Spolupracujeme

Spolupráce přináší rozmanitost

Těšíme se ze spolupráce se spřátelenými organizacemi a církvemi. Míra spolupráce je individuální.

Spolupracujeme s Křesťanskými sbory, Apoštolskou církví (Royal Rangers), Církví adventistů semédmého dne (Klub Pathfinder). Křesťanským společenstvím, Českobratrská církev evangelická, Bratrská jednota baptistů, Evangelická církev metodistická. Od roku 2019 iniciujeme a ve spolupráci s Evangelikální aliancí pořádáme společné setkání jednou ročně.

Spolupracujeme s největší a nejznámější skautskou organizací Junák – český skaut. A od roku 2021 spolupracujeme s Calvinist Cadet Corps.