Skaut Dorostové unie

Co znamená skaut pod DU?

Připravujeme vlastní  křesťanské skautské oddíly pod Dorostovou unií. Nejde o vstup Dorostové unie do Junák – český skaut (největší a nejznámější české skautské organizace). Dorostová unie je a zůstává nezávislý spolek s duchovním zakotvením v Církvi bratrské. Současné dorostové kluby můžou existovat ve své podobě dál.

Rozhodnutí nabídnout zájemcům z řad CB dorostů být součástí skauta, bez toho, aby ztratili svoji křesťanskou identitu považuji za krok dobrým směrem především ze dvou důvodů. Jedním je misie, kdy pozvat dítě z nevěřící rodiny na křesťanský skaut je v českém kontextu mnohem přijatelnější, než "do dorostu". Druhým důvodem pak je, že skaut má díky své dlouhé tradici stále mnoho oblastí, z kterých se naše dorosty mohou učit.

David Novákpředseda Rady CB, 2021

Přínos skautu

David Kubíček, kazatel CB a skaut, popisuje, proč založili ve sboru skautský oddíl a co to vlastně znamená proměnit dorost na skaut.

Do dorostu jsem začal chodit až ve svých 14 nebo 15 letech, do té doby jsem byl aktivním členem skautu a moje vzdělávání v oblasti víry zabezpečovala kromě rodiny pouze besídka. Nevnímám to jako žádnou újmu, skautská koncepce výchovy vede k silnému mravnímu ukotvení; pokud je víra pěstována v rodině, představuje skaut skvělé doplnění. Pokud není, vytváří alespoň dobré předpoklady pochopení základních principů křesťanské etiky. Pokládám proto převzetí skautského modelu dorostem a jeho spojení s náboženským vzděláváním a podporou růstu víry za ideální možnost.

Petr Raus1. místopředseda Rady CB, 2021

V čem se liší skautský oddíl od běžného "dorostu"?

Nutno říct, že žádný dorost není stejný. Mezi společné prvky na pravidelné schůzce patří biblické vyučování, chvály, hry, popovídá s dětmi. V ostatních aktivitách, formách a metodách se dorosty liší. Ještě je běžné, že dorosty mají letní tábory a výpravy (např. víkendovky, přespávačky).

Skautský oddíl zachová biblické vyučování, hry, povídání s dětmi. Od dorostu se bude odlišovat v zásadě tím, že bude pomalu a postupně zapracovávat tzv. skautskou výchovnou metodou (popis). Ta sama o sobě přináší řadu nových prvků:

 • učí vedoucí zapojovat starší děti do vedení oddílu,
 • starší děti se učí vést menší skupinky dětí (tzv. družinový systém),
 • děti se více učí zkušenostmi (děti více věcí dělají sami),
 • děti jsou vedeni k všestrannému osobnímu růstu (např. tzv. odborky),
 • skaut rozvíjí u dětí odpovědnost (první závazky) např. v podobě slibu a zákonu,
 • starší vedoucí neodchází z oddílu (stávají se oporou aktivním vedoucím),
 • přináší nové rituály (např. slavnostní oheň, skautský slib) a nošení šátku a košile.

Z článku Ke společné cestě Junáka a DU... Jestliže tedy nyní Dorostová unie přemýšlí o tom, že by navázala s Junákem ještě užší spolupráci (obdobnou třeba té, kterou máme s adventistickým Klubem Pathfinder), vítám to jako možnost přínosu pro obě strany...

Jiří Zajíc / Edyvedoucí Odboru duchovní výchovy Junák - český skaut

Jak začít skaut pod DU?

Členové DU nebo dorosty CB se nemusí stát skautskými oddíly. Do skautu DU vstupují ty dorostové kluby s vedoucími, kteří chtějí to, co skauting nabízí. Když se někdo rozhodne pro vstup do skautu DU, může začít letos nebo později. A nemusíte začít skautský oddíl hned se vším všudy (např. používat jméno skaut, nosit košile, zmáknout skautskou výchovnou metodu od A do Z). Bude přirozené začít pomalu a postupně.

 • promyslete se všemi (vedoucí, starší, děti, rodiče) přínos skautu a nároky na vedení oddílu
 • účast jednoho, nejlépe všech vedoucích starších 18 let na dubnovém kurzu pro vedoucí (Vedoucák)
 • hlavní vedoucí musí mít kurz zdravotníka zotavovacích akcí do jedno roku od nástupu, např. nabídka 1, pro zdravotní zážitkové kurzy nabídka 2
 • rádci absolvují Rádcovskou školu 1 a 2
 • pročtěte si skautskou výchovnou metodu: skautský slib a zákon, družinový systém, učení se zkušeností, osobní růst, symbolický rámec, příroda a pobyt v ní, dospělí průvodci, zapojení do společnosti (služba druhým) na Wikipedii

Požadavky na vedoucí a rádce

Skautský (hlavní) vedoucí musí absolvovat

 • Vedoucák (kurz pro vedoucího)
 • zdravotnický kurz zotavovacích akcí (akreditovaný) v nejbližším možném termínu

Skautský rádce absolvuje

 • Rádcovskou školu 1 a 2

Vedoucák

Kurz pro vedoucí 18+, kteří se chtějí inspirovat skautským výchovným systém upraveným do našich dorostových podmínek. Pro všechny vedoucí, kteří chtějí vést skautský oddíl Dorostové unie.

