Čerpadlo

Čerpadlo na rok 2024 nepřipravujeme.

Čerpadlo 2023: Vyhoření

Víkend s aktivním odpočinkem, rozhovory s kolegy, s přednáškami a diskusemi, supervize v malých skupinách. Čas na bytí s Bohem, hledat Jeho vůli. Jak se vyvarovat vyhoření v práci, studiu, ve službě, v rodině pro vedoucí a rádce.

Cílová skupina:

  • vedoucí a kazatelé pracující s dětmi
  • rádci a mladší vedoucí klubů a oddílů

Řečníci, supervizoři a kouči

Matúš Kušnír

kazatel CB Opava

“Není dobré, aby člověk byl sám”. O důležitosti vztahů v životech lidí – vztah s Bohem ale i s lidmi. Téma z knihy Reset.

Dalimil Staněk

psycholog, kazatel CB Zlín

Budeme se společně zabývat otázkou zdrojů, ze kterých jako lidé čerpáme a které potřebujeme k tomu, abychom zvládli výzvy a zátěž, kterou si život vyžaduje. Inspirací pro nás bude text apoštola Pavla v dopisech Timoteovi. Mnohokrát jsem se přesvědčil o tom, jak hluboký a sytící zdroj právě tento text může být pro člověka sloužícího Bohu a chci se s vámi o to podělit.

Jan Asszonyi

kazatel CB Olomouc

Úzkosti & deprese anebo když vás vaše tělo přestane poslouchat. Jaké jsou projevy těchto stavů? Jak se to pracovníkům v církvi může stát? – Pár postřehů k dané problematice mj. z vlastní zkušenosti.

Daniel Jokl

předseda DU

Připravuje seminář o spiritualitě na základě knihy “Posvátné stezky” a vlastní zkušenosti. Bude to inspirace, jak strávit volný čas po semináři – objevit nebo prohloubit svůj duchovní temperament.

Supervizoři, kouči, poradci

Aleš Navrátil

kazatel CB Betanie

Rád nabídnu supervizi, aby vedoucí mohli říci, co prožívají a už díky tomu udělat první kroky k nalezení pomoci či podpory tam, kde potřebují. Věřím, že naslouchání je často to hlavní, co druhý potřebuje.

Jiří Jedlička

pastorace v KAM

Sociální a pastorační pracovník, supervizor, kouč, mentor – mám rád lidi a baví mne jim pomáhat růst.

Marcela Zedníčková

Marcela Zedníčková

koučka

Skupinový koučink v malých skupinkách

Radoslav Ženata

kouč

Pomáhám lidem posouvat se kupředu – k Ježíši i k naplnění poslání, které On pro ně má. Radek povede skupinový koučink v malé skupince.

Organizační informace

Plakát na Čerpadlo 2023

Termín

24.26. 3. 2023
začátek bude v pátek v podvečer, konec v neděli po obědě

Místo

fara Sobotín, okres Šumperk, Olomoucký kraj (na mapě)

Program

PÁTEK
příjezd
19:00 večeře
přednáška | příběhy | řečník Jan Asszonyi
diskuse
modlitby
volný večer

SOBOTA
snídaně raut
9:00 chvály a modlitby a osobní čas s Bohem
10:00 druhy spirituality s praktickým provedením (Daniel Jokl)
procházka, běh, kolo, lezení, plavání, střelnice, četba, malování atd. podle toho, co rádi už děláte, na Čerpadle budete mít čas na sebe (vybavení je potřeba si dovézt vlastní, např. plavky do bazénu, sedák na lezení, pozor: placené služby si hradí každý účastník sám, nejsou v ceně Čerpadla)
13:00 oběd, káva a zákusek
14:30 supervize, skupinový koučink v malých skupinkách
17:30 večeře
18:15 interaktivní program s Dalimilem Staňkem
20:30 neformální posezení v restauraci

NEDĚLE
snídaně
9:00 duchovní program | Matúš Kušnír a kniha Re-set
chvály
modlitby
večeře Páně
požehnání
novinky z DU
úklid
12:00 oběd
odjezd

Cena

a pokyny pro zaplacení

pozor: placené služby si hradí každý účastník sám, nejsou v ceně Čerpadla

leden
  • 990 Kč  členové Dorostové unie
  • 1390 Kč nečlenové dorostové unie
únor – březen
  • 1390 Kč členové dorostové unie
  • 1590  nečlenové dorostové unie

Sponzorská cena 1 950,-

Zaplaťte, prosím, na účet Dorostové unie:
Číslo účtu: 3300220033 / 2010
Variabilní symbol: číslo mobilu (účastníka, které je uvedeno i v přihlášce)
Poznámka: Cerpadlo, město tvého dorostu/klubu a příjmení účastníka
Storno podmínky:
  • 7 dní a více (do 16. 3. 2023) před začátkem akce vracíme 100% účastnického poplatku
  • 7 dní a méně (od 17. 3. 2023) před začátkem akce vracíme 50% účastnického poplatku

Přihláška

Kapacita naplněná. Přihlašování bylo uzavřeno. Děkujeme za zájem.

Prvním 10 účastníkům jsme darovali knihu Re-set od David Murray.

Obdarovaní dostanou knihu u registrace v Sobotíně

přihlašování bylo zastaveno, kapacita je naplněna

(další zájemci se mohou hlásit jako náhradníci Česťovi)

Pár fotek

Kontakt

Česťa Tichý

koordinátor akcí a kurzů

775 218 208, cesta.tichy@dorostovaunie.cz