Členství a pojištění

To nejdůležitější k členství

Za členství v DU je zodpovědný hlavní vedoucí klubu (tzv. dorostové skupiny). V této sekci najde hlavní vedoucí všechny informace o členských právech a povinnostech, jak vést účetnictví, jak hlásit pojistnou událost, kontakt na právníka pro případ nehody vyšetřované policií, jak se stát členem, formuláře ke stažení.

5 věcí, které je třeba udělat každý rok

Kdo je člen a jeho práva

Člen DU je každá osoba uvedená v seznamu členů, za kterou je zaplacený členský poplatek na aktuální kalendářní rok. Zpravidla to bývá dítě do 15 let a osoby od 15 let (rádci a vedoucí).

Člen nad 18 let má volební a hlasovací právo, může se účastnit Sněmu DU. Sněm je nejvyšším orgánem DU.

Každý člen má právo na informace, účastnit se činnosti DU apod. Více informací ve Vnitřním řádu DU a stanovách DU.

Vedení účetnictví členů DU

4 věci, které nám usnadňují vedení účetnictví

Účetnictví vedete kvůli pojištění, protože to vyžaduje zákon. Účetnictví (až na výjimky) vede účetní DU, protože je to mnohem jednodušší a levnější pro obě strany. K jednoduchosti nám všem pomáhá, když dorostová skupina má vlastní bankovní účet přes Dorostovou unii. A další zjednodušení přináší sdílení účetních podkladů přes Google.

Proč a jak to funguje?

Účetnictví děláte ze zákona a kvůli pojištění

Když neuděláte jako člen DU z vícedenní akce účetnictví (např. z tábora, víkendovky), bude akce považována za soukromou (nikoli pod DU), protože neexistuje účetní doklad, že proběhla. Například: Je to stejné jako když vám chybí při reklamaci pračky účet od pračky.
Když vícedenní akce není vedená v účetnictví, nevztahuje se na ni pojištění Dorostové unie, kdyby se něco stalo. Nemáte důkaz, že se akce konala pod DU.

Vybírejte členské příspěvky

Členské příspěvky vybírejte od dětí. Není důvod je hradit z toho, co zbylo na bankovním účtu nebo v hotovosti z minulého roku. Může to být jeden z příjmů. Například: většina klubů/ kroužků vybírá roční příspěvky nebo poplatky.

Používejte bankovní účet dorostové skupiny

Každá dorostová skupina musí mít vlastní bankovní účet. Není možné používat soukromý účet nebo účet sboru. Například: peníze na školní výlet se musí také zasílat na účet školy a nemohou se posílat na soukromý účet učitele; ani na účet obce, i když obec zřídilo školu a provozuje ji ze svých peněz.

Nemáte dosud bankovní účet pro vaši dorostovou skupinu? Požádejte Daniela Jokla e-mailem na daniel.jokl@dorostovaunie.cz. Účet vám zřídí zdarma ve spolupráci s vámi u Fio banky. Zjednoduší se vám spolupráce s účetní Dorostové unie. Získáte možnost bezpečně spravovat váš účet z chytrého mobilu přes aplikaci internetového bankovnictví. Používání platební karty je samozřejmostí.

Sdílejte účetní podklady přes Google

Proč sdílet účetní doklady? Nemusíte je posílat poštou, takže ušetříte čas a peníze sobě i účetní DU.

Jak sdílet?

Otevírají se vám 3 možnosti:

 • už máte vlastní Google Disk, pak stačí příslušnou složku nasdílet účetní DU
 • nemáte vlastní Disk, pak si můžete založit vlastní účet (velikost uložiště 15 GB)
  nebo
 • nemáte vlastní Disk, pak můžete mít Google Disk Dorostové unie s velikostí uložiště 30 GB, jednodušší sdílení členských dokumentů (Více info na pepa.kostelecky@dorostovaunie.cz)

Potřebujete poradit?

Prosím, zavolejte Heleně Šmudlové, ráda vám pomůže!

