KOMPAS

Finišujeme příručku pro vedoucí a rádce křesťanských klubů a oddílů – Kompas.

Proč Příručka vznikla?

Příručka vznikla, protože vedoucí, především ti mladí, chtějí tři věci:

 • inspiraci, jak by měl klubu/oddíl fungovat (jak pracovat v družinách)
 • návody, jak udělat duchovní program, výpravu, budovat vztahy
 • zdroje, kde čerpat víc tipů a rad.

Jak Příručku používat?

Příručka je popisuje 3 hlavní cesty, jak pracovat v křesťanských klubech a oddílech.

 1. Cesta k Bohu
 2. Cesta k sobě
 3. Cesta k druhým

Každá kapitola obsahuje 

 • biblický verš, 
 • zkušenosti vedoucích, 
 • důvody, proč je to důležitý, 
 • jak to udělat s příklady
 • zdroje a materiály s odkazy

Poděkování

Příručka vzniká za podpory 4D Ministries, nadací a osobních dárců od roku 2019 v kolektivu autorů.

Všem srdečně děkujeme!

Daniel Jokl
Helena Mrázková
Josef Kostelecký