Několik předpřipravených ducháčů na téma Exil

Téma Biblické stezky 2020 je zajetí izraelského lidu v Babylonské říši. Každý ze 4 autorů připravil jeden biblický text z tohoto období (např. z knihy Daniel, Nehemjáš).

“Pořád jsem si pletl severní a jižní království konečně si to pamatuju.”

závodníkBiblická stezka 2020 on-line