Celoživotní vzděláváníRádcovská

Získej moudrost mentora

By 18. 10. 2023 20 listopadu, 2023 No Comments

Obsah

 • Kontakty
 • Podněty k vedení mentoringu
 • Co je mentoring

Kontakty

pro mentory a mentee, když budete potřebovat povzbudit:

David Kubíček
lektor kurzů DU, skautský vedoucí, kazatel, psychoterapeut
david.kubicek@cb.cz

Pepa Kostelecký
lektor kurzů DU, kouč
pepa.kostelecky@dorostovaunie.cz

říjen 2023

Mentoring rádců a mladých vedoucích (doprovázení)

Cíl: Dospělý a zkušenější vedoucí (mentor) doprovází mladšího a méně zkušeného menteeho během jednoho roku po absolvování zážitkového kurzu Rádcovská.

Jádrem setkání je důvěra, vztah, rozhovor, zpětná vazba, případně rada, která motivuje. Centrem setkání je mentee. Mám dost prostoru povídat o své službě, osobním životě. Mluví, o čem on sám chce. Předpokládáme, že jedno z témat by měla být služba dětem.

Délka setkání: min. 30 minut, osvědčená délka je 60 – 90 minut

Jak často: záleží na vaší domluvě, vyplatí se pravidelnost, ideálně 1x za měsíc; 1x za 6 měsíců je málo

Kde: kdekoliv, kde je to oběma příjemně; může to být u nějaké činnosti (během přípravy schůzky, po nedělní bohoslužbě, na rodinné návštěvě, u práce na zahradě atd.)

Kdo iniciuje setkání: mentee, ale běžně se stává, že mentor povzbuzuje k setkání

Na začátku i v průběhu mentoringu

 • nastavte si pravidla průběhu schůzky (připomínejte si pravidla)
  • mentee může sdílet jen to, co chce
  • délku setkání každého setkání
  • téma si můžete domluvit předem (stanovit si cíl setkání nebo ročního mentoringu nemusí být od věci)

Podněty k vedení mentoringu 

Poznej stav svého stáda (přístup k lidem, jak se cítí)

 • vychází ze zájmu o členy v týmu
 • jak se jim daří, co prožívají, jak je baví služba (osobní život + služba)
 • navazovat na předešlou konverzaci
 • mít pravidelně čas na to se bavit s jednotlivci
 • jednotlivci tvoří pak celek a je potřeba mít přehled i o celku, jak je na tom můj tým?
 • jde o práci s lidmi – členové tvého týmu jsou tím, co dělá velkou část atmosféry v klubu, ve spolupráci, v pomoci dětem růst, jsou konkurenční výhodou proti jiným kroužkům
 • přístup jako k člověku, ne jen dobrovolníkovi

Poznej, jaké jsou tvé ovce (co umí, jací jsou)

 • kategorie
  • silné stránky
   • mít potřebné schopnosti nebo být schopný se naučit, co je potřeba
   • záleží na situaci – někdy je čas se učit, jindy je potřeba být rovnou užitečný
  • srdce
   • ukazuje touhy
   • motivace do služby – možnost realizovat svoje touhy a obdarování a sloužit Bohu a dětem
   • ovlivňuje, jak budou přistupovat ke službě
  • postoj
   • důležitý pozitivní postoj (důležitější než talent)
   • týmovost, učenlivost
   • člověk s negativním postojem může zničit celý tým – vytváří dusno a nepokoje – někdy je třeba ho vyloučit
  • osobnost
   • extrovert, introvert
   • má rád rutinu, potřebuje změnu
   • hodí se na pozici svou osobností?
  • zkušenosti
   • záleží na předešlých zkušenostech

Pomoz svým ovcím se s tebou ztotožnit (sounáležitost s vedením)

 • kým jsem a za čím si stojím – hodnoty, integrita -jsem stejný v klubu i v každodenním životě, opravdovost
 • chci od sebe i druhých ten nejlepší výkon – neustálý růst
 • autentičnost, zásadovost, porozumění => důvěra druhých
 • musím být důvěryhodný
 • u selhání druhého jednat s pochopením
 • značka do ucha pro ovce – musí být kvalitní a dostatečná pro tým
 • lidé potřebují někam patřit
 • dobrý vedoucí nemyslí za své lidi
 • neustále komunikovat své/společné hodnoty
 • povzbuzovat druhé
 • mít osobní vztah s lidmi
 • představ druhým cíl a pomoz jim najít jejich místo v jeho plnění
 • vedení je profesionální záležitost, ale má osobní rozměr

