Členství a pojištění

O členství

Za členství v DU je zodpovědný hlavní vedoucí klubu (tzv. dorostové skupiny) nebo skautského oddílu. V této sekci najde hlavní vedoucí všechny informace

 • o členských právech a povinnostech,
 • jak vést účetnictví,
 • jak hlásit pojistnou událost,
 • jak se stát členem,
 • formuláře ke stažení,
 • kontakty na účetní a právníka pro případ nehody vyšetřované policií.

Důležité datumy

 • 30. 11. zašlete klubové/ oddílové účetnictví
 • 30. 11. přihláste ke členství
 • 31. 1. zašlete výroční zprávu
 • 31. 3. První kvartál účetnictví za leden až březen
 • 31. 5. nahlaste nové vedoucí na tábor (ti, nejsou pojištěni za odpovědnost)
 • 31. 5. nahlaste tábor vyplněním formuláře
 • 30. 6. Druhý kvartál účetnictví za duben až červen
 • 30. 9. Třetí kvartál účetnictví za červenec-září (táborové účetnictví dříve)
 • 15. 11. Čtvrtý kvartál účetnictví za říjen až prosinec, pokud neúčtujete v prosinci
Přidat Google kalendář s důležitými termíny
Přidat Google kalendář s akcemi DU

Kdo je člen a jeho práva

Člen DU je každá osoba uvedená v seznamu členů, za kterou je zaplacený členský poplatek na aktuální kalendářní rok. Zpravidla to bývá dítě do 15 let a osoby od 15 let (rádci a vedoucí).

Člen nad 18 let má volební a hlasovací právo prostřednictvím hlavního vedoucího. Může se účastnit Sněmu DU. Sněm je nejvyšším orgánem DU.

Každý člen má právo na informace, účastnit se činnosti DU apod. Více informací ve Vnitřním řádu DU a stanovách DU.

Doporučujeme každému členovi odebírat náš newsletter, aby mu neunikly důležité informace. K odběru se přihlásíte přes oranžové tlačítko na dolní liště.

Stanovy DU v PDF

Vedení účetnictví

Sekci členství spravují v DU dvě osoby:

 1. Tereza Richterová jako vedoucí kanceláře shromažďuje podklady pro účetnictví, administruje granty, zajišťuje školení a právní záležitosti.
 2. Helena Šmudlová účtuje a zřizuje bankovní účty.

Neuděláte chybu, když emaily související se členstvím budete posílat oběma pro lepší přehled a komunikaci s vámi.

Proč vést účetnictví a jak si to usnadnit

Účetnictví vedete kvůli pojištění, protože to vyžaduje zákon. Účetnictví (až na výjimky) vede účetní DU, protože je to mnohem jednodušší a levnější pro obě strany. K jednoduchosti nám všem pomáhá, když dorostová skupina má vlastní bankovní účet přes Dorostovou unii. A další zjednodušení přináší sdílení účetních podkladů přes Google.

Proč vést účetnictví?

Účetnictví děláte ze zákona a kvůli pojištění

Když neuděláte jako člen DU z vícedenní akce účetnictví (např. z tábora, víkendovky), bude akce považována za soukromou (nikoli pod DU), protože neexistuje účetní doklad, že proběhla. Například: Je to stejné jako když vám chybí při reklamaci pračky účet od pračky.
Když vícedenní akce není vedená v účetnictví, nevztahuje se na ni pojištění Dorostové unie, kdyby se něco stalo. Nemáte důkaz, že se akce konala pod DU.

Kdo platí členské poplatky?

Vybírejte členské příspěvky od rodičů dětí

Členské příspěvky vybírejte od dětí jako to dělají všechny další organizace. Není důvod je hradit z toho, co zbylo na bankovním účtu nebo v hotovosti z minulého roku. Může to být jeden z příjmů. Například: většina klubů/ kroužků vybírá roční příspěvky nebo poplatky.

Potřebuji bankovní účet DU?

