ŠHVT

Aktuality

kurz v novém kabátu připravujeme ve spolupráci s ČRDM, včas vás budeme informovat

Co je ŠHVT?

Škola hlavních vedoucích táborů je akreditované školení MŠMT pro hlavní vedoucí táborů.

  • školení je formou dvoudenní výuky zakončené závěrečným testem
  • absolventi získají po úspěšném vypracování testu certifikát, osvědčující absolvování odborné přípravy s platností na dobu neurčitou
  • držitelé tohoto osvědčení jsou oprávněni vykonávat funkci hlavního vedoucího dětského tábora

Cílová skupina

  • školení je určeno všem zájemcům z řad různých organizací
  • školení je povinné pro hlavní vedoucí táborů pod Dorostovou unií
  • školení je povinné pro tábory, které čerpají nejrůznější granty
  • minimální věk pro absolvování ŠHVT je 18 let

Kontakt

Česťa Tichý

koordinátor akcí a kurzů

775 218 208, cesta.tichy@dorostovaunie.cz