Tábory

Články

Udělat před táborem

Kurzy zdravotní a záchranářské

Důležitá táborová dokumentace

aktualizováno k 13.5. 2022

Jaké dokumenty obsahuje táborový balíček?

Obsah balíčku táborové dokumentace:

 • Nástupní list dítěte
 • Nástupní list vedoucího
 • Smlouva o výkonu činnosti DU
 • Posudek o zdravotní způsobilosti
 • Bezinfekčnost
 • Zdravotní deník
 • Předčasný odjezd dítěte z tábora
 • Seznam věcí na tábor
 • Žádost o příspěvek na dětský letní tábor
 • Plná moc k ošetření nezletilého pacienta
 • Plná moc k vedení činnosti dorostové skupiny
 • Cesťák (*.xls)
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)
 • Hlášení tábora
 • Hygienické školení a BOZP
 • Jídelníček (vzor)
 • Táborový řád
Stáhnout táborový balíček

Týden dovolené navíc

Zaměstnanci mohou čerpat týden dovolené na tábory. Více v článku zde.

Potvrzení vám vydá hlavní vedoucí, který má podepsanou s DU plnou moc.
Pokud by to nestačilo, napište Heleně Šmudlové.

Formulář "placené volno" za tábory

Právní hot-linka DU

V případě, že Vás kontaktuje při dorostové práci policie:

 1. doporučujeme nevypovídat (je to Vaše právo)
 2. napište SMS ve tvaru “DOROST PROBLEM” na mobil 777 572 956 – právník Mgr. Michael Novotný
 3. následně mu zavolejte 

Ubytování, tábořiště, chaty na víkendovky

Výběr míst, které jsou doporučeny vedoucími:

Nejčastější dotazy

Kdy je náš tábor zotavovací akce?

Dle stanoviska našeho právníka se Váš tábor stane zotavovací akcí pouze v případě, že máte 30 a více dětí mladších 15 let na dobu více než 5 dní (tj. 6 dní). Podrobně v článku ČRDM.

Jsou příměstské tábory zotavovací akcí?

Ne.

Dle stanovisko našeho právníka, aby bylo možné považovat akci za zotavovací akci je nutné, aby byly splněny kumulativně, tj, současně podmínky z definice uvedené v § 8 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, což je:

 • pobyt
 • 30 a více dětí
 • ve věku do 15 let
 • na dobu delší než 5 dnů.

Příměstské tábory trvají zpravidla 5 dnů, tj. od pondělí do pátku. Za zotavovací akci je považován pobyt delší jak 5 dnů.

Příměstský tábor není pobytem, ani obvykle netrvá déle jak 5 dnů. Takže nespadá pod definici “zotavovací akce”.

Každopádně bych určitě požadoval po rodičích dodání potvrzení o zdravotní způsobilosti dětí, potvrzení od vedoucích, a zajistil hygienicky nezávadné stravování.

Podrobně zde: https://poradna.crdm.cz/tabory.

Předpřipravené táborové programy

Příspěvek na tábory

 • Formulář žádosti bude dostupní od 1.3. do 31.3. 2024.
 • Administrátorka grantu je Tereza Richterová, vedoucí kanceláře DU.
Podmínky grantu 2024
On-line žádost

Půjčovna

Hamaky k půjčení

Stan k půjčení

Sport: Baseballové vybavení