Kdo vede účetnictví dorostové skupiny?

Za vedení účetních podkladů je zodpovědný hlavní vedoucí (může pověřit jiného vedoucí, aby všechno nedělal sám). Účetní podklady řádně zpracuje do účetnictví pověřená účetní DU.

Poplatek za zpracování účetnictví činí 500 Kč/rok.
Poplatek za zpracování táborového účetnictví činí 500 Kč.
Celkem tedy může zaplatit dorostová skupina 1.000 Kč/rok za účetnictví.

Výhody: Ušetříte za účetní program až 5 tisíc Kč ročně. Ušetříte práci hospodáři a peníze sboru za účetní.

První krok k vedení účetnictví

 • Hlavní vedoucí napíše e-mail účetní DU s žádostí o vedení účetnictví, vedoucí počká na potvrzení.
 • Účetní DU potvrdí hl. vedoucímu, že účetnictví zpracuje, vedoucí zaplatí poplatek 500 Kč/ rok
 • Pokud dorostová skupina organizuje letní tábor, vyúčtování zpracuje účetní DU, pak hl. vedoucí uhradí jednorázový poplatek 500 Kč za účetnictví tábora.

Potřebujete poradit?
Prosím, zavolejte Heleně Šmudlové, ráda vám pomůže!

Jak hlavní vedoucí připraví účetní podklady

Hlavní vedoucí:

 • popisuje ze zadní strany účtenky/ faktury, aby bylo jasné k jaké akci patří, k jaké platbě v bankovním účtu je přiřadit
 • účtenky a faktury za věci (např. kancelářské, sportovní vybavení) stačí oskenovat a vytisknout na papír/ uložit na Google Disk do složek, tříděno po měsíci (složka leden, složka únor…) nebo podle podle akcí (nejen podle měsíců, může se hodit, když akce probíhá ve dvou měsících)
 • při vyúčtování akce napíše na papír nebo do Google tabulky příjmy a výdaje
  název a termín akce,
  kolik peněz se vybralo,
  kolik se utratilo podle účtenek a faktur
  výsledek
 • každý měsíc uloží oskenované účtenky a faktury na Disk nebo oskenované účtenky doporučeně poštou účetní DU
  Dělá se to měsíčně, protože dělat roční vyúčtování desítkám klubů je příliš náročné.
 • si účtenky archivuje doma ve fyzické podobě do písemného potvrzení o zpracování účetních dokladů účetní DU

 

Výjimka je dána historicky
Zpravidla každé nové dorostové skupině zpracuje účetnictví účetní DU

Pokud si účetnictví vedete sami, chápejte, prosím, že jste součástí celé rodiny DU, takže:

 • použijte účetní program Money S3, ale pokud nechceš platit za program, nestahuj si aktualizaci,
 • spolupracujte s účetní DU,
 • pošlete doporučeně poštou účetní DU vaše účetnictví do 30. prosince

Řekněte vaší účetní, ať pošle emailem zálohu účetnictví v Money S3 účetní DU.

 

Potřebujete poradit?

Prosím, zavolejte Heleně Šmudlové, ráda vám pomůže!

Jak na cesťáky, vlastní faktury apod.

Když chceš proplatit cesťák

Cesťáky (=cestovní náhrady) za používání soukromého auta se platí vždy jen na základě vypsaného cesťáku, není možné jen tak „zaplatit za benzín“. DU stanovila cenu na 6 Kč za km nebo to můžeš spočítat podle skutečné spotřeba ceny paliva (složitější).

 

Když chceš vystavit fakturu za dorostovou skupinu

Pokud potřebujete vystavit fakturu (třeba za tábor), napište účetní DU, sámi si vystavit fakturu nemůžete (nemáte své IČ); fakturu následně zaevidujte ve fakturaci.

Pořízení faktur vydaných a přijatých evidujte ve fakturaci a jejich zaplacením také v bance.

