KOMPAS - příručka pro vedoucí

O Kompasu

Příručka pro vedoucí a rádce křesťanských klubů a oddílů

Příručka vznikla pro vedoucí a rádce, kteří chtějí tři věci:

 • inspiraci, jak by měl klubu/oddíl fungovat (jak pracovat v družinách)
 • návody, jak udělat duchovní program, výpravu, budovat vztahy
 • zdroje, kde čerpat víc tipů a rad.

V Kompasu najdete popsaný výchovný systém Dorostové unie s hlavním cílem: “Vedoucí vede děti k zodpovědnému životu v lásce vůči sobě, druhým a Bohu.”

Kompas je nástroj, který pomáhá držet směr.

Jak používat příručku

Příručka inspiruje, když…

 • připravuji biblický program nebo výpravu
 • rozvíjíme práci s dětmi ve skupinách
 • vzděláváme vedoucí a rádce
 • doprovázíme vedoucí v jejich službě (mentoring, koučink)
 • začínáme diskutovat o změnách

Příručka je rozdělena na 3 hlavní části (cesty):

CESTA BOHU

Proč jdeme po cestě k Bohu

 • Vše, co dělám, poměřuji s Božím slovem a nechám se vést Božím Duchem.
 • Můj vztah s Bohem mě učí hledat a respektovat v životě vyšší hodnoty než materiální.
 • Můj vztah s Bohem mě vede k víře, lásce a naději.

Výběr z kapitol:

 • Jak ujišťovat o Boží lásce
 • Jak vést rozhovor s dítětem…
 • Jak připravit biblický duchovní program

CESTA K SOBĚ

Proč jdeme po cestě k sobě

 • Můj vztah s Bohem formuje mou identitu, učí mě zodpovědně pečovat o mou duši, ducha a tělo tak, abych mohl žít ve vztazích s druhými.
 • Vede mě k rozvoji sebe sama.
 • Pokud mám dobrý vztah k Bohu i k sobě, mohu ho předávat druhým.

Výběr z kapitol:

 • Jak posílit charakter a osobní růst
 • Slib: převzetí zodpovědnosti
 • Zákon: bezpečné mantinely
 • Jak být dobrým vedoucím

CESTA K DRUHÝM

Proč jdeme po cestě k druhým

 • Projevuje se milosrdenstvím, snahou o vzájemné pochopení a spolupráci mezi lidmi, různými sociálními skupinami a národy.
 • Je pro mne závazkem účastnit se rozvoje občanské společnosti.
 • Pozitivně se odráží v úctě k přírodě a v její ochraně.

Výběr z kapitol:

 • Vztahy – např. Jak budovat dobrý vztah s dítětem
 • Družinový systém: síla dětské party
 • Učení zkušeností: Jak učit zkušeností
 • Výpravy – např. Jak připravit puťák
 • Symboly a rituály: proč a jak je používat
 • Příroda: hřiště i předmět ochrany
 • Služba společnosti: pomáháme druhým

Každá kapitola obsahuje:

 • biblický verš
 • zkušenosti vedoucích
 • důvody, proč je to důležitý
 • jak to udělat s příklady
 • zdroje a materiály s odkazy

Otevřít Kompas

Celá příručka ke stažení. Tištěnou verzi si můžete objednat níže.

Objednat příručku

Inspirujte se a najděte směr v práci s dětmi

Objednávky začneme vyřizovat od 15. října.

Minimální příspěvek ve prospěch jednoho kusu příručky Kompas činí 290 Kč a více. Ten je možné zaslat přímo na účet DU 33 00 22 99/2010 a s vaším telefonní číslo z objednávky jako variabilní symbol.

Recenze

Názory a zkušenosti lidí s příručkou Kompas

Kniha dává ucelený pohled na práci s mladou generací. Nabízí velmi praktické rady týkající se duchovních programů, příprav na oddílové setkání i mnoha dalších témat. V našem jazyce není příliš podobných zdrojů, proto mě těší, že kniha vznikla. Pokud pracujete s mladou generací, pak oceníte její praktičnost a přehlednost.”

David Novákpředseda rady Církve bratrské, kazatel Církve bratrské

Tohle není knížka, to je knihovna, která vám dá nejen praktické tipy, jak věci dělat, ale provede vás i pochopením, proč je dělat. Kéž by něco takového existovalo před lety, kdy jsem se službou dorostu začínal. Ovšem i teď, kdy jsme na novém místě začínali od nuly skautský oddíl, pro mě byla zdrojem pochopení, inspirace i postupů lepších, než bych kdy vymyslel sám.