Používejte bankovní účet dorostové skupiny / pobočného spolku

Každá dorostová skupina musí mít vlastní bankovní účet (dobré zkušenosti máme s Fio bankou). Není možné používat soukromý účet nebo účet sboru. Například: peníze na školní výlet se musí také zasílat na účet školy a nemohou se posílat na soukromý účet učitele; ani na účet obce, i když obec zřídilo školu a provozuje ji ze svých peněz.

Nemáte dosud bankovní účet pro vaši dorostovou skupinu?

Požádejte Helenu Šmudlovou e-mailem na helena.smudlova@dorostovaunie.cz. Účet vám zřídí zdarma ve spolupráci s vámi u Fio banky. Zjednoduší se vám spolupráce s účetní Dorostové unie. Získáte možnost bezpečně spravovat váš účet z chytrého mobilu přes aplikaci internetového bankovnictví. Používání platební karty je samozřejmostí.

Co usnadňuje sdílení přes Google?

Sdílejte účetní podklady přes Google, abyste nemuseli chodit na poštu. Ušetříte čas a peníze sobě i účetní DU.

Nemáte vlastní Google účet? DU umí založit Google účet s vlastní emailovou adresou neco@dorostovaunie.cz nebo neco@skautdu.cz s uložištěm až 30 GB (Google Disk).

Kolik stojí vedení účetnictví pod DU a jak to zařídit

Za vedení účetních podkladů je zodpovědný hlavní vedoucí (může pověřit jiného vedoucí, aby všechno nedělal sám). Účetní podklady řádně zpracuje do účetnictví pověřená účetní DU.

 • Poplatek za zpracování účetnictví činí 500 Kč/rok.
 • Poplatek za zpracování táborového účetnictví činí 500 Kč.

Celkem tedy může zaplatit dorostová skupina/oddíl 1.000 Kč/rok za účetnictví.

Výhody vedení účetnictví účetní DU:

1) Když vedete účetnictví pod DU, máte nejrychlejší přístup k účtu, máte okamžitý přehled o pohybu peněz na účtu. Spolupráce s účetní DU je velmi rychlá.

2) Ušetříte za účetní program až 5 tisíc Kč ročně. Ušetříte práci hospodáři a peníze sboru za účetní.

První krok k vedení účetnictví

 • Hlavní vedoucí napíše e-mail účetní DU s žádostí o vedení účetnictví, vedoucí počká na potvrzení.
 • Účetní DU potvrdí hl. vedoucímu, že účetnictví zpracuje, vedoucí zaplatí poplatek 500 Kč/ rok
 • Pokud dorostová skupina organizuje letní tábor, vyúčtování zpracuje účetní DU, pak hl. vedoucí uhradí jednorázový poplatek 500 Kč za účetnictví tábora.

Potřebujete poradit?
Prosím, zavolejte Heleně Šmudlové, ráda vám pomůže!

Manuál pro přípravu dokladů ke zpracování účetnictví DU

Chtěli byste využít naší nabídky a nechat si zpracovat účetnictví vaší dorostové skupiny, nebo skautského oddílu? Tady je manuál, jak to zvládnout snadno a rychle.

Manuál obsahuje:
 • Termíny odevzdání podkladů
 • Vyúčtování tábora
 • Rozpočet
 • Kontakty na účetní
Termíny odevzdání podkladů:
1. KVARTÁL: Za období leden – březen je deadline: 31.3.
2. KVARTÁL: Za období duben – červen je deadline: 30.6.
3. KVARTÁL: Za období červenec – září je deadline: 30.9.
Kromě dvou výjimek, které se odevzdávají dříve:
a. letní tábory se musí odevzdat do měsíce po ukončení.
b. tábory s grantem od DU se musí odevzdat do 14 dnů po ukončení.
4. KVARTÁL: Za období říjen – listopad je deadline: 15.11.
+ prosinec (pokud máte nějakou adventní/vánoční akci je deadline: 15.12.)
Manuál k přípravě dokladů pro účetnictví

