Orange: Přeložené lekce z anglického originálu

Sdílíme 10 připravených programů s krátkými videoklipy z unikátního seriálu Labyrint světa a ráj srdce.

Každá interaktivní lekce je na 45 minut. Aktivity jsou interaktivní a vedou k hlubšímu zamyšlení. Podklady připravily lektorky z Hope4kids.

  1. V manželské ulici | video | lekce
  2. Devatero řemesel a desátá bída | video | lekce 
  3. Za učeností k učeným | video | lekce
  4. Cestou k moudrosti | video | lekce
  5. Kterak vrchnost světu vládne | video | lekce
  6. Když pískají novináři | video | lekce
  7. Na hradě královny Fortuny | video | lekce
  8. Mezi rozkošníky | video | lekce
  9. VIP | video | lekce
  10. Světlo v temnotách | video | lekce