Členství a pojištěníSetkáníSkaut

O čem bude Sněm DU?

By 26. 5. 2021 No Comments

Základní organizační informace

Den: 6. června 2021
Čas: od 19 hodin
Místo: Zoom místnost
Meeting ID: 871 4421 0258
Passcode: 403921

Hlasujeme o vzniku skautských oddílů

Plánovaný program
 1. Presence (pošlete plné moci Heleně do 30. 5.),
 2. Slovo
 3. Volba orgánů sněmu (předseda sněmu, skrutátoři, zapisovatel)
 4. Zprávy: výroční 2020 (hospodářská, revizní…)
 5. Hlasování o hospodaření a účetní uzávěrce apod.
 6. Hlasování o vzniku skautských oddílů, pro ty, kdo chtějí.
 7. Hlasování o úpravě stanov, zejména: zapracování „skautu“; změna hlasování na sněmu = pouze pro hl. vedoucí (=příště bez plných mocí?); umožnění on-line setkání včetně sněmu
 8. Představení upraveného Organizačního řádu (schvaluje Rada DU)
 9. Výhled činnosti a výdajů na rok 2021 + diskuse
 10. Různé: Vaše podněty a návrhy apod.
 11. Modlitby

Radu DU ani revizní komisi letos nevolíme, volili jsme je loni na 4 roky.