Sharewoody a sharemeni / regionální práce

Co je sharewood?

Jeden sharewood představuje jeden region. Ten tvoří síť spřátelených klubů/skautských oddílů. Každý klub/oddíl má svého hlavního vedoucího s týmem vedoucích a dětmi.

Klub nebo skautský oddíl je bezpečné místo pro děti od 6 do 15 let. Zde vedoucí organizují volnočasové aktivity (např. hry, vyrábění, učení se skautským dovednostem), vedou děti k přátelským vztahům, rozvíjí jejich osobnost, vyučují biblické příběhy s přesahem do praktického života, pořádají výpravy mimo klubovnu, organizují letní tábory nebo jiné aktivity.

Kdo je shareman?

Shareman je regionální pracovník, který pečuje o hlavní vedoucí klubů/oddílů ve svém regionu, organizuje regionální setkání vedoucích, klubů a oddílů, informuje vedoucí o činnosti DU. Shareman má zkušenosti s prací s dětmi v klubu, vede nebo vedl klub/ oddíl. Dobrovolně se rozhodl pečovat o region a vedoucí dle níže uvedeného minima, svého obdarování, životních zkušeností a časových možností.

Co dělá shareman?

Náplň práce sharamana je popsána ve smlouvě s náplní „minima sharemana“. Smlouva je na rok (po roce automaticky končí). Nový shareman vstupuje do této služby v 3 měsíční zkušební době.

Minimum sharemana
 • pravidelný duchovní růst: modlitba za region, knihy, Písmo
 • používání oficiálního e-mailu DU
1x za měsíc
 • zoom s ostatními sharemeny
 • rozesílá informace vedoucím přes sociální sítě
 • zve osobně a individuálně na akce DU
1x za 3 měsíce
 • píše výkaz práce – Google Form
1x za 6 měsíců 
 • prezentuje DU na vlastním sboru, pak cizím (s připravenou prezentací DU) (novinka)
 • setkání se Seniorem CB/pastorem (novinka)
1x ročně 
 • seniorátní setkání
 • víkend týmu DUDO+
 • region BS (najít kandidáty na ředitele regionu, podpora, účast…)
1x za 2 roky 
 • spolupracovat na organizaci (organizovat) Megasharewood
 • spolupracovat na Megasjezdu
 • reagovat na potřeby vedoucích (např. zjistit dotazníkem)
Volitelné (může, nemusí, ale doporučujeme)
 • osobní růst – kurz koučování nebo jiný
 • 1 den na Rádcovské/CVVZ akci
 • návštěva dorostových schůzek
 • 1x ročně setkání s vedoucími
 • mentoring pro sebe (DU zaplatí)
 • sledovat vývoj rádce k vedoucování (zavolat jim 2x ročně)
 • kázat na sborech
 • teambuilding

Mapa sharewoodů

Najděte svého sharemana, klub, oddíl ve vašem okolí.

sharewood: Severní Čechy

 • shareman: Josef Kostelecký

Více informací

sharewood: Praha a okolí

 • shareman: Ondra Malý

Více informací

sharewood: Západní Čechy

 • shareman: Zbyněk Stružka

Více informací

sharewood: Jižní Čechy

 • shareman: Jitka Svobodová

Více informací

sharewood: Vysočina

 • shareman: Aleš Novák

Více informací

sharewood: Východní Čechy

 • shareman: Lojza Blažek

Více informací

sharewood: Severní Morava

 • shareman: Petr Vítek

Více informací

sharewood: Těšínsko

 • shareman: Honza Czudek

Více informací

sharewood: Střední Morava

 • shareman: Česťa Tichý

Více informací

sharewood: Jižní Morava

 • shareman: hledá se

Přehled sharewoodů

Uvádíme seznam sborů a stanic Církve bratrské, protože Dorostová unie slouží celé církvi. Sharemeni se snaží podporovat všechny aktivní vedoucí mezi členy DU a nečleny DU.