Platby kartou DU nejprve eviduj v závazcích a poté jejich úhradu udělej v bance.

U všech výdajů a příjmů nezapomeňte uvést v možnosti střediska jednu z variant (víkendovka, tábor, režie). Tyto varianty stačí pro rozlišení, už nemusíte nic jiného přidávat.

Stejné účtenky (potraviny, materiál na činnost, režijní materiál, nájmy, kopírování, služby apod.) můžete dát do jednoho výdejního dokladu (např. jídlo). Stejně tak i příjmy (doplníte seznam platících nebo jednotlivé příjmové doklady).

Pokud vám chybí účtenka na výdaj nebo jí už nelze přečíst (vybledlá termo účtenka), zhotovte krátký zápis: o výdaji s názvem položky, počtem ks, cenou za ks a cenou celkem. Napište tam datum, kdy jste to sepsali, pak to podepíše ten, co to koupil a hl. vedoucí skupiny (nikoli tábora).

Pojištění členů DU

Pro roky 2018-2021 Dorostová unie z.s. prostřednictvím ČRDM sjednala úrazové pojištění u Generali Pojišťovna a.s., pojistná smlouva č. 0259492692.
Stal se na táboře úraz, poškodila se nějaká věc? Vyplň formulář a nech pojišťovnu posoudit nárok na odškodnění. DU vám neřekne, jestli to má smysl nebo ne.

Hlášení škodných událostí

ÚRAZ

Pokud se vám stal úraz na táboře, vyplňte tento formulář Oznámení o úrazu.
Formulář vyplníte podle vzoru.

ROZBITÁ VĚC (odpovědnost vedoucího)

Rozbil vám vedoucí nechtěně brýle? Vyfoťte je rozbité a opravené, doložte účtenkou a hlavně vyplňte tento formulář.

KDO TO PODEPISUJE ZA DU?

Vyplněný formulář pošlete emailem k podpisu Heleně Šmudlové a do kopie předsedovi DU.

Jakmile formulář Oznámení o úrazu dostanete podepsaný od předsedy DU, pošlete ho klasickou poštou na adresu:

Generali Pojišťovna, a.s.
Likvidace PU – život
P.O.Box 151
657 51 Brno 2

Připojištění odpovědnosti vedoucích a rádců "na blbost"

Připojistit odpovědnost (tzv. na blbost) je potřeba nového vedoucího, který nebyl nahlášen na konci předešlého roku, když jste prodlužovali členství v DU.

Například: Nový táborový vedoucí, kuchařky, skladníci, rádci, pomocníci

Formulář pojišťovny k připojištění je třeba nutné stáhnout do počítače, vyplnit, uložit a odeslat na email Heleně Šmudlové.

Jak vyplnit tabulku
Vyplňte do tabulky „Seznam vedoucích“ (prosím neměnit tabulku), kteří budou pracovat v klubu/oddílu v kalendářním roce 2021 včetně vedoucích na táboře.
„E“ ve sloupci znamená platnost v Evropě, „S“ znamená ve světě (=tábor mimo Evropu, tam je cena vyšší, řekneme na dotaz).

Děkujeme, že chráníte sebe, vaše vedoucí i děti.

Poplatek za připojištění odpovědnosti vedoucích, rádců a pomocníků činí 48 Kč/osoba/rok.

Příklad:
3 vedoucí + 2 kuchaři + 1 skladník + 2 rádci = 8 osob x 48 Kč/osoba/rok. Celkem 384 Kč za pojištění týmu vedoucích.

Poplatek za připojištění zaplaťte na účet Dorostové unie 33 00 22 00 33 / 2010. Uveďte Variabilní Symbol číslo mobilu platící osoby. Do zprávy pro příjemce napište „připojištění jméno dorostové skupiny“.

 

Formulář k připojištění stáhněte k sobě do PC a pak teprve vyplňte a pošlete Heleně Šmudlové.

