Členství a pojištěníTábory

Děláte misijní tábory? Žádejte, dostanete!

By 13. 3. 2023 No Comments

Spouštíme žádosti o grant na misijní letní tábory 2023

DEADLINE PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI JE: 31.3.2023
Můžete žádat o finanční podporu, pokud splníte tyto podmínky:
 • organizujete stanový / příměstský / vodní / putovní tábor / letní tábor v budovách
 • tábor je organizován ve spolupráci s vaším sborem CB
 • máte členství v DU v roce 2023 a všechny administrativní povinnosti z toho vyplývající v pořádku
 • min. 30% účastníků tábora je z nekřesťanského a vně evangelikálního prostředí (zkuste i 25%, protože to jiní doženou např. 70%)
 • plánujete po táboře navazující evangelizační aktivity (kluby, dorosty nebo jednorázové akce, kam budete zvát nevěřící účastníky táborů)
Grant se uděluje podle počtu všech dětí, které se reálně budou účastnit tábora. Předpokládaná částka je:
 • příspěvek 28 amerických dolarů na 1 české dítě
 • příspěvek 56 amerických dolarů na 1 ukrajinské dítě (válečného uprchlíka)
Přesnou výši příspěvku na dítě určí aktuální kurz v den přijetí grantových peněz od americké nadace 4D Ministries a celková částka, kterou nám nadace přiřkne.
Další informace:
 • Jeden žadatel může žádat o grant na více táborů.
 • Kromě výše zmíněných podmínek, je povinností odeslat správně vyplněný formulář Hlášení tábora do 15. června 2023 – včas vám jej zašleme k vyplnění.  Hl. vedoucí tábora musí mít podepsanou Plnou moc hlavního vedoucího pro rok 2023 (netýká se pobočných spolků).
 • Grantové peníze lze využít na vybavení tábora i kluboven dorostových klubů (oddílů), snížení ceny tábora pro účastníky nebo jejich část, opravu vybavení po táboře atd., vše nejpozději s datem platby 14 dní po táboře.
 • Během celého procesu grantového řízení i čerpání peněz poskytujeme poradenství ve všech oblastech administrativy i v oblasti účetní. Pokud si například nejste jistí, jak, kdy a za co peníze utratit, nebo nevíte, jestli máte dokumenty správně vyplněny, poradíme Vám. Jsme k dispozici i o prázdninách.
Po obdržení grantu:
 • Pokud grant obdržíte, budeme Vás kontaktovat buď telefonicky, nebo emailem na poskytnuté kontaktní informace. Vaší povinností je s námi podepsat smlouvu o poskytnutí grantového příspěvku, která podrobně stanoví podmínky a lhůty pro následné vyúčtování i další administrativní náležitosti.
Po skončení tábora:
 • Po táboře je podmínkou zaslat: buď kompletní účetnictví tábora, nebo kompletní podklady pro zpracování vyúčtování tábora do 14 dnů po táboře (účetnictví tábora ráda zpracuje Helena Šmudlová za poplatek 500 Kč). Jednoduchý návod jak připravit podklady pro zpracování účetnictví dodáme.
 • Nevyužité peníze z grantu musí být vráceny 15 dnů po táboře.
 • Po táboře je nutno vyhotovit hodnotící zprávu v ČJ a AJ – formuláře vám poskytne DU. Součástí této zprávy je 5 hezkých a kvalitních fotografií dětí z tábora a svědectví účastníka a vedoucího. O všem budete informováni důkladně dopředu. Specifika závěrečné zprávy jsou stanoveny smlouvou.
 • Hl. vedoucí tábora se musí na podzim 2023 účastnit sněmu DU (nebo výjimečně zplnomocnit zástupce).
 • Jelikož se jedná se o misijní grant, podmínkou pro obdržení finančního příspěvku je, aby vaše skupina zajistila nějakou formu následné péče o nevěřící účatníky na táboře. Stačí je zvát na kluby/skautské schůzky/dorosty, nebo na jednorázové akce/výlety/besídky/jarmarky atd. Na to konto Vám budeme na konci 1. pololetí školního roku 2023/2024 (který navazuje na letošní táborovou sezónu) posílat dotazník, kde se vás budeme ptát kolik procent dětí, z nevěřícího prostředí, které se účastnily tábora, navštívilo vaše potáborové aktivity (alespoň jednou, vícekrát, pravidelně). Výsledky tohoto reportu posíláme do americké nadace 4D Ministries. (Tohle není soutěž, nemůže to nijak ovlivnit výší příspěvku, nebo přístup k němu.)

 

Na základě splnění podmínek, kvality výše uvedeného a počtu táborů bude stanovena výše vašeho grantu. Letos žádáme stejně jako loni o zvýšenou částku 300 tisíc Kč, kterou máme předběžně odsouhlasenou.
 
DEADLINE PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI JE: 31.3.2023
FORMULÁŘ ŽÁDOSTI JE ZDE: https://forms.gle/eRFaCVYRscAh9ByWA
Jeden žadatel může žádat o grant na více táborů.
Přejeme Vám hezké druhé pololetí ve vašich dorostech a skautech. Ať se dobře daří při plánování táborů!

Tereza Richterová

vedoucí kanceláře