Rádcovská

Aktuality

Máme 40 přihlášených. Těšíme se na vás!

Co je Rádcovská?

Týdenní motivační a zážitkový kurz pro rádce a mladší vedoucí od 15 do 26 let. Dělí se podle věku na Rádcovskou 1 a 2. Kurz je součástí výchovného systému Dorostové unie, jehož součástí je skautská výchovná metoda. Více v příručce Kompas.

Rádcovská 1

15 – 17 let

 • nemusíš být rozhodnutý pracovat s dětmi
 • možná ti chybí zkušenosti

Co můžeš očekávat

 • rozhodneš se, jestli je práce s dětmi to pravé
 • připravíš si krátký duchovní program
 • natrénuješ si organizovat hry
 • naučíš se udělat krátké video z akce
 • připravíš jednodenní výlet v týmu

Rádcovská 2

17 – 26 let

 • jsem rozhodnutý, mám minimálně roční zkušenosti jako rádce

Co můžeš očekávat

 • víc pochopíš, jak se děti vyvíjejí
 • víc práva a BOZP
 • naučíš se připravovat duchovní program
 • zlepšíš se v komunikaci
 • zlepšíš svoji práci v týmu
 • připravíš víkendovku v týmu

Je ti 14 let a chtěl/a bys jet?
Rádcovské se mohou účastnit lidé, kterým je 14 let pouze za předpokladu, je-li účastník už rozhodnutý o službě dětem. Stává se, že takový účastník jede s dalšími týmový kamarády ze svého klubu / oddílu, a proto dává smysl, aby Rádcovskou absolvovali společně. Přitom jde o vzájemnou domluvu hlavního vedoucího s organizačním týmem DU. Přihlásit se můžeš už v prvním kole.

Je ti víc jak 26 let a nemáš zkušenosti?
Doporučujeme ti účast na 1 nebo 2, pokud ti nevadí společnost mladších lidí.
Přihlásit se můžeš až v druhém kole.

Pro koho Rádcovská není?
Pro starší vedoucí 26+ se zkušenostmi jsme připravili Vedoucák.

Organizační informace

Termín: 24.-31. 8. 2024

Místo: Ostrov u Macochy (vyhrazujeme si právo místo změnit)

Kapacita: 40 míst

Cena: 

 • členové: připravujeme
 • nečlenové: připravujeme

Povzbuzujeme účastníky, aby požádali svůj sbor/organizaci o finanční spoluúčast.

S sebou
Informace “co s sebou” a aktuality přijdou přihlášeným na email nejpozději 14 dní před začátkem kurzu.

Přihlášení – uzavřeno

 

Podmínky k přihlášení

 1. přečti si FAQ
 2. vyber kurz
 3. najdi si svého mentora
 4. požádej hl. vedoucího o doporučení
 5. vyplň přihlášku
 6. uhraď poplatek (neváhej oslovit sbor skrze svého hl. vedoucího)
 7. připrav se těsně před odjezdem na Rádcovskou

Cesta k přihlášení

Provedeme tě krok za krokem k úspěšnému přihlášení. Věříme, že se vyhneme případným nedorozuměním.

1. Přečti si FAQ - nejčastější otázky

Mohu přijet později nebo odjet dříve z kurzu?

Ne. Je nutné se zúčastnit celého kurzu!

Kurz začíná v pondělí 23. 8. v 14:00 v Ruprechtově u větrného mlýna. Toto místo a čas jsou závazné pro všechny.

Kurz končí v pondělí 30. 8. v Ostrově u Macochy ve 14:00. Po této hodině je možné odjíždět. Dřív to nejde, i kdyby jste měli lepší spoj.

Jaký je rozdíl mezi kurzem 1 a 2?

Kurz Rádcovská 1 je pro začátečníka ve věku 15 až 17 let. V klubu se rozkoukáváš, spousta věcí je pro tebe nových, nejsi si jistý a potřebuješ si některé věci promyslet.

Kurz Rádcovská 2 pro rádce ve věku 17 až 26 let, který má alespoň jeden rok zkušenosti v klubu, opravdu ví, že chce pracovat s dětmi v klubu, absolvoval Rádcovskou 1.

