Připravené lekce z dílny Apoštolské církve.

Radiant Life je dvanáctidílný seriál čtvrtletních materiálů pro práci s náctiletými. (156 lekcí, vyučování celkem na 3 roky.) Každý díl je tvořen ze tří sešitů: Příručky pro učitele, Studijních materiálů a Pracovních listů pro dorost nebo mládež.