ŠHVT

Co je ŠHVT?

Škola hlavních vedoucích táborů je akreditované školení MŠMT pro hlavní vedoucí táborů.

 • školení je formou dvoudenní výuky zakončené závěrečným testem
 • absolventi získají po úspěšném vypracování testu certifikát, osvědčující absolvování odborné přípravy s platností na dobu neurčitou
 • držitelé tohoto osvědčení jsou oprávněni vykonávat funkci hlavního vedoucího dětského tábora

Cílová skupina

 • školení je určeno všem zájemcům z řad různých organizací
 • školení je povinné pro hlavní vedoucí táborů pod Dorostovou unií
 • školení je povinné pro tábory, které čerpají nejrůznější granty

Organizační informace

Termín:

 • 26. – 27. 11. 2021
 • začínáme v pátek 26. 11. od 17:00 a končíme v sobotu 27. 11. v 21:00

Místo: on-line, přes Zoom
Forma: praktické on-line semináře

Základní body programu:

 • Psychologie dětského věku 
 • Práva a povinnosti provozovatele a organizátora tábora
 • Hygiena
 • Programová příprava tábora
 • Funkce provozovatele tábora, organizace, hospodaření
 • Zdravověda
 • BOZP
 • Hry a ekologická výchova
 • Rozpočet a hospodaření tábora
 • Duchovní program na táboře

Registrace

 • cena pro členy DU: 1 450,-
 • cena pro nečleny: 1 600,-
 • zaplaťte, prosím, na účet Dorostové unie číslo 3300220033 / 2010
 • variabilní symbol: číslo mobilu (účastníka, které je uvedeno i v přihlášce), 
 • do textu poznámky napiš: SHVT, organizaci (Dorostová unie, ..) město tvého dorostu/klubu a příjmení účastníka (příklad: SHVT, Brno, Kubicek)

Storno podmínky: 

  • a) při stornování přihlášky více než měsíc před začátkem akce vrátíme 100%
  • b) při stornování přihlášky více než 14 dní před začátkem akce vracíme 50%
  • c) při stornování přihlášky méně než 14 dní před začátkem akce již vracíme 0% – musíme zaplatit fixní náklady
  • d) při závažných zdravotních důvodech doložených lékařskou zprávou vracíme dle posouzení
 • potvrzení o zaplacení a účasti dostanete e-mailem s certifikátem

Další pokyny:

 • není možné se připojit později
 • je vyžadována 100% účast na všech přednáškách
 • certifikováno MŠMT ČR (č. registrace MSMT-3727/2018-1 /1)
přihlásit se

Pozvánka

Kontakt

Česťa Tichý

koordinátor akcí a kurzů

775 218 208, cesta.tichy@dorostovaunie.cz