Nenucený způsob k mapování hodnot a postojů

Doporučujeme karetní hru – možno stáhnout zdarma i ve formě aplikace, která nabízí otázky vedoucí k zamyšlení nad vlastními hodnotami. 

Hra může být zpestřením na výlety, akce i schůzky.