Praktické rady na téma vyhoření

ReSet je kniha plná praktických a pastoračně důležitých zkušeností a pokynů. Autor přichází s praktickým návodem k novému startu osobního života. Jeho reformovaný původ ho nasměroval k rozvinutí tématu milosti v životě toho, kdo slouží Bohu i lidem.

Vedení jeho radami není okázalé, ale je plné biblické i lidské moudrosti. Kniha vás povede laskavým a srozumitelným způsobem k novému restartu osobního života a práce. Dejme se pozvat do zákulisí křesťanské služby, kde často vítězí ambice, workoholismus a chybí kontext Boží milosti i lidské moudrosti.

O autorovi
David Murray je profesorem Starého zákona a praktické teologie na Puritan Reformed Theological
Seminary a pastorem Grand Rapids Free Reformed Church v Grand Rapids, Michiganu (USA). Zabývá
se také poradenstvím, je řečníkem na mnoha konferencích a autorem knihy Jesus On Every Page.