Stáhnout formulář *.xls

Základní informace k pojistné smlouvě

Pojistná smlouva a podmínky najdete zde.

Rozsah pojištění: vztahuje se na tělesné poškození nebo smrt pojištěných osob, ke kterým dojde následkem úrazu při všech aktivitách uskutečňovaných v rámci činnosti, kterou pojištěné organizace vykonávají v souladu se svým posláním (určeným stanovami či jiným zakládajícím dokumentem).

Např. veškeré akce a schůzky, příprava a účast na akcích v ČR nebo zahraničí (zejména akce kulturní, turistické, rekreační, tělovýchovné), krátkodobé brigády pořádané pojištěnou organizací, výkon funkce jednotlivých funkcionářů (např. hospodáři, správci ubytoven apod.), výkon funkce vedoucích a pedagogických pracovníků vč. cesty z místa bydliště či zaměstnání do místa činnosti a zpět.

Pojištěné osoby: členové a pravidelní účastníci aktivit pojištěných organizací (zahrnutí v přihlášce k pojištění či prodloužení členství v ČRDM nebo krajské radě) a všichni ostatní účastníci akcí pořádaných pojištěnou organizací.

Platnost pojištění: od 1. 1. či od data odeslání závazné přihlášky k pojištění do konce kalendářního roku, tedy do 31. 12. Na další rok se posílá nová přihláška (prodloužení členství pro členy ČRDM).

Výše pojistného plnění:

 • denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu s plněním od 1. dne (karenční lhůta 7 dní) 115 Kč
 • trvalé následky úrazu s progresivním plněním od 0,0001 % stupně invalidity 700 000 Kč
 • smrt úrazem 170 000 Kč

Územní platnost: celý svět

POZOR!!!, nejedná se o cestovní pojištění, přesněji řečeno o pojištění léčebných výloh v zahraničí (to slouží k úhradě nákladů, které vzniknou v důsledku úrazu nebo náhlého onemocnění, jako např. lékařské ošetření, léky, převoz do nemocnice, pobyt v nemocnici, apod.), takové pojištění nevzniká automaticky a je nutné si ho individuálně sjednat!

Jak prodloužit členství?

Potřebné dokumenty najdete na konci stránky v sekci Dokumenty
1

Podepište pověření (=plnou moc) hlavního vedoucího před církví

Kazatel (starší sboru) vás zmocňuje k vedení dorostu před Bohem. Dorostová unie bude vědět, kdo je hlavní vedoucí. Na základě pověření církve Dorostová unie pověří hlavního vedoucího k zastupování dorostu před státem (bod 2).
2

Podepište pověření (=plnou moc) Dorostové unie před světem

Dorostová unie pověřuje hlavního vedoucího vedením dorostu před státem. Po podpisu plné moci můžete zastupovat váš dorost a vystupovat za Dorostovou unii samostatně: v bance, na úřadech, podepisovat smlouvy o tábořišti, podepisovat granty na obci, disponovat s bankovním účtem Dorostové unie vašeho dorostu. Bez plné moci vám nikdo neuvěří, že jste hlavní vedoucí dorostu.
3

Sestavte seznam dětí a vedoucích (vč. rádců a pomocníků)

Do připravené tabulky "Seznam členů" (prosím neměnit tabulku) napište všechny děti do 15 let (včetně). Dále napište vedoucí, rádce, pomocníky (všichni nad 15 let), kteří se vám přihlásili, že se chtějí pravidelně účastnit schůzek a akcí dorostu. Vyplňte i datum narození kvůli pojišťovně.

Všichni uvedení v seznamu členů budou automaticky úrazově pojištěni v ceně členského poplatku celý kalendářní rok. A k tomu uvedení vedoucí, rádci a pomocníci nad 15 let mají automaticky pojištění odpovědnosti ("na blbost") v ceně členského poplatku.

4

Odešlete všechny dokumenty do DU

Vše zkontrolujte, podepište.

