Spojte se s odborníky z Agentury.

Agentura pro ochranu přírody a krajiny ČR uvítá pomoc v konkrétní lokalitě.

Např. v Českém krase by menší skupina dobrovolníků (př. dva vedoucí + 10 dětí) mohla prořezávat zarůstající les. Kluby a oddíly v okolí Českého krasu mohou kontaktovat paní hana.hofmeisterovou @ nature.cz.

Ostatní kluby a oddíly mohou navštívit web Agentury a najít kontakt, který bude vyhovovat jejich lokalitě.

Více o Agentuře OKP ČR

Spojte síly s Mladými ochránci přírody

MOP se starají například o volně přístupné studánky v českých lesích. Hojně je využíváme na našich puťácích. Můžeme se přidat k mladým ochráncům přírody a opravit, vyčistit nebo jinak zajistit, aby studánka sloužila dalším poutníkům.

Více o MOP
Více o studánkách

Rychlé nápady a tipy

Dobrovolnická akce 72 hodin od ČRDM uveřejnila několik tipů, jak prakticky pomáhat a neškodit.

Nápady ke stažení