Předpřipravená témata nebo texty

Hlavní myšlenka je podpora vedoucím, kteří připravují náplň schůzky s dětmi.