Rádcovská

Aktuality

24. 4. Kapacita kurzu byla naplněna – 40 lidí, ale přijímáme přihlášky pro náhradníky. Zpravidla 1-3 přihlášení z různých důvodů nepřijedou, takže náhradníci mají ještě šanci.

2. 4. Účastníkům se velice hodí, když se před kurzem seznámí s příběhem Narnie: Lev, čarodějnice a skříň v knižní nebo filmové podobě

1. 4. on-line přihlášky spuštěny

13. 3. Slučujeme kurzy 1 a 2 dohromady.

Už letos 2024 bude pouze jeden kurz pro věkovou kategorii od 15 do 18 let (mohou se přihlásit i starší). Důvod: Chceme se víc zaměřit na dovednosti pro rádce a věci pro vedoucí chceme učit na kurzu Vedoucák. Chceme, aby Rádcovská byla více praktická a zážitková a méně teoretická („sedací“). 

Hlavní body programu budou

 • příprava a realizace prožitkového duchovního programu
 • příprava a realizace víkendové výpravy
 • osobní ztišení a mentoring
 • budování komunity mladých rádců napříč republikou

Co je Rádcovská?

Týdenní motivační a zážitkový kurz pro rádce od 15 do 18 let s ročním mentoringem po absolvování kurzu.

Obsah kurzu:

 • puťák s přespáním venku
 • poznávání přírody
 • práce ve skupinách
 • osobní ztišení a mentoring
 • hry a workshopy (např. tábornické, sportovní)
 • příprava a realizace prožitkového duchovního programu
 • příprava a realizace víkendové výpravy
 • sdílení a reflexe
 • budování komunity mladých rádců napříč republikou

Je ti 14 let a chtěl/a bys jet?

 • Připravujeme pro tebe nový kurz „Draft“, který bude zaměřený na věkovou skupinu 13-15 let. Další informace zveřejníme, jakmile budou.
 • Rádcovské se mohou účastnit lidé, kterým je 14 let pouze za předpokladu, je-li účastník už rozhodnutý o službě dětem. Stává se, že takový účastník jede s dalšími týmový kamarády ze svého klubu / oddílu, a proto dává smysl, aby Rádcovskou absolvovali společně. Přitom jde o vzájemnou domluvu hlavního vedoucího s organizačním týmem DU. Přihlásit se můžeš už v prvním kole.

Pro koho Rádcovská není?

Pro starší vedoucí 18+ se zkušenostmi jsme připravili Vedoucák.

Organizační informace

Termín: 24.-31. 8. 2024

Místo: Ostrov u Macochy

Kapacita: 40 míst

Cena kurzu je dotovaná: 

 • členové: 3 650,-
 • nečlenové: 4 150,-
 • sponzorská: 6 000,- 

Informace ke sponzorské ceně: pokud jste v situaci, že můžete zaplatit více, můžete být sponzorem RŠ. Peníze využijeme na materiál a zaplacení cesty lektorům.

Povzbuzujeme účastníky, aby požádali svůj sbor/organizaci o finanční spoluúčast.

Storno podmínky: viz níže

S sebou

Informace “co s sebou” a aktuality přijdou přihlášeným na email nejpozději 14 dní před začátkem kurzu.

 

Přihlašování bude od 1. dubna 2024 do naplnění kapacity.

 

Podmínky k přihlášení

 1. přečti si FAQ
 2. najdi si svého mentora
 3. požádej hl. vedoucího o doporučení
 4. vyplň přihlášku
 5. uhraď poplatek (neváhej oslovit sbor skrze svého hl. vedoucího)

Cesta k přihlášení

Provedeme tě krok za krokem k úspěšnému přihlášení. Věříme, že se vyhneme případným nedorozuměním.

1. Přečti si FAQ - nejčastější otázky

Mohu přijet později nebo odjet dříve z kurzu?

Ne. Je nutné se zúčastnit celého kurzu!