Severní Čechy

Josef Kostelecký
723 662 291
pepa.kostelecky@dorostovaunie.cz

Tomáš Stebel
608 712 077
tomas.stebel@gmail.com

členové Dorostové unie

Pavel Filip
zdr.br@centrum.cz

nejsou členy Dorostové unie

Josef Kostelecký
hlavní vedoucí klubu
723 662 291
kosteleckyjosef@seznam.cz

klub Přístav
V Zahrádkách 33, 400 01 Ústí nad Labem
web klubu
instagram klubu
web sboru

členové Dorostové unie

Jiří Serbus
608 129 399
jiri.serbus@post.cz

členové Dorostové unie

Marek Šeremeta
602 624 925
marek.seremeta@lamikappa.cz

členové Dorostové unie

David Smik
david.smik@fbe.cz

nejsou členy Dorostové unie

Olga Kohoutová
kohoutova.olga@seznam.cz

nejsou členy Dorostové unie

Viktor Koláček
viktor_kolacek@seznam.cz

nejsou členy Dorostové unie

Praha a okolí

Ondra Malý
733 619 396
ondra.maly@dorostovaunie.cz

Lukáš Grulich
777 184 857
grulich.lukas@gmail.com

členové Dorostové unie

Mladší dorost
Aleš Hubáček
603 198 776
bobator@volny.cz

členové Dorostové unie

Praha 9 – Horní Počernice
Samuel Rais
774 880 459
samrais@seznam.cz,

členové Dorostové unie

Praha 9 – Černý Most

Pavel Trefný
paveltrefny@gmail.com

nejsou členy Dorostové unie

Tomáš Grohman
603868798
tomas.grohman@cb.cz

nejsou členy Dorostové unie

Martin Prchal
ava.prchal@volny.cz

členové Dorostové unie

Petr Kolman
kolman@kam.mff.cuni.cz

nejsou členy Dorostové unie

David Košťál
davidkostal11@seznam.cz

nejsou členy Dorostové unie

Adam Vejvoda
737 228 133
adam.vejvoda01@gmail.com

nejsou členy Dorostové unie

Pavel Chráska, ml.
pchraska@volny.cz

nejsou členy Dorostové unie

Petr Doležal
702 076 343
semaforklub@gmail.com

členové Dorostové unie

Jan Homolka junior
honza.homolka@gmail.com

nejsou členy Dorostové unie

Tomáš Pokorný
tomasteckapokorny@gmail.com

nejsou členy Dorostové unie

Jan Ročovský
720107583
jan.rocovsky@sezam.cz

nejsou členy Dorostové unie

Marek Tůma
tuma.marek@gmail.com
736 106 536

nejsou členy Dorostové unie

Kořínek Marek
korinekm@post.cz

nejsou členy Dorostové unie

Jakub Hejzlar
721575137
jakub_hejzlar@centrum.cz

Emma Beňová
benova.emma@gmail.com
601 350 416

členové Dorostové unie

Tomáš Trávníček
tomas.travnicek@cb.cz

nejsou členy Dorostové unie

David Hejzlar
725 717 777
hejzlarja@gmail.com

Západní Čechy

Zbyněk Stružka
603 522 534
zbynek.struzka@gmail.com

Daniel Baláž
dbalaz@centrum.cz
777 805 651

členové Dorostové unie

Skaut DU
Ester Šrámková
736 705 234
ester.sramkova@skautdu.cz

členové Dorostové unie

Zbyněk Stružka
603 522 534
zbynek.struzka@gmail.com

členové Dorostové unie

Lukáš Vlk
739 258 772
lukasvlk499@gmail.com

členové Skautu Dorostové unie

Jan Holubec
775 402 065
jan-holubec@email.cz

Daniela Toušková
731 176 262
daniela.touskova@gmail.com

Anna Novotná
601 303 437

Jižní Čechy

Jitka Svobodová
737 920 733
svobodova.sbor@gmail.com

Filip Hulička
hulickovi@centrum.cz
721 846 626

členové Dorostové unie

Jitka Svobodová
737 920 733
svobodova.sbor@gmail.com

členové Dorostové unie

Vysočina

Aleš Novák
606 954 368
aales.novak@tiscali.cz

Lukáš Augustin
737 271 869
lukas.augustin@gmail.com

členové Dorostové unie

Richard Sýkora
739 684 491
sykora.richard@seznam.cz

členové Dorostové unie

Aleš Novák
606 954 368
aales.novak@tiscali.cz

členové Dorostové unie

Dominika Pecnová
dominikapecnova@gmail.com

člen Dorostové unie

Přemysl Pýter
premysl.pyter@cb.cz

nejsou členy Dorostové unie

Jakub Pečenka
klub.kh@dorostovaunie.cz

člen Dorostové unie

Východní Čechy

Alois Blažek
775 770 680
blazekalois@gmail.com

Daniel Chráska
775 061 116
danda.chraska@seznam.cz

členové Dorostové unie

Renata Garniaková
rengor11@gmail.com

nejsou členy Dorostové unie

Alois Blažek
775 770 680
blazekalois@gmail.com
web klubu

členové Dorostové unie

Marta a Jiří Kubátovi
kubat.jiri@tiscalicz
kubatova.marta@tiscali.cz

nejsou členy Dorostové unie

Radek Zíka
radek.zika@kelcom.cz
602 716 661

členové Dorostové unie

Pavel Lukavský
lukavsky@grafital.cz
777 229 176
web dorostu

členové Dorostové unie

62. přední hlídka Royal Rangers Bystré
Jenka Hejzlar
janhejzlar@centrum.cz
602 144 791