Odnáším si spoustu podnětů a nápadů, které mohu do svého týmu přinést. Nabyla jsem spoustu nových informací o skautu, což jsem od kurzu očekávala a jsem za to vděčná a už teď vím, že je tu stále velký prostor pro sebevzdělávání. Na závěr si odnáším pocit, že skaut je dobrá myšlenka a měli bychom to zkusit, ale mám i jisté pochyby.

účastnice, hlavní vedoucí
Zjisti víc o Vedoucáku

Časový plán

k rozjezdu skautského oddílu od září 2021:

leden – únor

 • seznámit tým, sbor, rodiče s myšlenkou založit skautský oddíl
 • projednat praktické kroky k založení oddílu
 • vymyslet název pro svůj oddíl
 • kontaktovat mentora podpůrných skupin
 • účastnit se setkání on-line po skupinách se svým mentorem

březen

 • první veřejné jednání o registraci skautu pod DU proběhne 18. března po Zoomu (hlasování proběhne 6. června)
 • budoucí skautští vedoucí by měli mít rozhodnuto, jestli od září založí skautský oddíl
 • rozhodnutí vedoucí by se měli přihlásit na Vedoucák v dubnu
 • účastnit se setkání on-line po skupinách se svým mentorem

duben

 • 23.- 24. dubna Vedoucák (první teoretická část) – kurz pro skautské vedoucí (v souvislosti s COVID opatřeními by 1. část proběhla online)

červen

 • 5. – 6. června se bude schvalovat založení skautu pod DU na Sněmu DU
 • 10. – 12. června proběhne druhá zážitková část Vedoucáku pro skautské vedoucí
 • skautští vedoucí dostanou informativní (náborový) balíček pro školy, aby mohli zvát děti do nového oddílu

srpen

 • očekává se, že rádci ze skautských oddílů, které startují v září se zúčastní Rádcovské školy (22. – 29. 8.)

září

 • nové skautské oddíly DU zahájí svou činnost

Otázky a odpovědi:

1. Proč skaut? 

 • Skautská výchovná metoda je unikátní výchovný systém, který prakticky naplňuje „učednictví/růst“: Dítě se samo rozhodne na sobě pracovat v Nováčkovské zkoušce zakončené slibem, je vedeno se chovat v rámci jasných pravidel = skautského zákona (obdoba Desatera). Růst dítěte se realizuje zkušeností (=co si nevyzkouším neznám), dítě i vedoucí je veden vždy starším zkušenějším vedoucím/rádcem, pracuje ve skupinách/družinách, takže se dítě/rádce/vedoucí naučí pracovat v týmu a případně ho vést, stane se pro ně přirozeným nesloužit pouze svým blízkým, ale společnosti kolem něj. Výchova je zasazena do symbolického rámce (tematická táborová hra, kostýmy pro děti vedoucí, scénky, víkendovka zarámovaná příběhem, pozdrav levou rukou, slavnostní oheň, kroj, vlajka…). To vše je založeno na 3 principech: a) láska k Bohu b) láska k sobě a c) láska k druhým.
 • Rozšiřuje okruh vedoucích, kteří mohou vést děti, protože zavádí systém, který zvládne i vedoucí, který není rozjížděč. Rovněž případné předání vedení dalším generacím ulehčuje propracovaný systém.
 • Skaut je kulturně relevantní i pro děti mimo křesťanské prostředí a přitom stojí na křesťanských principech

2. Proč vlastní skaut DU (není lepší využít některou ze stávajících skaut. organizací)? 

a) chceme vlastní styl zbožnosti, b) chceme si zachovat vlastní vedení

3. Kdy začít se skautem?

Příprava u vás může začít okamžitě. Skautský oddíl pak můžete začít v září 2021 nebo později.

Propojení DU a skautu vítám. Moje zkušenost mi říká, že to bude oboustranné obohacení. Když jsem jako kluk skautoval, měl jsem možnost se potkat s vedoucími z katolických oddílů. a Rozhovor s nimi i jejich příklad života mne zastavoval, i když jsem tehdy s Kristem neměl nic společného.

Martin Tabačankazatel CB Liberec

Kontakty na vedoucí podpůrných skupin:

Skautští poradci se věnují budoucím vedoucím skautských oddílů, aby se jim podařilo snadněji proměnit současný dorostový klub na skautský oddíl.

Anna Tichá

skautská koordinátorka

721 269 056, anna.ticha@dorostovaunie.cz

Helena Mrázková

koordinátor příručky

helena.mrazkova@dorostovaunie.cz

David Kubíček

skautský poradce

608 116 565, david.kubicek@cb.cz

Daniel Jokl

skautský poradce

724 841 722, daniel.jokl@dorostovaunie.cz