Vedoucák

Co je Vedoucák?

Kurz pro vedoucí, ať zkušené nebo začínající. Vedoucák je určen pro všechny od 18 let. Na věku by nemělo záležet, pokud chceme růst jako vedoucí.

Cílová skupina

Kdo: vedoucí 18+, kteří se chtějí inspirovat skautským výchovným systém upraveným do našich dorostových podmínek.

Je pak na Vás, zda do svého dorostu zakomponujete některé prvky výchovného systému osvědčeného 100 let a dál zůstanete klasickým dorostem nebo se i připojíte ke skautskému hnutí a obleknete skautskou košili se šátkem.

Organizační informace

Termín:

  • 2. ročník připravujeme na rok 2022

Místo:
Registrace:
Doporučení:
Vybavení podobné na letní tábor
Cena pro členy: 2 200 Kč (2021)
Cena pro nečleny:

Na Vedoucáku se dozvíte například:

  • jaký je rozdíl mezi dorostem a skautem
  • jak zapracovat skautskou výchovnou metodu do našich dorostů
  • jak připravit skautskou schůzku
  • jaké jsou skautské symboly a rituály
  • jak bude oddíl spolupracovat s vedením DU
  • a mnoho dalšího

Pár fotek

Články

Nejčastější otázky

Kontakt

Anna Tichá

koordinátorka skautu

721 269 056, anna.ticha@dorostovaunie.cz

Česťa Tichý

koordinátor akcí a kurzů

775 218 208, cesta.tichy@dorostovaunie.cz