nejsou členy Dorostové unie

Jan Hušek
jepp@centrum.cz
775 707 227

nejsou členy Dorostové unie

Skaut DU
Pavel Hájek
739 128 997
hajek739@gmail.com
jsem-samorost.cz 

členové Dorostové unie

Lenka Novotná
huskova@centrum.cz
774 504 265

nejsou členy Dorostové unie

Petra Vlachová
petra.vlachova@cbtu.cz
777 263 758

členové Dorostové unie

Severní Morava

Petr Vítek
603 703 632
petr.vitek@dorostovaunie.cz

Radim Chovanec
604 189 831
radimchovanec@seznam.cz

členové Dorostové unie

Jan Kubíček
725 708 292
havlickova312@seznam.cz

členové Dorostové unie

Jiří Fojtík
724 252 465
jiri.fojtik@volny.cz

členové Dorostové unie

Skaut DU
Miroslav Müller
736 705 234
miroslav.muller.dm@seznam.cz
skautosma.cz

členové Dorostové unie

Petr Polách
petr.polach@cb.cz

nejsou členy Dorostové unie

Marek Mořkoř
djmouka@gmail.com

nejsou členy Dorostové unie

Petr Moucha
petrmoucha@seznam.cz

nejsou členy Dorostové unie

Těšínsko

Jan Czudek
731 494 690
honza.czudek@dorostovaunie.cz

Hrycek Viktor
Hrycek.viktor@gmail.com
739 071 166

členové Dorostové unie

Lukáš Juhaščik
lukyjuh@gmail.com
773 229 122

nejsou členy Dorostové unie

David Konderla
konderla.dave@gmail.com
739 449 655

nejsou členy Dorostové unie

Jan Czudek
janczudek@seznam.cz
776 547 073

nejsou členy Dorostové unie

Rajca Tomas
rajcatomas@gmail.com
733 538 230

členové Dorostové unie

Jakub Turoň
turonjakub@yahoo.com
737 620 858

nejsou členy Dorostové unie

Karel Vrána
karel.vrana@gmail.com

Střední Morava

Hledáme nového sharemana

Kontaktní osoba do obsazení novým sharemanam je:

Čestmír Tichý
775 218 208
cesta.tichy@dorostovaunie.cz

Skaut DU
Miroslav Burget
608 618 191
miroslav.burget@gmail.com
skautkamelot.cz

členové Dorostové unie

Lada Trčková

nejsou členy Dorostové unie

Adéla Kalačová
adela.kalacova@centrum.cz

nejsou členy Dorostové unie

dorost@cbvsetin.cz

nejsou členy Dorostové unie

Ivo Škrobák
ivo.skrobak@majakvsetin.cz

nejsou členy Dorostové unie

Jižní Morava

Tomáš Litera
604 222 153
tomas.litera@dorostovaunie.cz

Betánie
Jiří Mikulášek / Králík
736 674 907
jiri.mikulasek@gmail.com
http://www.betanie.cz/dorost

členové Dorostové unie

Kounicová MD
Lukáš Pacek
731 219 979
lukas.pacek@gmail.com
http://cb.cz/brno/dorost/md/kdo.html

členové Dorostové unie

Kounicová SD
Petr Dadák / Dady
725 268 962
pdadak@gmail.com

členové Dorostové unie

Královopolská
David Kubíček
608 116 565
david.kubicek@cb.cz

členové Dorostové unie

Na cestě
Vlaďka Muselíková
Muselikova@seznam.cz

nejsou členy Dorostové unie

Bohumilice
Tomáš Vrána
tomas.vrana@skaut.cz

nejsou členy Dorostové unie

Jan Werner
774 022 440
wernja@seznam.cz

členové Dorostové unie

Pavlína Bartošová
605 817 931
pavlina.bartos@seznam.cz

členové Dorostové unie

Letovice – stanice Elim
Pavel Kratochvíl
kratichvil@elimletovice.cz

Jiří Jedlička
jedlin@email.cz

nejsou členy Dorostové unie