Archu vydává ČRDM

Časopis Archa je „výkladní skříní“ ČRDM, jejích členských spolků a jejich rozmanitých aktivit – a slouží tudíž k propagaci České rady dětí a mládeže, potažmo mimoškolní výchovy a s ní spojeného dobrovolnictví.

Zpravodaj je zároveň mediálním prostorem nabízeným bez rozdílu všem členům ČRDM.

Časopis je ke stažení v PDF.