Akce a výpravyČerpadlo

Výchova je rodinná záležitost

Téměř 500 účastníků se přihlásilo na on-line konferenci Čerpadlo o výchově dětí 20. března. Zájem o výchovu překonal okruh přátel Dorostové unie (pořadatel). Každý divák určitě něco načerpal. Jeden z nich získal “ujištění, že lze děti “vychovávat/pomáhat jim” v každém věku, a to láskou.”

Mě osobně zaujala myšlenka Tylera Pattyho, a to, že misie je rodinná záležitost. Rodinná záležitost proto, že jsme děti Boha Otce. Misie je rodinná záležitost také proto, že s rodiči a sourozenci poznávali Ježíše a sloužili Bohu společně. A zatřetí, misie je rodinnou záležitostí proto, že Tylerova rodina byla součástí církve, Boží rodiny. Tyler zpětně ocenil obrovský přínos dvou moudrých vedoucích, když procházel temným obdobím. Výchova je od počátku rodinnou záležitostí ve spojení Bůh – rodina – církev. Jeden divák načerpal: “Povzbuzení dospělých dětí, jak s nimi rodiče sdíleli svou službu, že to bylo o celé rodině!”

My rodiče stojíme před výzvou jménem výchova. Jeden rodič si odnesl “ubezpečení, že to co se děje v naší rodině je normální, že je to jinde obdobné. A že jsme nepromeškali nic, co bychom ještě nemohli dohnat.”

K nebi strhl naši pozornost Radek Ptáček, první profesor psychologie v ČR. Při pohledu na nebe si máme uvědomit, že naše existence má určitě větší význam. Největší význam má zjištění, že tebe a tvé dítě má Bůh rád.

Podle Radka Ptáčka zapínáme nebo vypínáme leckteré geny výchovou. Takže nám doporučil zapínat ty správné geny budováním vztahů. K tomu se vyplatí být emočně vřelí. A také máme myslet na to, v jakém prostředí dítě žije. Dětem máme dopřát pohyb. A svou roli hraje i strava dětí.

Psycholog Jeroným Klimeš doporučil dávat dětem zážitky a omezovat nadzážitky. Co byste si vybrali: zeleninový salát nebo Nutellu, výlet nebo počítačovou hru? Životní iluze nás provází od mládí. Dospívající kluci ze své perspektivy nemohou vidět to, co zná padesátník. Starší by měli dávat mladším zpětnou vazbu a mladší by měli prověřit slova starších.

Roman Neumann si se svou ženou dali cíl, aby si jejich děti zamilovaly Boha a aby mu začaly sloužit. Církev by si také měla stanovit cíl. A při hledání cest se soustředit na cíl. Při hledání cest jde o růst jednotlivce i společenství. Investice do budoucnosti spočívá v tom, když roste každý z nás. A to může být někdy obtížné, protože každý z nás se nachází jinde. V okolí Horní Krupé hledal cesty k dětem jako kazatel skrze anglické tábory, Legoprojekt apod.

Autentická byla také dvojice otec a dcera, Dave a Claire Patty. Za důležité pokládají autentičnost rodičů doma i mimo domov. Doma by nezapomínal mluvit o službě jako kdyby službu dělali všichni spolu. Dave popsal způsob, jak prosil svou dceru o odpuštění. Clair podotkla, že potřeba odpuštění byla oboustranná.

A mnoho dalších zajímavých a hodnotných věcí zaznělo na seminářích! Pokud budete mít zájem o výchovu na Čerpadle, poslechněte si audiozáznamy ze seminářů (článek zde)

Děkujeme řečníkům a divákům za skvělý čas k Boží slávě.