Akce a výpravyČlenství a pojištěníČRDMTábory

Tipy pro vedoucí na táboře

By 8. 7. 2024 No Comments

Psychická podpora na táborech

Letní tábory jsou tady! A abychom si je všichni co nejvíce užili a mohli si z nich co nejvíce odnést, je třeba dbát na zajištění psychické pohody všech zúčastněných. Děti se lépe učí a rozvíjejí, když se cítí bezpečně a podporovány. Vedoucí jsou často prvními osobami, ke kterým se děti obracejí v případě problémů. Je důležité, aby byli připraveni poskytnout základní psychickou podporu jak svých svěřenců, tak i svoji. Principy, které pomohou podpořit psychickou pohodu na táborech

Ukázka z článku:

1. Přibliž se

 • Najděte odvahu oslovit zasaženého.
 • Přistupujte k němu ideálně ze strany.
 • Představte se.

2. Podepři

 • Zajistěte bezpečí.
 • Odveďte zasaženého z exponovaného místa.
 • Posaďte ho, opřete o zeď nebo přikryjte.

3. Připomínej realitu

 • Oslovujte jménem.
 • Zjistěte, zda ví, co se stalo a kde se nachází.
 • Poskytněte potřebné informace.
 • Pomáhejte zorientovat se v situaci.
 • Zaměřte se na dýchání, a to i slovně: „klidný nádech – výdech“.
 • Můžete použít aplikaci Nepanikař, nebo První psychická pomoc (tam najdete i těchto 6P).

4. Podpoř

 • Podpořte projevení emocí.
 • Uklidněte zasaženého, že jeho reakce jsou normální.
 • Projevte důvěru v jeho schopnosti zvládnout situaci.

5. Pečuj

 • Zjišťujte potřeby.
 • Nabízejte vodu, přikrývku, kapesník, nebo umožnění vykonat intimní potřebu.
 • Naslouchejte (nebojte se i mlčet).
 • Citlivě poskytujte tělesný kontakt.

6. Předej

 • Nemusíte vše zvládnout sami.
 • Předejte péči zdravotníkům, někomu kompetentnímu v rámci tábora, odborníkům (lze i formou telefonického rozhovoru na krizovou linku)

Principy, které pomohou podpořit psychickou pohodu na táborech