Vytvoř ze své pastviny bezpečné místo

 • přistupovat ke každé pozici ve službě s patřičnou vážností
 • přesouvat stádo na čerstvé pastviny
 • odrážet hrozby
  • strach
   • predátoři 
   • nejistota – špatné zprávy říct dříve, než se to dozví odjinud
  • rivalita – jeden proti druhému vs. spolupráce
   • vážnost ke každé pozici
  • chroničtí provokatéři
   • nejsou spokojeni, dokud nejsou úplně nešťastní
 • být na dohled a tím uklidňovat stádo
 • včas řešit problémy, aby se nerozšířily

Směrující berla (směrování)

 • symbolizuje zodpovědnost směřovat své lidi
  • hledání zelené pastvy – ovce se dívají často jen přímo před sebe a nevidí věci okolo sebe
 • věz, kam jdeš, choď v čele svého stáda a udržuj stádo v pohybu
 • k směrování svých lidí používej domlouvání ne nátlak – důvěra vs. strach
 • dbej na to, aby tví lidé znali hranice, ale dopřej jim v nich svobodu pohybu
 • vysvobození uvízlé ovce – když se tví lidé dostanou do potíží, jdi a vytáhni je z nich
 • povzbuzovat stádo, dávat druhým příjemně najevo svou blízkost, když je to potřeba
 • připomínej svým lidem, že selhání není smrtelné

Hůl nápravy (náprava)

 • nedostatečné používání -> ztráta respektu, nadbytečné -> ztráta důvěry
 • ochraňuj: postav se za svoje ovce a bojuj zaně
 • napravuj (ochrana ovcí před nimi samotnými): přistupuj k nápravě jako k možnosti něco naučit
  • někteří lidé potřebují více domlouvání než jiní
 • dohlížej: pravidelně se informuj o rozvoji svých lidí

Srdce pastýře 

 • skvělé vedení je životní styl, ne technika
 • především měj srdce pro svoje stádo

listopad 2022

Mentoring – sdílení se starším a zkušenějším

Timoteus měl svého Pavla. Prorok Samuel vyrůstal u staršího a zkušenějšího Elího. Podstata mentoringu je o sdílení s člověkem, ke kterému máte důvěru, dokáže inspirovat a povzbudit. Mentor je člověk, který má zkušenosti v tématech, o kterých chcete mluvit (např. téma “práce s dětmi” – mentor by měl pracovat s dětmi déle než vy). Můžete otevírat témata, o kterých chcete mluvit víc do hloubky.

Mentor nedává rady, ale sdílí své zkušenosti a pohledy na věci vycházející z jeho praxe. Na základě rozhovoru si mentorovaný udělá svůj vlastní názor a podle toho se rozhodne, co a jak udělá. Mentor může mentorovanému dávat výzvy. Na závěr setkání se předpokládá společná modlitba.

Mentoring probíhá  pravidelně. Pravidelnost necháváme na vás, ale doporučujeme 1x měsíčně nebo alespoň 1x za 3 měsíce. Délka setkání také záleží na vašich možnostech. Doporučená délka je 30-60 minut. Můžete se setkat tam, kde je vám to příjemné. Mentee (mentorovaný) by měl být iniciátorem setkání.

Tipy na první témata mentoringu:

 • moje rozhodnutí z Rádcovské
 • moje role v týmu dětského klubu / oddílu
 • zvládání mých povinností v klubu / oddílu

Tipy na otevřené otázky pro mentora:

 • Jak si představuješ naše setkání?
 • Co ode mě očekáváš?
 • Jaké to bylo na Rádcovské?
 • Jaké jsi učinil rozhodnutí na Rádcovské?
 • Co tě ovlivnilo na Rádcovské?
 • Jaký vliv to má na tvůj život (s Bohem, službu)?
 • V čem se chceš zlepšit?
 • Co jsi zjistil, že ti dělá problém?
 • Co ti pomáhá řešit problémy?

Věříme, že váš mentoring přinese do vašeho života i služby řadu cenných podnětu a moudrých rozhodnutí. Naším přáním je váš růst, abyste mohli naplňovat vaše poslání.

Druhý nástroj podpory vedoucích je koučink.

Více o koučinku