Organizujete tematickou foglarovskou či rychlošípáckou akci? Získejte pro ni podporu. Organizace dětí a mládeže či s nimi pracující, samostatné dětské a mládežnické oddíly, knihovny, školy, domy dětí a mládeže, dětské domovy apod. mohou průběžně žádat Skautskou nadaci Jaroslava Foglara o granty k připomenutí a propagaci literárních děl a výchovných metod Jaroslava Foglara, tak i aktivity těmito díly a metodami inspirované. Více