Pokud máte tábor delší než 5 dní a pojede více než 30 dětí mladších 15ti let, musíte tábor nahlásit na příslušnou Krajskou hygienickou stanici podle místa konání tábora.
Kromě toho bychom Vám doporučili, hlavně jako ochranu před živelnými pohromami ve chvíli kdy by byla nutná evakuace (záplavy, lesní požáry apod) – můžete, ale NEMUSÍTE tábor evidovat například v systému Integrovaných záchranných složek (IZS), pro lepší dostupnost informací v případě nehody. Slouží k tomu tato aplikace:
Toto hlášení můžete provést bez ohledu na počet dětí na táboře.

Tereza Richterová

vedoucí kanceláře