Kurz začíná puťákem v menších skupinách, proto je třeba být na začátku včas. Kurz končí společným obědem a úklidem. Každá ruka k dílu se hodí a ještě k tomu stihneš autobus nebo vlak v rozumnou dobu.

Informace k příjezdu a odjezdu ti přijdou včas na email uvedený v přihlášce.

Je mi 14 let, mohu se zúčastnit kurzu 1?

Ne. Kurz se může účastnit osoba starší 15 let kvůli zodpovědnosti a fyzické i psychické náročnosti. Vycházíme z věku ke dni zahájení kurzu.

Výjimka:

 • Připravujeme pro tebe nový kurz „Draft“, který bude zaměřený na věkovou skupinu 13-15 let. Další informace zveřejníme, jakmile budou.
 • Rádcovské se mohou účastnit lidé, kterým je 14 let pouze za předpokladu, je-li účastník už rozhodnutý o službě dětem. Stává se, že takový účastník jede s dalšími týmový kamarády ze svého klubu / oddílu, a proto dává smysl, aby Rádcovskou absolvovali společně. Přitom jde o vzájemnou domluvu hlavního vedoucího s organizačním týmem DU. Přihlásit se můžeš už v prvním kole.

Mohu jet na kurz, když jsem se ho zúčastnil v předchozích letech?

Ano, doporučujeme. Naučíš se zase něco nového.

K čemu potřebuji doporučení hl. vedoucího?

Chceme mít jistotu, že hl. vedoucí ví, že jedeš. Chceme o tobě něco vědět, než přijedeš na kurz. 

Otevřít sdílený dokument ke stažení Doporučení hl. vedoucího

Proč potřebuji mentora? A kdo to vlastně je?

Proč potřebuji mentora?

Klademe důraz na osobní růst a zralost. Mentoring považujeme za jeden z důležitých nástrojů, který k tomu přispívá.

Kdo je mentor a kdo to může být?

Mentor je starší a zkušenější. Mentor je někdo, kdo ti může předat některé životní zkušenosti a rady. Mentor je někdo, koho znáš, ke komu máš důvěru. Spolu můžete mluvit o životě, službě, víře apod. Mentor ti pomáhá růst.

Ideální příklad mentora je starší vedoucí, starší sboru, kazatel. Tvůj rodič by neměl být tvým mentorem. Nedoporučujeme rodinného příslušníka (ale záleží na vztazích). Dále nedoporučujeme doprovázení opačným pohlavím.

Jak často se mám setkávat s mentorem?

Pravidelně. Naše představa efektivního vedení mentorem probíhá v intervalu 1x za měsíc. Minimální požadavek je 1x za 3 měsíce. Délka doprovázení absolventa Rádcovské je stanovena na celý šk. rok po absolvování kurzu.

Nejlepší forma setkání je samozřejmě offline (fyzicky). Dobré jsou procházky v přírodě. Možné jsou samozřejmě i jiné způsoby.

Jaké dokumenty potřebuji?

Bez těchto dokumentů není možné se Rádcovské účastnit! Vytisknuté a vyplněné je předáte pověřené osobě při nástupu na kurz.

Mohu zaplatit za více lidí společně?

Ano.

 • číslo účtu 3300220033 / 2010
 • variabilní symbol: číslo mobilu (toho, kdo odesílá platbu)
 • do textu poznámky napiš: Radcovska, město tvého dorostu/klubu a příjmení všech přihlášených
 • nutno zaplatit obratem druhý den po přihlášení

Nemám dorost, nebo nepracuji momentálně v dorostu. Mohu se přihlásit na RŠ?

Ano, ale přihlásit se se na něj můžeš, až v druhém kole přihlašování (viz. přihlášení)

Máš jiný dotaz nebo si nevíš s něčím rady?

Zeptej se Česti Tichého. Piš na cesta.tichy@dorostovaunie.cz nebo volej na 775 218 208.

