Celoživotní vzděláváníRádcovská

Získej moudrost mentora

By 23. 9. 2022 11 října, 2022 No Comments

Mentoring – sdílení se starším a zkušenějším

Timoteus měl svého Pavla. Prorok Samuel vyrůstal u staršího a zkušenějšího Elího. Podstata mentoringu je o sdílení s člověkem, ke kterému máte důvěru, dokáže inspirovat a povzbudit. Mentor je člověk, který má zkušenosti v tématech, o kterých chcete mluvit (např. téma “práce s dětmi” – mentor by měl pracovat s dětmi déle než vy). Můžete otevírat témata, o kterých chcete mluvit víc do hloubky.

Mentor nedává rady, ale sdílí své zkušenosti a pohledy na věci vycházející z jeho praxe. Na základě rozhovoru si mentorovaný udělá svůj vlastní názor a podle toho se rozhodne, co a jak udělá. Mentor může mentorovanému dávat výzvy. Na závěr setkání se předpokládá společná modlitba.

Mentoring probíhá  pravidelně. Pravidelnost necháváme na vás, ale doporučujeme 1x měsíčně nebo alespoň 1x za 3 měsíce. Délka setkání také záleží na vašich možnostech. Doporučená délka je 30-60 minut. Můžete se setkat tam, kde je vám to příjemné. Mentee (mentorovaný) by měl být iniciátorem setkání.

Tipy na první témata mentoringu:

 • moje rozhodnutí z Rádcovské
 • moje role v týmu dětského klubu / oddílu
 • zvládání mých povinností v klubu / oddílu

Tipy na otevřené otázky pro mentora:

 • Jak si představuješ naše setkání?
 • Co ode mě očekáváš?
 • Jaké to bylo na Rádcovské?
 • Jaké jsi učinil rozhodnutí na Rádcovské?
 • Co tě ovlivnilo na Rádcovské?
 • Jaký vliv to má na tvůj život (s Bohem, službu)?
 • V čem se chceš zlepšit?
 • Co jsi zjistil, že ti dělá problém?
 • Co ti pomáhá řešit problémy?

Věříme, že váš mentoring přinese do vašeho života i služby řadu cenných podnětu a moudrých rozhodnutí. Naším přáním je váš růst, abyste mohli naplňovat vaše poslání.

Druhý nástroj podpory Dorostové unie je koučink.

Více o koučinku