Nahrávky jsou pro vaši osobní potřebu, vaši službu, výchovu dětí.

  1. Cringe a hype generace. Jak jí lépe rozumět. – Petr Kadlec – lektor primární prevence, youtuber

Popis: Hledání konkrétních řešení na konkrétních příkladech.

Audiozáznam: https://youtu.be/gkrD-gF_nCc

 

  1. Děti, dospělí a jazyk emocí. – Dalimil Staněk – psycholog a kazatel

Popis: Jak s dětmi dorostového věku mluvit o emocích? Jak je naučit rozeznat a pojmenovat jednotlivé emoce? Jak podpořit schopnost empatie? A k čemu všemu se jim to může v duchovním, osobním i vztahovém životě hodit? 

Audiozáznam: https://youtu.be/1IAjFnUjadA

 

  1. Vývoj víry od narození do dospělosti – Ráchel Bícová – supervizorka, autorka knih pro děti

Popis: V každém období života prochází naše víra vývojem. V tomto semináři se dozvíte: – jakými stádii prochází vývoj víry – na jaké otázky v nich děti hledají odpověď – duchovní potřeby dětí v různém věku a jak je naplňovat – co se mohou děti o Bohu učit v kterém věku

Audiozáznam: https://youtu.be/e2DiwTy_pwM

 

  1. Jak propojit rodiny a církve – Jana Ćmielová, vedoucí dětské služby v církvi Element

Popis: Bůh stvořil rodinu, aby pečovala o dětská srdce a církev, aby zářila světlem Ježíše. Když se církev a rodina spojí a budou pracovat společně, může se v srdci našich dětí stát něco velkého. Pojďme spolu vymyslet všechny možné cesty, jak propojit církev s rodinou.

Audiozáznam: https://youtu.be/wFnRaYs-vKI

 

  1. Jak pracovat v malých skupinách z pohledu skauta – Jiří Zajíc/Edy – pedagog a skaut

Popis: Družinový systém ze skautingu (součást skautské výchovné metody)

Audiozáznam:https://youtu.be/eLJLeY698Qk

 

  1. Jak lépe zvládat deprese a úzkosti u dětí – Martin Slabý – dětský psycholog

Audiozáznam: https://youtu.be/-lHiRue_AjQ

 

  1. Mladí se hledají, hledejme s nimi: Jak pomoci náctiletým ke zralosti. – Pavel a Niké  V. – lektor

Popis: Klíčovou životní náplní našich dorosťáků je zkoumání a poznávání všeho možného. Podvědomě i vědomě především hledají svoji vlastní hodnotu, svoji identitu, své místo. Vzpomínáš?! Na našem vlastním vědomí, kým jsme, na našem přijetí samých sebe, se velmi významně podíleli naši rodiče. Na semináři si povíme o třech hlavních sférách, jak budovat vědomí vlastní hodnoty u svých dětí. Mladí se hledají, pojďme jim pomoci, aby se správně našli.

Audiozáznam:https://youtu.be/myW0Qe64Ow8

 

  1. Jak dětem předávat duchovní pravdy, aby jim to dávalo smysl – Radomír Kalenský, zakladatel Awany v ČR

Popis: Budeme společně přemýšlet, jak mluvit s dětmi přirozeně o biblických pravdách v běžné řeči. Jakou roli hrají v naší komunikaci příměry? V jakých chvílích se je nejvhodnější s dětmi hovořit?

Audiozáznam: https://youtu.be/wHXA_p-t87c

 

  1. Jak jako vedoucí doprovázím děti – Jan Lukl, kazatel a pracovník v Royal Rangers, otec čtyř dětí

Popis: výchova mladších vedoucích, role vedoucího, vedení ke službě, rozpoznávání obdarování

Audiozáznam: https://youtu.be/ei2-JfBpruU