Celoživotní vzděláváníRádcovská

Tvoje výzvy, tvůj pokrok s koučem

By 20. 9. 2022 21 září, 2022 No Comments

Roční koučování s Pepou

Doprovázení rádců a vedoucích v jejich službě s jasně daným cílem, který si nastavuje každý sám.

Pilotní projekt Dorostové unie

V roce 2022/2023 nabízí Dorostová unie koučink jako podpůrnou službu pro první 3 rádce nebo vedoucí, kteří jsou členy DU. Podle výsledků a zájmu bychom tuto službu v následujícím roce rádi rozšířili.

Proč nabízíme koučink

Koučink vede služebníka od přání k akci a cílevědomým změnám. Koučink je jeden z nástrojů, který pomáhá služebníkovi:

  • budovat sebedůvěru a sebevědomí
  • uvědomovat si, co už umí a co se ještě potřebuje naučit
  • přebírat zodpovědnost za svůj život

Proč koučink, když mám mentoring?

Koučink je jednoznačně zaměřen na akci a plnění vlastních cílů, takže se můžeš rychleji posunout.

Komu koučink ne-prospěje

Koučování je pro rádce a vedoucí, kteří chtějí – mají vůli a chuť na sobě pracovat. Koučink neprospěje člověku, který nechce, je spokojený s tím, jak to má, dochází na terapii apod.

Jak probíhá koučovací sezení

Sezení trvá plus mínus hodinu. Na prvním setkání probíhá nastavení spolupráce a upřesnění dlouhodobých cílů, kterých chce koučovaný dosáhnout za jím stanovenou dobu (za měsíc, za rok). Na konci prvního setkání se koučovaný rozhoduje, jestli bude v koučování pokračovat. Kouč a koučovaný se za průběh setkání modlí.

Na každém dalším setkání koučovaný přichází s tématem nebo jasnějším cílem (např. Chci mít pravidelná ztišení s Bohem). Koučovaný si na začátku každého setkání stanovuje cíl, kterého chce dosáhnout. Kontroluje (upravuje) dlouhodobé cíle z prvního sezení. Kouč pokládá otevřené otázky, doptává se, reflektuje a ujišťuje se, jestli rozumí a chápe odpovědi koučovaného (např. Jak to vypadá?). Kouč nehodnotí odpovědi a neradí koučovanému, co a jak dělat. Kouč totiž věří, že koučovaný je expert na svůj život, takže odpovědi dokáže vymyslet sám. Koučovaný je veden koučem, aby navrhl možná řešení, poté vybral jedno nebo více nejvhodnějších, které rozpracuje do konkrétních akčních kroků. Ty se pokusí splnit do příštího setkání.

Jak probíhá roční koučink v DU

Ročník cyklus trvá 10 měsíců (školní rok)
Pravidelnost: minimálně 1 měsíčně, maximálně 1 za týden
Délka: jednoho setkání činí přibližně 60 minut
Forma: setkání probíhají on-line přes Google Meet / Zoom

Cena: první setkání je zdarma, dalších 5 setkání si koučovaný předplatí ve výši 250,- (1 sezení za 50,-) na bankovní účet Dorostové unie 33 00 22 00 33 / 2010  s variabilním symbolem 400 (koučink jméno koučovaného)

Cena je symbolická v rámci pilotního projektu, a protože rádci a mladší vedoucí bývají studenti. Koučink není zdarma, protože cena motivuje k zodpovědnému přístupu. Pracující vedoucí mohou zaplatit vyšší cenu až do výše 1 500,- (obvyklá cena za komerční 60 min sezení s koučem).

Kdo koučuje

Mgr. Josef Kostelecký, MBA
profesionální kouč
pepa.kostelecky@dorostovaunie.cz
723 662 291

Kouč obdržel certifikát Mezinárodní federace koučů po absolvování 97 hodin tréninku. Kouč získal titul MBA po obhájení závěrečné písemné práce na konci studia profesionálního koučinku pod vedením lektorů koučů z Axia Management Academy.

Jak si říct o koučink

Stačí dát vědět zájem na email pepa.kostelecky@dorostovaunie.cz. Pak už všechno půjde samo.

Víc o koučování:

Více o kurzu Základy koučování

Druhý nástroj podpory Dorostové unie je mentoring:

Více o mentoringu