Musím absolvovat kurz 1 když, chci jet na kurz 2?

V ideálním případě ano, ale není to povinné pokud splňuješ všechny ostatní podmínky účasti na kurzu 2. (viz. Co je Rádcovská)

Je mi 14 let, mohu se zúčastnit kurzu 1?

Ne. Kurz se může účastnit osoba starší 15 let kvůli zodpovědnosti a fyzické i psychické náročnosti. Vycházíme z věku ke dni zahájení kurzu.

Mohu jet vícekrát na jeden kurz?

Ano. Kurz 1 i 2 můžeš absolvovat podruhé, ale přihlásit se na něj můžeš až v druhém kole přihlašování (viz. přihlášení). Pokud jsi byl/a loni na kurzu 1 a splňuješ podmínky kurzu 2, přihlas se na 2.

K čemu potřebuji doporučení hl. vedoucího?

Chceme mít jistotu, že hl. vedoucí ví, že jedeš. Chceme o tobě něco vědět, než přijedeš na kurz. Díky doporučení vybereme pro tebe tu nejlepší skupinku, ve které budeš pracovat.

Otevřít sdílený dokument Doporučení hl. vedoucího

Proč potřebuji mentora? A kdo to vlastně je?

Mentor je starší a zkušenější. Mentor je někdo, kdo ti může předat nějaké životní zkušenosti a rady. Mentor je někdo, ke komu máš důvěru a můžete společně mluvit o životě, službě, víře apod. Mentor ti pomáhá růst. Ideální příklad mentora je starší vedoucí, starší sboru, kazatel. Tvůj rodič by neměl být tvým mentorem. Nedoporučujeme rodinného příslušníka (ale záleží na vztazích). Dále nedoporučujeme doprovázení druhým pohlavím.

Jak často se mám setkávat s mentorem?

Pravidelně. Naše představa efektivního vedení mentorem probíhá v intervalu 1x za měsíc. Minimální požadavek je 1x za 3 měsíce. Délka doprovázení absolventa Rádcovské je stanovena na celý šk. rok po absolvování kurzu.

Nejlepší forma setkání je samozřejmě offline (fyzicky). Dobré jsou procházky v přírodě. Možné jsou samozřejmě i jiné způsoby.

Potřebuji negativní test na Covid?

Bude upřesněno podle aktuálních mimořádných opatřeních. Dáme ti včas vědět.

Jaké dokumenty potřebuji?

Bez těchto dokumentů není možné se Rádcovské účastnit! Vytisknuté a vyplněné je předáte pověřené osobě při nástupu na kurz.

Mohu zaplatit za více lidí společně?

Ano.

 • číslo účtu 3300220033 / 2010
 • variabilní symbol: číslo mobilu (toho, kdo odesílá platbu)
 • do textu poznámky napiš: Radcovska, město tvého dorostu/klubu a příjmení všech přihlášených
 • nutno zaplatit obratem druhý den po přihlášení

Nemám dorost, nebo nepracuji momentálně v dorostu. Mohu se přihlásit na RŠ?

Ano, ale přihlásit se se na něj můžeš, až v druhém kole přihlašování (viz. přihlášení)

Máš jiný dotaz nebo si nevíš s něčím rady?

Zeptej se Česti Tichého. Piš na cesta.tichy@dorostovaunie.cz nebo volej na 775 218 208.

2. Vyber si svůj kurz

Ještě před přihláškou bys měl/a vědět, co od kurzu chceš. Podle tvého očekávání vyber jeden z kurzů. Jedno z dalších kritérií je věk. Máš? Pokračuj dál.