Pojištění

Od 1. ledna 2022 Dorostová unie z.s. prostřednictvím ČRDM sjednala úrazové pojištění u Generali Pojišťovna a.s. Číslo pojistné smlouvy je č. 9281026384. Víc informací o pojištění na webu ČRDM.
Ukrajinci v dorostech / klubech

Pojištění, které má DU sjednáno přes ČRDM, se vztahuje i na cizince. Úrazové pojištění i pojištění odpovědnosti za škodu lze tedy využít při zapojení dětí a dospělých z Ukrajiny do činnosti klubu. Příklad: ukrajinské dítě se zraní na akci, případně způsobí nějakou škodu. Spolky si mohou rovněž pojistit dospělé z Ukrajiny dodatečným pojištěním odpovědnosti, pokud je budou chtít využít např. jako vedoucí, pomocníky apod.

Stal se na táboře úraz, poškodila se nějaká věc? Vyplň formulář a nech pojišťovnu posoudit nárok na odškodnění. DU vám neřekne, jestli to má smysl nebo ne.

Hlášení škodných událostí

ÚRAZ

Pokud se vám stal úraz (např. na táboře), vyplňte tento formulář Oznámení o úrazu.

ROZBITÁ VĚC (odpovědnost vedoucího)

Rozbil vám vedoucí nechtěně brýle? Vyfoťte je rozbité a opravené, doložte účtenkou a vyplňte tento formulář.

KDO TO PODEPISUJE ZA DU?

Vyplněný formulář pošlete emailem k podpisu Heleně Šmudlové a do kopie předsedovi DU. Za pobočné spolky podepisuje formuláře vedoucí spolku (zástupce vedoucího).

Jakmile formulář Oznámení o úrazu dostanete podepsaný od předsedy DU, pošlete ho klasickou poštou na adresu:

Generali Česká pojišťovna, a.s.
OCPV-ŽP
P.O.Box 305
659 05 Brno 2

Připojištění odpovědnosti vedoucích a rádců "na blbost"

Připojistit odpovědnost (tzv. na blbost) je potřeba nového vedoucího, který nebyl nahlášen na konci předešlého roku, když jste prodlužovali členství v DU.

Například: Nový táborový vedoucí, kuchařky, skladníci, rádci, pomocníci

Formulář pojišťovny k připojištění je třeba nutné stáhnout do počítače, vyplnit, uložit a odeslat na email Heleně Šmudlové.

Jak vyplnit tabulku
Vyplňte do tabulky “Seznam vedoucích” (prosím neměnit tabulku), kteří budou pracovat v klubu/oddílu v kalendářním roce 2021 včetně vedoucích na táboře.
“E” ve sloupci znamená platnost v Evropě, “S” znamená ve světě (=tábor mimo Evropu, tam je cena vyšší, řekneme na dotaz).

Děkujeme, že chráníte sebe, vaše vedoucí i děti.

Poplatek za připojištění odpovědnosti vedoucích, rádců a pomocníků činí 44 Kč/osoba/rok.

Příklad:
3 vedoucí + 2 kuchaři + 1 skladník + 2 rádci = 8 osob x 44 Kč/osoba/rok. Celkem 352 Kč za pojištění týmu vedoucích.

Poplatek za připojištění zaplaťte na účet Dorostové unie 33 00 22 00 33 / 2010. Uveďte Variabilní Symbol číslo mobilu platící osoby. Do zprávy pro příjemce napište “připojištění jméno dorostové skupiny”.

 

Formulář k připojištění stáhněte k sobě do PC a pak teprve vyplňte a pošlete Heleně Šmudlové.

Stáhnout tabulku *.xlsx

Základní informace k pojistné smlouvě

Pojistná smlouva a podmínky najdete zde.

Rozsah pojištění: vztahuje se na tělesné poškození nebo smrt pojištěných osob, ke kterým dojde následkem úrazu při všech aktivitách uskutečňovaných v rámci činnosti, kterou pojištěné organizace vykonávají v souladu se svým posláním (určeným stanovami či jiným zakládajícím dokumentem).

