Úvod

V zážitkové pedagogice uplatňujeme skautskou metodu Učení se zkušeností

Přinášíme tipy na dobré zdroje, když chceme na svých schůzkách učit a formovat nejen slovem. Klíčová slova jsou prožitek, zážitková pedagogika, učení se zkušeností, vlastní zkušenost, praktičnost.

Nechceme říct, že Boží slovo má menší moc, když neučíme zážitkovou pedagogikou. Chceme povzbudit a inspirovat vedoucí k další formě. Můžeme využít na schůzkách, v programech prvky a metody zážitkové pedagogiky, které dovolí dětem prožít třeba něco jiného, nového, zajímavého, hlubokého atd.

Zážitková pedagogika (také zážitkové vzdělávání nebo vzdělávání prožitkem) je přístup ke vzdělání založený na vyšší schopnosti lidské paměti vstřebávat informace, jejichž vnímání je provázeno intenzivní emocí. Jde o učení z důsledků vlastního jednání, hledání netradičních řešení a společné překonávání úkolů a výzev. Předností zážitkového vzdělávání je rozvíjení tvůrčích postupů, aktivní jednání, lepší vytváření neformálních vztahů a především intenzivní učení z prožitků namísto pouhého shromažďování informací… (zdroj: wikipedia)

Učení se zkušeností odkazuje k osobnímu seberozvoji, který je výsledkem zkušenosti prožité na vlastní kůži, oproti pouhému teoretickému návodu. Skautská metoda je založena na učení pomocí zážitků z každodenního života s ohledem na konkrétní zájmy jednotlivce.

skaut.cz

Knihy

Instruktorský slabikář – praktická učebnice

autor: Hanuš Radek a další

Zabýváte se zážitkovou pedagogikou? Děláte projekty v neformálním či zájmovém vzdělávání? Působíte jako instruktor, lektor, vedoucí dětského oddílu, pracovník ekocentra, pedagog volného času? Pracujete jako učitel, který hledá účinné přístupy rozvoje svých žáků a studentů? V tom případě bude tato kniha

Časopisy

GYMNASION

autor: Hanuš Radek a další

Časopis Gymnasion je periodikum zaměřené na rozvoj zážitkové pedagogiky. Od svého vzniku v roce 2004 prošel několika zásadními změnami a v současnosti vychází v tištěné a elektronické verzi dvakrát ročně. Hlavním posláním časopisu je sloužit jako otevřená platforma, jak pro odbornou a akademickou komunitu, tak pro širokou veřejnost.
Přímo ke zdroji

Kurzy

CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK METOD ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY

školitel: Prázdninová škola Lipnice

Učíte, vedete nebo motivujete lidi? Naučíme Vás pomocí her a zážitků učit tak, aby to mělo smysl! Náš certifikovaný výcvik je souborem pěti navazujících metodických kurzů, které vás provedou metodou zážitkové pedagogiky – od teoretické přípravy akcí až po trénink reálné práce se skupinou. Kurzy jsou akreditovány MŠMT.
Přímo ke zdroji

Videa

Prázdninová škola Lipnice