Rádcovská 1

15 – 17 let

 • nemusíš být rozhodnutý pracovat s dětmi
 • možná ti chybí zkušenosti

Co můžeš očekávat

 • rozhodneš se, jestli je práce s dětmi to pravé
 • jak připravit krátké slovo / ducháč
 • jak dobře zorganizovat hry
 • naučíš se udělat krátké video z akce

Rádcovská 2

17 – 26 let

 • jsem rozhodnutý, mám minimálně roční zkušenosti jako rádce

Co můžeš očekávat

 • víc pochopíš, jak se děti vyvíjejí
 • víc práva a BOZP
 • naučíš se připravovat duchovní program
 • zlepšíš se v komunikaci
 • zlepšíš svoji práci v týmu
 • připravíš víkendovku, tábor

3. Najdi si mentora

 • Mentor je někdo, kdo tě bude v následujícím školním roce doprovázet, předávat ti zkušenosti a rady, abys mohl růst. 
 • Od absolventa kurzu a mentora požadujeme, aby se setkávali pravidelně. Doporučujeme interval 1x za měsíc, min. 1x za 3 měsíce. Jedno setkání může trvat 30 a víc minut.
 • Mentor je starší a zkušenější, duchovně zralejší člověk, který je ochoten se s rádcem/vedoucím setkávat, povídat si o službě, škole, o životě vůbec. Mentor nemusí radit. Vyslechne a sdílí svůj pohled na věc.  Mentor pomáhá rádci/vedoucímu růst jeho vlastním tempem. Mentor se za rádce/vedoucího modlí.
 • Do přihlášky uveď jméno mentora

4. Požádej hl. vedoucího o doporučení

Po společné domluvě hl. vedoucí vyplní doporučení. Doporučujeme společně požádat sbor o zaplacení poplatku za účast na kurzu.
 • Doporučení je velmi užitečné pro organizátory kurzu, kteří tě neznají vůbec nebo velmi málo. Otázky v doporučení pomohou tobě promyslet, co od kurzu chceš. Odpovědi pomohou organizátorům připravit kurz víc na míru.
 • Vyplněné a naskenované doporučení přidáš k přihlášce. Neposílej ho zvlášť emailem.
Otevřít sdílený dokument Doporučení hl. vedoucího

A teď když máš všechno “po kupě”, můžeš vyplnit on-line přihlášku.

5. Přihlas se včas

Vážně sis všechno přečetl/a?

Vyhrazujeme si právo přihlášku odmítnout po zjištění nesplněných kritérií. Děkujeme za pochopení.

1. kolo přihlašování pro účastníky, kteří splňují všechny podmínky, začíná 30. 4. od 19:00 a končí 30. 5. 2023 v 16:00.

2. kolo přihlašování pro ty, kteří chtějí jet podruhé na kurz 1 nebo 2, jsou starší nebo mladší, začíná 1. 6. 2023 a končí 30. 6. 2023

Přihlašování uzavřeno

6. Uhraď poplatek obratem

Platíš si kurz sám nebo tě podpoří tvůj sbor?

Po odeslání přihlášky zaplať tvoji cenu za kurz (dopravu si zajišťuje každý účastník sám). Jen po zaplacení bude tvá přihláška kompletní.

 • členové DU: 3 450,- osoba
 • nečlenové: 3 950,- osoba
 • sponzorská cena: 4 000,- (pokud chcete, můžete Rádcovskou podpořit a přispět více)

Zaplať, prosím, na účet Dorostové unie číslo 3300220033 / 2010, variabilní symbol: číslo mobilu (účastníka, které je uvedeno i v přihlášce), do textu poznámky napiš: Radcovska, město tvého dorostu/klubu a příjmení účastníka/ů (příklad: Radcovska Brno Novotny)

Doporučujeme zaplatit poplatek obratem, nejpozději do druhého dne, aby přihláška byla kompletní. V případě neuhrazení poplatku si vyhrazujeme právo odmítnout on-line přihlášku.

Storno podmínky: 

 • do 25. 7. vracíme 100% bez uvedení důvodů
 • od 26. 7. do 7. 8. vracíme 50%
 • od 8. 8. nevracíme nic (musíme zaplatit fixní náklady)
 • při závažných zdravotních důvodech vracíme adekvátní část uhrazeného poplatku dle individuální domluvy

7. Co udělat těsně před příjezdem na Rádcovskou?

Připravit několik dokumentů a dobře se sbalit.

Do 9. 8. 16:00 ti upřesníme emailem a přes web, co máš mít sebou a nezapomenout.

Těšíme se na tebe!

Pár fotek

Články

Kontakt

Česťa Tichý

koordinátor akcí a kurzů

775 218 208, cesta.tichy@dorostovaunie.cz