ČRDM pořádá zážitkový kurz Zdravotník zotavovacích akcí

ZÁŽITKOVÝ vzdělávací kurz je určen široké cílové skupině pracovníků s dětmi a mládeží (od učitelů, přes pedagogy volného času a vychovatele až po pracovníky s dětmi a mládeží v NNO).
Účastníci po absolvování kurzu obdrží osvědčení bez časového omezení platnosti.
Kurz je vhodný i pro neslyšící, na akci bude přítomen tlumočník do znakového jazyka.
Termín:
sobota 3. 6. 2023 v 10:00 – 19:00
neděle 4. 6. 2023 v 9:00 – 18:00
sobota 10. 6. 2023 v 10:00 – 19:00
neděle 11. 6. 2023 v 9:00 – 18:00
Přihlašovat se můžete vyplněním tohoto formuláře: https://forms.gle/rL9dtCWouVXiGBkV9
Cena:
pro členy ČRDM = členy DU 3.500,-Kč
pro ostatní 4.300,- Kč
Cena pro neslyšící účastníky se může v závislosti na nákladech zvýšit.