Nezařazené

Interní novinky z DUDO

By 9. 12. 2020 4 ledna, 2022 No Comments

Co se děje uvnitř týmu DUDO:

  • Gratulujeme Aničce a Česťovi ke krásnému klučinovi Filípkovi!
  • Anička se bude více věnovat dětem a tak se David Kubíček stal hlavním skautským koordinátorem. Anička mu bude nadále podle možností pomáhat.  
  • Nová Rada CB (nastoupila v září) jmenovala nový Dorostový odbor, který je téměř beze změny, přibyla Bety Litvanová a zůstávají Petr Kučera (který si chce dát roční pauzu = sabatical), David Kubíček, Josef Kostelecký, Čestmír Tichý, Jan Czudek, Daniel Jokl (automaticky jakožto celocírkevní pracovník pro dorost).
  • Dorostový odbor duchovně vede práci v dorostech CB, ale jako takový nemá žádnou právní subjektivitu (=IČO), takže nemůže samostatně jednat, podepisovat smlouvy ani zřizovat účty, natož někoho zaměstnávat. Jakoukoliv drobnou změnu by vždy musela projednávat Rada CB. Proto má servisní organizaci Dorostovou unii. Obdobně tomu je i na sborech. Pokud má hlavní vedoucí důvěru vedení sboru, může požádat o zřízení Dorostové skupiny při sboru. Pak už má vedoucí okamžitý přehled o tom, kdo zaplatil (nemusí pokaždé žádat hospodáře sboru), je kvalitně pojištěný, může čerpat granty od města či ústředí DU, může vedoucím na táboře potvrdit jejich čas jako dovolenou (církev nemůže) atd. Více: zde
  • Novým předsedou dorostového odboru byl Radou CB jmenován kazatel a člen Rady CB Roman Toušek, který je zároveň i předsedou odboru mládeže.