Pověření (=plnou moc) před církví
Pověření (=plnou moc) před státem
Seznam členů (dětí, vedoucích, rádců, pomocníků)

Dokumenty odešlete e-mailem Heleně Š.

5

Zaplaťte členský příspěvek

Z účtu Dorostové unie, který vám byl zřízen pro vaši dorostovou skupinu, uhraďte celkovou částku členského příspěvku.

Výpočet členského příspěvku
Výši členského příspěvku vypočtete vynásobením počtem všech osob (nerozlišuje se dítě/vedoucí) s ročním příspěvkem na osobu ve výši 200 Kč. Příklad: 3 vedoucí + 2 rádci + 10 dětí = 15 osob x 200 Kč/rok. Příspěvky na rok činí 3 000 Kč.

Platba
Členské příspěvky zašlete na bankovní účet DU číslo 33 00 22 00 33 / 2010.
Variabilní Symbol je číslo mobilu platící osoby.
Do zprávy pro příjemce napište "členství a jméno dorostové skupiny".

Výhody členství

Členstvím v Dorostové unii získají vedoucí i děti řadu východ, které jsou součástí členského poplatku.

Člen DU

Nečlen DU

stabilní, levné, kvalitní pojištění

porovnejte s pojištěním vašeho sboru

přebíráme právní odpovědnost

právní odpovědnost nese sbor, v případě právního sporu může sbor přijít o nemovinost

právní hot-linka zdarma

NE, cena dle domluvy s právníkem

přístup na Google Workspace s uložištěm 30 GB

NE, máte k dispozici pouze 15 GB na Google Drive

webová doména, hosting, WordPress šablona a podpora

NE, řeší si každý klub sám

grafická podpora při tvorbě letáků, pozvánek

NE, řeší si každý klub sám

možnost čerpat týden dovolené na tábor

NE, hlavní činností církví není práce s dětmi

finanční příspěvky na misijní tábory

NE, nadace zpravidla nepodporují církve

možnost grantu z obce

NE, obce zpravidla církvi nepřispívají

snadné účetnictví

NE, zpravidla větší administrativní zátěž

internetové bankovnictví v mobilu

NE, většinou je třeba se ptát hospodáře sboru

slevy na kurzy, akce, konference

NE, platíte plnou cenu

péče sharemana

ANO, shareman je s vámi v kontaktu

podporujete pracovníky, kteří zkvalitňují: akce, informovanost, organizační věci

Nepodílíte se na zkvalitňování služeb

členstvím se zvyšuje členská základna, která pomáhá DU vyjednávat lepší podmínky u nadací

Nepomáháte vyjednat lepší podmínky

Jak se stát novým člen DU?

Když jsem nikdy nebyl členem Dorostové unie
1

Domluvte se na členství v DU s vedením sboru

Proberte výhody s kazatelem a staršími sboru. Nechte je vyplnit Registrační lístek a Pověření hlavního vedoucího (= plnou moc).
Kazatel (starší sboru) vás zmocňuje k vedení dorostu před Bohem. Dorostová unie bude vědět, kdo je hlavní vedoucí. Na základě pověření církve Dorostová unie pověří hlavního vedoucího k zastupování dorostu před státem.
2

Podepište pověření (=plnou moc) Dorostové unie

Dorostová unie pověřuje hlavního vedoucího vedením dorostu před státem. Po podpisu plné moci můžete zastupovat váš dorost a vystupovat za Dorostovou unii samostatně: v bance, na úřadech, podepisovat smlouvy o tábořišti, podepisovat granty na obci, disponovat s bankovním účtem Dorostové unie vašeho dorostu. Bez plné moci vám nikdo neuvěří, že jste hlavní vedoucí dorostu.
3

Sestavte seznam dětí a vedoucích (vč. rádců a pomocníků)

Do připravené tabulky "Seznam členů" (prosím neměnit tabulku) napište všechny děti do 15 let (včetně). Dále napište vedoucí, rádce, pomocníky (všichni nad 15 let), kteří se vám přihlásili, že se chtějí pravidelně účastnit schůzek a akcí dorostu. Vyplňte i datum narození kvůli pojišťovně.

