Pomozte s námi přírodě a svému okolí

AOPK je…

Jsme státní instituce, která zajišťuje odbornou i praktickou péči o naši přírodu a krajinu, chráníme naše společné dědictví. Pečujeme zejména o chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky.

AOPK má své sharewoody

– můžeme spolupracovat regionálně

Naše působnost zahrnuje celé území České republiky. Výkon státní správy zajišťujeme pomocí 14 regionálních pracovišť. Výběrem místa na mapě z vašeho počítače nebo výběrem ze seznamu území z mobilního telefonu zjistíte příslušný kontakt.

Více o AOPK