Tomáš Kolmankazatel Církve bratrské, vedoucí skautského oddílu

Nic není tak důležité a užitečné jako vlastní zkušenosti. Ale tato příručka by se dala postavit na druhé místo. Kompas vám může být dobrou pomocí k zajištění chodu celého oddílu i při přemýšlení nad jednotlivými vztahy s dětmi a nad jejich výchovou. Taky objasňuje skautské a náboženské zvyky a tradice ve Skautu/dorostu. Obecně bych řekl, že obsahuje všechno, co člověk vstupující do role rádce/vedoucího potřebuje.

Jakub Kubíček - Jája a Tereza Vilémová - Krtekvedoucí skautského oddílu

Od září 2022 jsem v nové roli hlavního vedoucího. Člověk tak má na starost a zodpovědnost nejen řízení organizačních záležitostí, ale také duchovní a vztahovou stránku. I přes bohaté zkušenosti na pozici klasického vedoucího je člověk v nové roli vystaven situacím, kdy si neví rady a hledá řešení. Mnohdy pomůžou vlastní zkušenosti, lidé v okolí a modlitby k Bohu, ale jsou chvíle, kdy se člověk potřebuje rychle a prakticky rozhodovat. Jak to ale udělat správně a kde dané zkušenosti získat? Jak se vyhnout vážným chybám? To vše jsou otázky, které jsem si kladl. Odpovědi na ně, a také na další otázky, se dají najít právě v této příručce vedoucího Dorostové unie, která mě v mnohém nadchla a inspirovala. Převážně části o budování vztahů.

Petr Šimpach,vedoucí dětského klubu

Příručka je skvělou kuchařkou pro každého vedoucího. Zatímco nováček ocení zejména kapitoly o zakládání dětského oddílu a vedení družinek, zkušený vedoucí uvítá nové tipy a svěží inspiraci pro další plánování schůzek a akcí.

Petr Vítekbývalý vedoucí dětského klubu a shareman

Při pročítání Kompasu se mi připomněly moje neumělé vedoucovské pokusy z mládí. Kéž bych měl tenkrát takový zdroj inspirace a osvědčené metodiky! A je paráda, že současní vedoucí sborového Skautu takový nástroj mají. Velmi hodnotím komplexnost celé příručky, kvalitu v konkrétních metodikách a provázanost se záměrem vést děti k dospělosti života v Kristu. Velmi mě potěšila zjevná inspirace skautskou metodikou, kterou považuji za nejlepší pro tento typ služby.

Roman Toušek - Římankazatel Církve bratrské, předseda Odboru dorostu a mládeže Církve bratrské

Udělat dobrý program pro svoje děcka, to fakt chceš. V ruce držíš materiál, který dalo dohromady několik chytrých hlav z Dorostové unie, a myslím, že to není úplně mimo! Co vypadá mimo, dovysvětlíme na Rádcovské nebo Vedoucáku! Stav se!

David Kubíček - Náčelníkkazatel Církve bratrské, vedoucí skautského oddílu

Jsem nadšen. Kompas mi připadá skvělý, velmi praktický, a dokonce i velmi moudrý. Mám opravdu velkou radost, že něco takového vyjde. Jsem rád, že současní vedoucí mohou mít takovou podporu; nemohu než vzpomínat na to, jak jsem byl na všechno před 35 lety sám, a jak je úžasné, že díky mnoha jiným věcem, ale i díky Kompasu to je dnes jiné.

Zdeněk Vojtíšek – Kivireligionista

Příručka Kompas je vynikající, skvěle promyšlená a výborně napsaná knížka. Obsahuje konkrétní a praktické rady pro výchovnou práci s mládeží v duchu křesťanského skautingu. Její autoři využili vlastní bohaté zkušenosti a znalosti, dovedou moudře uplatňovat základní principy a časem prověřené metody skautské pedagogiky. Něco takového jsme potřebovali už dávno. Je úžasné, že tato vzácná pomůcka pro křesťanské pracovníky s mládeží konečně vznikla. Díky!!!

Pavel Hošek – Rebbespisovatel

Podpořte tvorbu dalších materiálů pro vedoucí

Chystáme se zpracovat a vytisknout: Nováčka, studijní průvodce na Stezku a další materiály ke Kompasu.

Finanční dar je možné zaslat přímo na účet DU 33 00 22 99/2010.

Pokud potřebujete potvrzení o daru, napište do poznámky vaši e-mailovou adresu. Děkujeme.

Poděkování

Příručka vzniká od roku 2019 díky lidem, kteří věří našemu projektu. Děkujeme nadacím a jednotlivcům, kteří podporují práci s dětmi skrze Dorostovou unii.

vedeme děti k zodpovědnému životu v lásce vůči sobě, druhým a Bohu