Např. veškeré akce a schůzky, příprava a účast na akcích v ČR nebo zahraničí (zejména akce kulturní, turistické, rekreační, tělovýchovné), krátkodobé brigády pořádané pojištěnou organizací, výkon funkce jednotlivých funkcionářů (např. hospodáři, správci ubytoven apod.), výkon funkce vedoucích a pedagogických pracovníků vč. cesty z místa bydliště či zaměstnání do místa činnosti a zpět.

Pojištěné osoby: členové a pravidelní účastníci aktivit pojištěných organizací (zahrnutí v přihlášce k pojištění či prodloužení členství v ČRDM nebo krajské radě) a všichni ostatní účastníci akcí pořádaných pojištěnou organizací.

Platnost pojištění: od 1. 1. či od data odeslání závazné přihlášky k pojištění do konce kalendářního roku, tedy do 31. 12. Na další rok se posílá nová přihláška (prodloužení členství pro členy ČRDM).

Výše pojistného plnění: viz smlouva

Územní platnost: celý svět

POZOR!!!, nejedná se o cestovní pojištění, přesněji řečeno o pojištění léčebných výloh v zahraničí (to slouží k úhradě nákladů, které vzniknou v důsledku úrazu nebo náhlého onemocnění, jako např. lékařské ošetření, léky, převoz do nemocnice, pobyt v nemocnici, apod.), takové pojištění nevzniká automaticky a je nutné si ho individuálně sjednat!

Prodloužit členství

Potřebné dokumenty najdete na konci stránky v sekci Dokumenty
1

Podepište pověření (=plnou moc) hlavního vedoucího před církví (netýká se pobočných spolků, ty vystupují samy za sebe, mají vlastní IČO)

Kazatel (starší sboru) vás zmocňuje k vedení dorostu před Bohem. Dorostová unie bude vědět, kdo je hlavní vedoucí. Na základě pověření církve Dorostová unie pověří hlavního vedoucího k zastupování dorostu před státem (bod 2).
2

Podepište pověření (=plnou moc) Dorostové unie před světem

Dorostová unie pověřuje hlavního vedoucího vedením dorostu před státem. Po podpisu plné moci můžete zastupovat váš dorost a vystupovat za Dorostovou unii samostatně: podepisovat žádost o dovolenou placenou státem, v bance, na úřadech, podepisovat smlouvy o tábořišti, podepisovat granty na obci, disponovat s bankovním účtem Dorostové unie vašeho dorostu. Bez plné moci vám nikdo neuvěří, že jste hlavní vedoucí dorostu.
3

Sestavte seznam dětí a vedoucích (vč. rádců a pomocníků)

Do připravené tabulky "Seznam členů" (prosím neměnit tabulku) napište všechny děti do 15 let (včetně). Dále napište vedoucí, rádce, pomocníky (všichni nad 15 let), kteří se vám přihlásili, že se chtějí pravidelně účastnit schůzek a akcí dorostu. Vyplňte i datum narození kvůli pojišťovně.

Všichni uvedení v seznamu členů budou automaticky úrazově pojištěni v ceně členského poplatku celý kalendářní rok. A k tomu uvedení vedoucí, rádci a pomocníci nad 15 let mají automaticky pojištění odpovědnosti ("na blbost") v ceně členského poplatku.

4

Odešlete všechny dokumenty do DU

Vše zkontrolujte, podepište.

Pověření (=plnou moc) před církví
Pověření (=plnou moc) před státem
Seznam členů (dětí, vedoucích, rádců, pomocníků)

Dokumenty odešlete e-mailem Tereze R a Heleně Š.

5

Zaplaťte členský příspěvek

Z účtu Dorostové unie, který vám byl zřízen pro vaši dorostovou skupinu, uhraďte celkovou částku členského příspěvku.

