Tábory

Články

Udělat před táborem

 • 31. 5. 2021 nahlaste nové vedoucí, takže je nahlášením pojistíte (ti, nejsou pojištěni za odpovědnost)
 • 31. 5. 2021 nahlaste tábor vyplněním formuláře
 • Prostudujte aktuální pravidla na tábory (více v článcích)

Kurzy zdravotní a záchranářské

Důležitá táborová dokumentace

aktualizováno k 13.5. 2022

Jaké dokumenty obsahuje táborový balíček?

Obsah balíčku táborové dokumentace:

 • Nástupní list dítěte
 • Nástupní list vedoucího
 • Smlouva o výkonu činnosti DU
 • Posudek o zdravotní způsobilosti
 • Bezinfekčnost
 • Zdravotní deník
 • Předčasný odjezd dítěte z tábora
 • Seznam věcí na tábor
 • Žádost o příspěvek na dětský letní tábor
 • Plná moc k ošetření nezletilého pacienta
 • Plná moc k vedení činnosti dorostové skupiny
 • Cesťák (*.xls)
 • Dohoda o poskytnutí příspěvku
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)
 • Hlášení tábora
 • Hygienické školení a BOZP
 • Jak udělat účetnictví
 • Jídelníček (vzor)
 • Táborový řád
Stáhnout táborový balíček

Zaměstnanci mohou čerpat týden dovolené na tábory. Více v článku zde.

Formulář "placené volno" za tábory

Právní hot-linka DU

V případě, že Vás kontaktuje při dorostové práci policie:

 1. doporučujeme nevypovídat (je to Vaše právo)
 2. napište SMS ve tvaru “DOROST PROBLEM” na mobil 777 572 956 – právník Mgr. Michael Novotný
 3. následně mu zavolejte 

Ubytování, tábořiště, chaty na víkendovky

 • Prima tábořiště > web
 • Střítež nad Bečvou / Videčky > web
 • Krokodýlí zátoka u Trutnova > michal.bischof@cbtu.cz, 732 816 354
 • Dolní Lomná > video, honzaczudek@gmail.com
 • Klub Pathfinder > web
 • Turistický oddíl Modré slunce > web
 • Skautské základny > web
 • Holahoj základny > web
 • Nové Město pod Smrkem > web
 • Seznam ubytování od Evangelické církve > web
 • Liberecký kraj: Jablochaty > web
 • Chata Lípa v Beskydech > web

Rozšířený seznam

Různá tábořiště > tabulka

Základny okolo Brna > tabulka

Půjčení velkého stanu > zde

Nejčastější dotazy

Kdy je náš tábor zotavovací akce?

Dle stanoviska našeho právník se Váš tábor stane zotavovací akcí pouze v případě, že máte 30 a více dětí mladších 15 let na dobu více než 5 dní (tj. 6 dní). Podrobně zde: https://poradna.crdm.cz/tabory.

Jsou příměstské tábory zotavovací akcí?

Ne.

Dle stanovisko našeho právníka, aby bylo možné považovat akci za zotavovací akci je nutné, aby byly splněny kumulativně, tj, současně podmínky z definice uvedené v § 8 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, což je:

– pobyt

– 30 a více dětí

– ve věku do 15 let

– na dobu delší než 5 dnů.

Příměstské tábory trvají zpravidla 5 dnů, tj. od pondělí do pátku. Za zotavovací akci je považován pobyt delší jak 5 dnů.

Příměstský tábor není pobytem, ani obvykle netrvá déle jak 5 dnů. Takže nespadá pod definici “zotavovací akce”.

Každopádně bych určitě požadoval po rodičích dodání potvrzení o zdravotní způsobilosti dětí, potvrzení od vedoucích, a zajistil hygienicky nezávadné stravování.

Podrobně zde: https://poradna.crdm.cz/tabory.

Předpřipravené táborové programy

Jak získat finanční příspěvek na tábor?

Podmínky pro získání příspěvku v roce 2022

 • pro stanový / příměstský / putovní tábor
 • ve spolupráci s místním sborem CB
 • členství v DU v roce 2022
 • min. 30% z nekřesťanského a vně evangelikálního prostředí (počítají se sem i ukrajinské děti),(zkuste i 25%, protože to jiní doženou např. 70%)
 • grant lze využít až na 500 Kč na dítě nebo na 50% nákladů tábora, bude přiznána nižší z těchto dvou možností (zbylých 50% nákladů hradíte sami)
 • peníze lze využít na vybavení tábora i kluboven dorostových klubů (oddílů), snížení ceny tábora pro účastníky nebo jejich část, opravu vybavení po táboře atd., vše nejpozději s datem platby 14 dní po táboře
 • kompletní účetnictví tábora zaslat 14 dnů po táboře (ráda zpracuje Helena Šmudlová za poplatek 500 Kč)
 • nevyužité peníze z grantu musí být vráceny 15 dnů po táboře
 • zaslat rozpočet tábora předem
 • platby účastníků nemohou být pokládány za dary
 • vyhotovit hodnotící zprávu v ČJ a AJ (+ a -, duchovní vliv, návrhy na změny příště) na 1x A4 do 31. srpna
 • 3x svědectví dětí a 1x svědectví vedoucích v ČJ a AJ formou ankety nebo formou osobních rozhovorů s otázkami: Jak se ti líbil tábor? Přijedeš příští rok? Získal/a si nové kamarády?  Došlo k růstu Tvého vztahu s Bohem / Kristem? Rozhodl/la si se pro vztah s Ježíšem nebo ho obnovil/a?
 • 5x hezká a kvalitní fotografie dětí z tábora
 • včas odevzdaná výroční zpráva za rok 2022
 • včas odevzdaný členský seznam pro rok 2022 (odevzdávalo se v listopadu 2021)
 • odeslání hlášení tábora do 15. června 2022
 • účast hl. vedoucího na sněmu DU (nebo výjimečně zplnomocnit zástupce)
 • podepsaná Plná moc hlavního vedoucího pro rok 2022 (netýká se pobočných spolků)

 

 • Na základě splnění podmínek, kvality výše uvedeného a počtu táborů bude stanovena výše vašeho grantu. Letos žádáme stejně jako loni o zvýšenou částku 300 tisíc Kč.

Půjčovna

Stan k půjčení

Sport: Baseballové vybavení

Rekvizita: Hvězdná brána