Megasharewoody - regionální sjezdy

Aktuality

Megasharewoody proběhnou na přelomu října a listopadu 2024. Střídají se jednou ročně s MegaSjezdem.

Co je Megasharewood

Megasharewood je regionální sjezd dorostů / klubů / oddílů spojením dvou sharewoodů. Koná se 1 krát za 2 roky. Střídá se s celorepublikovým Sjezdem dorostů. Setkání připravují sharemani ve spolupráci s vedoucími.

Severní Morava a Těšínsko

Proběhl v roce 2022. Další Megasharewood je plánován na rok 2024.

Střední a Jižní Morava

Nekoná se v tomto roce.

Severní Čechy

Proběhl v roce 2022. Další Megasharewood je plánován na rok 2024.

Praha a okolí

Proběhl v roce 2022. Další Megasharewood je plánován na rok 2024.

Západní a Jižní Čechy

Termín: 20.-22.1.23

Místo: Tábor

Téma: Udělej si čas…

Kontakt: Jitka Svobodová a Zbyněk Stružka zde

Vysočina a Východní Čechy

Všechny informace najdete zde:

U pramene