Výpočet členského příspěvku
Výši členského příspěvku vypočtete vynásobením počtem všech osob (nerozlišuje se dítě/vedoucí) s ročním příspěvkem na osobu ve výši 200 Kč. Příklad: 3 vedoucí + 2 rádci + 10 dětí = 15 osob x 200 Kč/rok. Příspěvky na rok činí 3 000 Kč.

Platba
Členské příspěvky zašlete na bankovní účet DU číslo 33 00 22 00 33 / 2010.
Variabilní Symbol je číslo mobilu platící osoby.
Do zprávy pro příjemce napište "členství a jméno dorostové skupiny".

Výhody členství

Členstvím v Dorostové unii získají vedoucí i děti řadu východ, které jsou součástí členského poplatku.

Člen DU

Nečlen DU

stabilní, levné, kvalitní pojištění

porovnejte s pojištěním vašeho sboru

přebíráme právní odpovědnost

právní odpovědnost nese sbor, v případě právního sporu může sbor přijít o nemovinost

právní hot-linka zdarma

NE, cena dle domluvy s právníkem

přístup na Google Workspace s uložištěm 30 GB

NE, máte k dispozici pouze 15 GB na Google Drive

webová doména, hosting, WordPress šablona a podpora
(licence šablony se platí)

NE, řeší si každý klub sám

grafická podpora při tvorbě letáků, pozvánek

NE, řeší si každý klub sám

finanční příspěvky na misijní tábory

NE, nadace zpravidla nepodporují církve

možnost grantu z obce

NE, obce zpravidla církvi nepřispívají

snadné účetnictví

NE, zpravidla větší administrativní zátěž

internetové bankovnictví v mobilu

NE, většinou je třeba se ptát hospodáře sboru

slevy na kurzy, akce, konference

NE, platíte plnou cenu

péče sharemana

ANO, shareman je s vámi v kontaktu

podporujete pracovníky, kteří zkvalitňují: akce, informovanost, organizační věci

Nepodílíte se na zkvalitňování služeb

členstvím se zvyšuje členská základna, která pomáhá DU vyjednávat lepší podmínky u nadací

Nepomáháte vyjednat lepší podmínky

Žádost o členství poprvé

Když jsem nikdy nebyl členem Dorostové unie
1

Domluvte se na členství v DU s vedením sboru

Proberte výhody s kazatelem a staršími sboru. Nechte je vyplnit Registrační lístek a Pověření hlavního vedoucího (= plnou moc).
Kazatel (starší sboru) vás zmocňuje k vedení dorostu před Bohem. Dorostová unie bude vědět, kdo je hlavní vedoucí. Na základě pověření církve Dorostová unie pověří hlavního vedoucího k zastupování dorostu před státem.
2

Podepište pověření (=plnou moc) Dorostové unie (netýká se pobočných spolků, ty vystupují samy za sebe, mají vlastní IČO)

Dorostová unie pověřuje hlavního vedoucího vedením dorostu před státem. Po podpisu plné moci můžete zastupovat váš dorost a vystupovat za Dorostovou unii samostatně: podepisovat žádost o dovolenou placenou státem, v bance, na úřadech, podepisovat smlouvy o tábořišti, podepisovat granty na obci, disponovat s bankovním účtem Dorostové unie vašeho dorostu. Bez plné moci vám nikdo neuvěří, že jste hlavní vedoucí dorostu.
3

Sestavte seznam dětí a vedoucích (vč. rádců a pomocníků)

Do připravené tabulky "Seznam členů" (prosím neměnit tabulku) napište všechny děti do 15 let (včetně). Dále napište vedoucí, rádce, pomocníky (všichni nad 15 let), kteří se vám přihlásili, že se chtějí pravidelně účastnit schůzek a akcí dorostu. Vyplňte i datum narození kvůli pojišťovně.

Všichni uvedení v seznamu členů budou automaticky úrazově pojištěni v ceně členského poplatku celý kalendářní rok. A k tomu uvedení vedoucí, rádci a pomocníci nad 15 let mají automaticky pojištění odpovědnosti ("na blbost") v ceně členského poplatku.

