Udělaly děti krok k Ježíši? Pozvěte děti na další cestu.

Záměr

Tento materiál vznikl, aby vás provedl prvními kroky na cestě za Bohem a pomohl vám Ho trochu více poznat. Oprava, proto vznikl tento podklad ke společným setkáním a diskusím. Tohle nemá být učebnice, ale pozvání k objevování s průvodcem.

Původ materiálu: Ve světě jako profesionál – základy následování Krista

Copyright © 2019 Elim – sbor Církve bratrské v Opavě

Kopírování, tisk a distribuce tohoto materiálu je povolena a vítána ve všech jeho formách. Prodej je povolen pouze za částku pokrývající náklady k tisku, prodej se ziskem je zakázán.

Vaše doporučení k úpravám a vylepšením těchto materiálů jsou vřele vítány. Případné náměty a návrhy posílejte na adresu v.s.jako.pro@gmail.com.

Stáhnout balíček schůzek