Tisková zpráva, 24. 4. 2023

Hledáme 300 Kornéliů a Lydií, kteří by modlitebně a finančně podporovali práci Dorostové unie.

Tým Dorostové unie hledá 300 dobrovolníků / sborů, kteří každý měsíc věnují své modlitby a finanční prostředky ve prospěch služby celorepublikového týmu DU. Tento tým aktivně a všestranně podporuje vedoucí v přímé práci s dětmi ve volnočasových klubech a skautských oddílech na mnoha místech ČR.

Dorostová unie navazuje na tradici Církve bratrské, kdy podobně jako křesťanský spolek mladíků YMCA, se snaží najít cestu do sekulární společnosti (skaut Dorostové unie) a přitom být praktickým pomocníkem ve službě. Dorostová unie (dále jen DU) je servisní organizace Církve bratrské (dále jen CB) pod vedením Dorostového odboru CB. Předseda DU je přímo jmenován Radou CB.

Vstupte do modlitební skupiny

Podporujeme vedoucí systematicky s jasným záměrem. Promyšlený systém je zachycen na obrázku s hradem „Výchovný systém DU“ na konci dokumentu. Ještě lépe je prakticky a metodiky popsán v Kompasu příručce pro vedoucí křesťanských klubů a oddílů, kterou letos vydáme knižně. Projde-li dítě naším systémem výchovy, věříme, že dospívající dítě bude samostatné a zodpovědné, bude vedeno ke službě a bude schopné pomáhat v růstu dalším.

Příklady všestranné podpory týmu DU: 

 • vzděláváme adepty na vedoucí a současné vedoucí
 • poskytujeme osobní podporu a mentoring
 • zajišťujeme administrativní, účetní, právní servis aj.

Vychováváme k zodpovědnosti
systematicky a prakticky

Výchovný systém DU na obrázku dole obsahuje 3 hlavní úrovně:

 1. program osobního růstu pro děti od 6+ (z dítěte se stává vedoucí / rytíř na obrázku)
 2. příručku k vedení dorostu/klubu/skautského oddílu
 3. spolupráci na regionální (pomocí sharemenů) a celonárodní úrovni (pomocí celorepublikového týmu)
Zhuštěný výchovný systém DU v jedné akci, to je „Biblická stezka“ – všestranný orientační závod pro děti (menší děti s doprovodem rodičů) od 5 do 16 let:

 • připravujeme program (např. rozmanité stanoviště pro 3 věkové kategorie),
 • zajišťujeme organizaci regionálního kola na 8 místech a jednoho finále,
 • vytváříme vlastní učební materiály pro děti a vedoucí včetně čtecích plánu Bible na mobilu.

Biblická stezka a jiné akce DU měly v době mého dospívání zásadní formativní vliv na všestranný rozvoj mé osobnosti. Pomohly mi růst ve víře a zároveň motivovaly k osobnímu studiu Bible. Zpětně si rovněž vybavuji řadu hezkých zážitků s kamarády. Stezka přirozeně přispívala ke stmelení kolektivu v dorostu i navazování přátelství napříč regionem. Věděli jsme, že nejsme sami, společně jsme se povzbuzovali ve víře a u toho si navíc užili spoustu zábavy.” – Vít Hlásek, kazatel CB Praha 4 Jižní Město

Na výchovném systému DU pracujeme od roku 2018, který v současné době dokončujeme. Naši vizi podpořily na začátku jako “start up” křesťanské nadace, několik jednotlivců a Rada Církve bratrské. Všichni zmínění dárci svou finanční podporu snižují, protože vidí jako zdravé a životaschopné, když Dorostovou unii budou podporovat jednotlivci a jednotlivé sbory, případně nadace, které mají dlouhodobou vizi financování. Větší a rozmanitější dárcovská síť je typická pro všechny křesťanské organizace.

Proto hledáme 300 novodobých Kornéliů a Lydií (sbory).

Kornélius z 10. kapitoly knihy Skutků apoštolských byl zbožný, dával almužny lidu a modlil se k Bohu. Podobně se dá vyložit příběh Lydie z 16. kapitoly téže knihy.

 • 100 z nich může darovat 1 000 Kč měsíčně. 
 • Dalších 100 takových může věnovat 500 Kč měsíčně. 
 • A posledních 100 může darovat 300 Kč měsíčně.

Vždy podle svých možností. Jakýkoliv dar podpoří výchovný systém DU a přípravu nových služebníků.

Finanční dary je možné zaslat přímo na účet DU 33 00 22 99/2010

V případě bankovního převodu, prosím, napište do poznámky vaši e-mailovou adresu k vystavení potvrzení na konci roku a k zasílání měsíčního modlitebního e-mailu.

Vyjděte ve stopách Kornélia a Lydie a podpořte práci s dětmi.

Můžete začít modlitbami. Modlitební témata sdílíme ve WhatsApp skupině níže.

Děkujeme.

Získejte modlitební podněty z WA skupiny

S úctou

Daniel Jokl / Me2d
Vedoucí dorostového odboru CB
předseda DU
724 841 722
daniel.jokl@dorostovaunie.cz