2. Najdi si mentora

 • Mentor je někdo, kdo tě bude v následujícím školním roce doprovázet, předávat ti zkušenosti a rady, abys mohl růst. 
 • Od absolventa kurzu a mentora požadujeme, aby se setkávali pravidelně. Doporučujeme interval 1x za měsíc, min. 1x za 3 měsíce. Jedno setkání může trvat 30 a víc minut.
 • Mentor je starší a zkušenější, duchovně zralejší člověk, který je ochoten se s rádcem/vedoucím setkávat, povídat si o službě, škole, o životě vůbec. Mentor nemusí radit. Vyslechne a sdílí svůj pohled na věc.  Mentor pomáhá rádci/vedoucímu růst jeho vlastním tempem. Mentor se za rádce/vedoucího modlí.
 • Do přihlášky uveď jméno mentora

Více informací o průběhu mentoringu si můžete přečíst v článku zde.

3. Požádej hl. vedoucího o doporučení

Po společné domluvě hl. vedoucí vyplní doporučení. Doporučujeme společně požádat sbor o zaplacení poplatku za účast na kurzu.
 • Doporučení je velmi užitečné pro organizátory kurzu, kteří tě neznají vůbec nebo velmi málo. Otázky v doporučení pomohou tobě promyslet, co od kurzu chceš. Odpovědi pomohou organizátorům připravit kurz víc na míru.
 • Vyplněné a naskenované doporučení přidáš k přihlášce. Neposílej ho zvlášť emailem.
Otevřít sdílený dokument ke stažení Doporučení hl. vedoucího

A teď když máš všechno pohromadě, můžeš vyplnit on-line přihlášku.

4. Přihlas se včas

Vážně sis všechno přečetl/a?

Tvoje přihláška bude kompletní po zaplacení účastnického poplatku.

Vyhrazujeme si právo přihlášku odmítnout po zjištění nesplněných kritérií. Děkujeme za pochopení.

Přihlašování je otevřeno už jen pro náhradníky.

Vyplnit přihlášku - už jen jako náhradník

5. Uhraď poplatek obratem

Platíš si kurz sám nebo tě podpoří tvůj sbor?

Po odeslání přihlášky zaplať tvoji cenu za kurz (dopravu si zajišťuje každý účastník sám). Jen po zaplacení bude tvá přihláška kompletní. Potvrzení o zaplacení ti pošleme na uvedený e-mail, nechodí automaticky.

Cena kurzu je dotovaná: 

 • členové: 3 650,-
 • nečlenové: 4 150,-
 • sponzorská: 6 000,- 

Informace ke sponzorské ceně: pokud jste v situaci, že můžete zaplatit více, můžete být sponzorem RŠ. Peníze využijeme na materiál a zaplacení cesty lektorům.

Zaplať, prosím, na účet Dorostové unie číslo 3300220033 / 2010, variabilní symbol: číslo mobilu (účastníka, které je uvedeno i v přihlášce), do textu poznámky napiš: Radcovska, město tvého klubu/oddílu, příjmení účastníka/ů, e-mail platící osoby kvůli potvrzení (příklad: Radcovska Brno Novotny hospodar-sboru@cb.cz)

Doporučujeme zaplatit poplatek obratem, nejpozději do druhého dne, aby přihláška byla kompletní. V případě neuhrazení poplatku si vyhrazujeme právo odmítnout on-line přihlášku.

Storno podmínky: 

 • do 26. 7. vracíme 100% bez uvedení důvodů,
 • od 27. 7. do 9. 8. vracíme 50%,
 • od 10. 8. nevracíme nic (musíme zaplatit fixní náklady),

Při závažných zdravotních důvodech vracíme adekvátní část uhrazeného poplatku dle individuální domluvy.

6. Co udělat těsně před příjezdem na Rádcovskou?

Připravit několik dokumentů a dobře se sbalit.

Do 9. 8. ti upřesníme emailem a přes web, co máš mít sebou a nezapomenout.

Těšíme se na tebe!

Foto

Články

Kontakt

Česťa Tichý

koordinátor akcí a kurzů

775 218 208, cesta.tichy@dorostovaunie.cz