4

Připojištění odpovědnosti vedoucích, rádců a pomocníků

Varianta A) Když jste členy od 1. 1. vedoucí, rádci a pomocníci mají pojištění odpovědnosti ("na blbost") automaticky v ceně členského příspěvku. Tento bod se vás netýká.

Varianta B) Když se stáváte členem DU během roku (např. před táborem), hlavní vedoucí musí připojistit na odpovědnost ("na blbost") vedoucí, rádce a pomocníky.

Viz výše Pojištění a připojištění odpovědnosti vedoucích.

5

Odešlete všechny dokumenty do DU

Vše zkontrolujte, podepište.

Registrační lístek
Pověření (=plnou moc) před církví
Pověření (=plnou moc) před státem
Seznam členů (dětí, vedoucích, rádců, pomocníků)
Připojištění (pokud se registrujete během roku)

Dokumenty odešlete e-mailem Tereze R. a Heleně Š.

6

DU zřídí vašemu klubu/oddílu bankovní účet

Po zaslání dokumentů z bodu 5 se hlavní vedoucí dorostového skupiny zaregistrujte ve Fio bance k internetovému bankovnictví jako fyzická osoba, pokud již nemá u této banky jakýkoliv jiný účet (pak nemusí). Registraci v bance oznámí účetní DU, dále mu sdělí RČ (požaduje banka). Předseda DU následně zřídí v bance nový bankovní účet (+ 1x platební kartu) vaší dorostové skupiny. Pak doporučujeme používat mobilní aplikaci. Usnadníte si tím platby i kontrolu zaplacených poplatků.
7

Zaplaťte členský příspěvek

Z účtu Dorostové unie, který vám byl zřízen pro vaši dorostovou skupinu, uhraďte celkovou částku členského příspěvku.

Výpočet členského příspěvku
Výši členského příspěvku vypočtete vynásobením počtem všech osob (nerozlišuje se dítě/vedoucí) s ročním příspěvkem na osobu ve výši 200 Kč. Příklad: 3 vedoucí + 2 rádci + 10 dětí = 15 osob x 200 Kč/rok. Příspěvky na rok činí 3 000 Kč.

Platba
Členské příspěvky zašlete na bankovní účet DU číslo 33 00 22 00 33 / 2010.
Variabilní Symbol je číslo mobilu platící osoby.
Do zprávy pro příjemce napište "členství a jméno dorostové skupiny".

Dokumenty

Omluvenka pro dítě na akci DU

Omluvenku může napsat rodič v případě, kdy dítě potřebuje odejít ze školy dřív, aby se stihlo dopravit na akci pořádanou Dorostovou unií (např. Biblická stezka).

Balíček dokumentů pro nové členy

Stáhnout z Disku

Balíček dokumentů k prodloužení členství

Stáhnout z Disku

Jak založit pobočný spolek

Stáhnout

Plná moc k zastoupení na Sněmu

Stáhnout z disku

Organizační řád

Přečíst PDF

Jak založit skautský oddíl pod DU

Stáhnout z Disku

Loga DU

Stáhnout

Kontakty

Doručovací adresa
Helena Šmudlová
Vondroušova 1191/43,
163 00 Praha 6

Bankovní účet pro členy
členské poplatky, poplatky za kurzy, akce
33 00 22 00 33 / 2010

Vedoucí kanceláře

Tereza Richterová
členství, administrace grantů, shromažďování účetnictví, školení, právní záležitosti
tereza.richterova@dorostovaunie.cz

Účetnictví, pojištění

Helena Šmudlová
hlavní účetní
607 825 936
helena.smudlova@dorostovaunie.cz

Účetnictví

Markéta Kaňuková
účetní
724 602 638
marketa.kanukova@dorostovaunie.cz

Právní hot-linka DU

Michael Novotný
právník

V případě, že Vás kontaktuje policie při dorostové práci:

 1. doporučujeme nevypovídat (je to Vaše právo)
 2. napište SMS ve tvaru „DOROST PROBLEM“ na mobil 777 572 956
 3. následně mu zavolejte