Všichni uvedení v seznamu členů budou automaticky úrazově pojištěni v ceně členského poplatku celý kalendářní rok. A k tomu uvedení vedoucí, rádci a pomocníci nad 15 let mají automaticky pojištění odpovědnosti ("na blbost") v ceně členského poplatku.

4

Připojištění odpovědnosti vedoucích, rádců a pomocníků

Varianta A) Když jste členy od 1. 1. vedoucí, rádci a pomocníci mají pojištění odpovědnosti ("na blbost") automaticky v ceně členského příspěvku. Tento bod se vás netýká.

Varianta B) Když se stáváte členem DU během roku (např. před táborem), hlavní vedoucí musí připojistit na odpovědnost ("na blbost") vedoucí, rádce a pomocníky.

Viz výše Pojištění a připojištění odpovědnosti vedoucích.

5

Odešlete všechny dokumenty do DU

Vše zkontrolujte, podepište.

Registrační lístek
Pověření (=plnou moc) před církví
Pověření (=plnou moc) před státem
Seznam členů (dětí, vedoucích, rádců, pomocníků)
Připojištění (pokud se registrujete během roku)

Dokumenty odešlete e-mailem Heleně Š.

6

DU zřídí vašemu klubu/oddílu bankovní účet

Po zaslání dokumentů z bodu 5 se hlavní vedoucí dorostového skupiny zaregistrujte ve Fio bance k internetovému bankovnictví jako fyzická osoba, pokud již nemá u této banky jakýkoliv jiný účet (pak nemusí). Registraci v bance oznámí předsedovi DU, dále mu sdělí RČ (požaduje banka). Předseda DU následně zřídí v bance nový bankovní účet (+ 1x platební kartu) vaší dorostové skupiny. Pak doporučujeme používat mobilní aplikaci. Usnadníte si tím platby i kontrolu zaplacených poplatků.
7

Zaplaťte členský příspěvek

Z účtu Dorostové unie, který vám byl zřízen pro vaši dorostovou skupinu, uhraďte celkovou částku členského příspěvku.

Výpočet členského příspěvku
Výši členského příspěvku vypočtete vynásobením počtem všech osob (nerozlišuje se dítě/vedoucí) s ročním příspěvkem na osobu ve výši 200 Kč. Příklad: 3 vedoucí + 2 rádci + 10 dětí = 15 osob x 200 Kč/rok. Příspěvky na rok činí 3 000 Kč.

Platba
Členské příspěvky zašlete na bankovní účet DU číslo 33 00 22 00 33 / 2010.
Variabilní Symbol je číslo mobilu platící osoby.
Do zprávy pro příjemce napište "členství a jméno dorostové skupiny".

Dokumenty

Balíček dokumentů pro nové členy

Stáhnout z Disku

Balíček dokumentů k prodloužení členství

Stáhnout z Disku

Jak založit pobočný spolek a skaut

Stáhnout

Plná moc k zastoupení na Sněmu

Připravujeme

Organizační řád

Přečíst PDF

Kontakty

Účetnictví, členství, pojištění
Helena Šmudlová
účetní, administrativní pracovnice
607 825 936
helena.smudlova@dorostovaunie.cz

Doručovací adresa
Helena Šmudlová
Vondroušova 1191/43,
163 00 Praha 6

Bankovní účet pro členy
členské poplatky, poplatky za kurzy, akce
33 00 22 00 33 / 2010

Právní hot-linka DU

Mgr. Michael Novotný
právník

V případě, že Vás kontaktuje policie při dorostové práci:

 1. doporučujeme nevypovídat (je to Vaše právo)
 2. napište SMS ve tvaru „DOROST PROBLEM“ na mobil 777 572 956 – právník Mgr. Michael Novotný
 3. následně mu zavolejte