Členství a pojištěníSkautTábory

Děláte misijní tábory? Zlevněte dětem tábor.

By 1. 3. 2024 No Comments

Březnové žádosti o grant na misijní letní tábory 2024

Obsah článku v PDF
On-line žádost

Podmínky pro udělení grantu v roce 2024

Vážení vedoucí,

pokud splníte níže uvedené podmínky, můžete před odkaz na formulář žádosti požádat o grant na misijní letní tábory 2024. Formulář žádosti bude dostupný od 1. 3. do 31. 3. 2024.

Podmínky:

 • máte členství v DU v roce 2024 a všechny administrativní povinnosti z toho vyplývající v pořádku
 • organizujete stanový / příměstský / vodácky / putovní tábor / letní tábor v budovách / English camp / tábor s workshopy a dílnami / sportovní tábor / skautský tábor
 • tábor je organizován ve spolupráci s vaším sborem CB nebo BJB
 • Min. 30% dětských účastníků tábora je z ne-křesťanského a vně evangelikálního prostředí (zkuste i 25%, protože to jiní doženou např. 70% a v celkovém průměru všech účastníků se to obvykle srovná)
 • Plánujete po táboře navazující evangelizační aktivity, kterými budete pečovat o děti z ne-církevního prostředí (kluby, dorosty nebo jednorázové akce, kam budete zvát nevěřící účastníky táborů).
 • Grant se uděluje na všechny děti (nejen na těch 30%), které se reálně budou účastnit tábora.
 • Předpokládaná částka je: předpokládaný příspěvek 450 – 500 Kč na 1 dítě x počet všech dětí na táboře.
 • Přesnou výši příspěvku na dítě určí aktuální kurz v den přijetí grantových peněz od americké nadace 4D Ministries a celková částka, kterou nám nadace přiřkne.

Další informace:

 • Kromě výše zmíněných podmínek, je povinností odeslat správně vyplněný formulář Hlášení tábora do 15. června 2024 – včas vám jej zašleme k vyplnění.
 • Hl. vedoucí musí mít podepsanou Plnou moc hlavního vedoucího pro rok 2024 (netýká se pobočných spolků).
 • Jeden žadatel může žádat o grant na více táborů.
 • Grantové peníze lze využít na vybavení tábora i kluboven dorostových klubů (oddílů), snížení ceny tábora pro účastníky nebo jejich část, opravu vybavení po táboře atd., vše nejpozději s datem platby 14 dní po táboře.
 • Během celého procesu grantového řízení i čerpání peněz poskytujeme poradenství ve všech oblastech administrativy i v oblasti účetní. Pokud si například nejste jistí, jak, kdy a za co peníze utratit, nebo nevíte, jestli máte dokumenty správně vyplněny, poradíme Vám. Jsme k dispozici i o prázdninách.

Po obdržení grantu:

 • Pokud grant obdržíte, budeme Vás kontaktovat buď telefonicky, nebo emailem na poskytnuté kontaktní informace.
 • Vaší povinností je s námi podepsat smlouvu o poskytnutí grantového příspěvku, která podrobně stanoví podmínky a lhůty pro následné vyúčtování i další administrativní
  náležitosti.

Po skončení tábora:

 • Po táboře je podmínkou zaslat: buď kompletní účetnictví tábora, nebo kompletní podklady pro zpracování vyúčtování tábora do 14 dnů po táboře (účetnictví tábora ráda zpracuje Helena Šmudlová za poplatek 500 Kč). Jednoduchý návod jak připravit podklady pro zpracování účetnictví dodáme.
 • Nevyužité peníze (doporučujeme peníze využít a nevracet, jenom to celou věc komplikuje) z grantu musí být vráceny 15 dnů po táboře.
 • Po táboře je nutné vyhotovit hodnotící zprávu v ČJ a AJ – formuláře vám poskytne DU. Součástí této zprávy je 5 hezkých a kvalitních fotografií dětí z tábora a svědectví účastníka a vedoucího. O všem budete informováni důkladně dopředu. Specifika závěrečné zprávy jsou stanoveny smlouvou.
 • Hl. vedoucí tábora se musí na podzim 2024 účastnit sněmu DU (nebo výjimečně zplnomocnit zástupce).
 • Jelikož se jedná se o misijní grant, podmínkou pro obdržení finančního příspěvku je, aby vaše skupina zajistila nějakou formu následné péče o nevěřící účastníky na táboře. Stačí je zvát na kluby/skautské schůzky/dorosty, nebo na jednorázové akce/besídky/jarmarky atd. Na to konto Vám budeme na konci 1. pololetí školního roku 2024/2025 (který navazuje na letošní táborovou sezónu) posílat dotazník, kde se vás budeme ptát kolik procent dětí z ne-církevního prostředí, které se účastnily tábora, navštívilo vaše potáborové aktivity (alespoň jednou, vícekrát, pravidelně). Výsledky tohoto reportu posíláme do americké nadace 4D Ministries. (Tohle není soutěž, nemůže to nijak ovlivnit výší příspěvku, nebo přístup k němu.)

Na základě splnění podmínek, kvality výše uvedeného a počtu táborů bude stanovena výše vašeho grantu. Letos žádáme stejně jako loni o zvýšenou částku 300 tisíc Kč, kterou máme předběžně odsouhlasenou.

Nejčastější otázky vedoucích

Kolik žádostí za skupinu/spolek mohu podat?

1. Kolik žádostí za skupinu/spolek mohu podat?

Jedna skupina může žádat na více táborů, pokud splní podmínky u každého tábora (30% účastníků tábora jsou nevěřící děti, skupina je členem DU, zajištění následné péče o nevěřící děti atd. viz. uvedeno výše)

Vadí, že do žádosti o grant uvedu veškeré částky i počet účastníků odhadem?

2. Vadí, že do žádosti o grant uvedu veškeré částky i počet účastníků
odhadem?

Nevadí.

Částky i počty stačí odhadem s tím, že by samozřejmě měly
být co nejpřesnější 🙂 Peníze se pak přidělují – buď podle reálného počtu dětí
(pokud se účastní zhruba tolik dětí, kolik jste předpokládali), nebo podle toho,
kolik dětí jste napsali, že se bude účastnit (tohle platí v případě, že by se vám
nakonec přihlásilo mnohonásobně více dětí, protože na to bychom nakonec
neměli peníze).

V praxi to znamená:

 • Pokud do žádosti napíšete, že dětí se bude účastnit 35 a nakonec jich bude 27, dostanete příspěvek na 27 dětí.
 • Pokud do žádosti napíšete, že dětí bude 10, ale nakonec jich bude 35. Pravděpodobně dostanete příspěvek pouze na 10 dětí, protože tato částka bude v budgetu od americké nadace, který nám pro váš tábor přijde na účet.

Jaké počty dětí jsou rozhodující pro přidělení grantu?

3. Grant (tj. částka na dítě) je udělován podle celkového počtu dětí na táboře,
nebo na celkový počet dětí mimo sbor/nevěřících dětí?

Ačkoliv je podmínkou mít na táboře minimálně 30% procent dětí z ne-církevního prostředí – nevěřících (má se jednat o misijní tábory), finanční příspěvek se pak uděluje podle celkového počtu dětských účastníků. Tzn. pokud jede 30 dětí, příspěvek je pro 30 dětí.

Obsah článku v PDF

ŽÁDOST BUDOU ZPŘÍSTUPNĚNY OD 1.3.2024
DEADLINE PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI JE 31.3.2024

On-line žádost

Administrátor grantu

Tereza Richterová
vedoucí kanceláře DU