Členství a pojištění

Podklady na Sněm DU 2023

By 6. 12. 2023 No Comments

Výroční členské setkání Dorostové unie

V souvislosti s nadcházejícím sněmem obdrželi hlavní vedoucí všechny podklady.

Předsněmovní diskuse na zoomu proběhla 16. 11. od 19:00 hod. Samotný sněm DU JE PŘESUNUT z 23. 11. na 14. 12. od 19h z důvodu nemoci předsedy DU.

Oba zoomy zde: https://us02web.zoom.us/j/81343933615 Meeting ID: 813 4393 3615 Passcode: 763716

Plánovaný program sněmu čt 14. 12. v 19h:

1.             Prezence (Zastupujete hlavního vedoucího? Pošlete prosím Tereze plnou moc na e-mailtereza.richterova@dorostovaunie.cz, a to nejpozději do pondělí 11. 12. 2023. Budeme díky tomu mít víc

času a energie na podstatné věci a nezasekáme se tolik na formalitách.

2.     Pohled do Bible.

3.     Volba orgánů sněmu (předseda sněmu, sčitatelé, zapisovatel)

4.     Výroční zpráva za rok 2022 (včetně hospodářské a revizní zprávy)

5.     Hlasování o zprávách za rok 2022 z bodu 4

6.     Prezentace změny stanov zaměřené ZEJMÉNA na vyjasnění vzájemného vztahu Dorostové unie a Církve bratrské. Dále úpravy, abychom mohli přijímat i skupiny z jiných společenství než CB:

            a) Rada Dorostové unie bude mít stejné personální složení jako Dorostový obor CB. Dorostová unie bude tedy vedena církví a bude to přehledné.

b) Rada DU bude mít proměnlivý počet členů, podle toho, kolik jich zvolíme, takže jich může být více nebo méně, podle dostatku kandidátů.

c) Rada DU bude mít 2 místopředsedy místo stávajícího jednoho, takže v případě např. nemoci, ho mohou snadno zastoupit.

d) Revizní komise bude mít:

1 člena navrhovaného členy DU a voleného sněmem DU ()

1 člena navrhovaného CB a voleného sněmem DU

1 člena jmenovaného CB

e) Členem DU budou moci být i skupiny z jiných církevních společenství než CB, v minulosti, tomu tak již bylo, vždy je musí schválit Rada DU.

f) případné další drobné změny vyjasňující či upřesňující stanovy

7.     Hlasování o změně stanov

8.     Hlasování o novém složení Rady DU viz bod 6 a) až c) výšekandidáty představíme za týden (v souladu se stanovy 3 týdny před sněmem), někteří se ještě rozmýšlí.

9.     Hlasování o novém složení Revizní komise viz bod 6 d) výše

10.    Návrh na zvýšení členského poplatku za 1 rok: z 200 na 400 nebo 500 Kč jednorázově nebo pololetně, tedy dvakrát 200 nebo 250 Kč,

9.     Výhled činnosti a výdajů na rok 2024 a diskuze o nich.

10.   Různé – prostor pro vaše návrhy, podněty, témata, tipy nebo cokoliv jiného co máte na srdci.

11.    Modlitby

Připomínám, že za dorostovou skupinu hlasuje pouze hlavní vedoucí (má počet hlasů odpovídající počtu dospělých členů – bod 12.5. Stanov). Díky tomu už nepotřebujete od všech shánět plné moci. Pokud by se z nějakého důvodu stalo, že hlavní vedoucí nemůže dorazit, může udělit plnou moc svému zástupci, který bude hlasovat za něj – jen si, prosím, dejte POZOR na to, že zástupce opravdu potřebuje písemnou plnou moc od hlavního vedoucího, aby za něj mohl řádně hlasovat.

Ostatní dospělí členové Dorostové unie (starší 18let) se mohou sněmu samozřejmě také účastnit. Budeme za to rádi. Jen nebudou hlasovat. Nic však nebrání tomu, aby se zapojovali do diskuze a aktivně vnímali to, jak Dorostová unie funguje a kam směřuje. Může jim to dát širší kontext pro jejich službu. Proto je k účasti neváhejte povzbudit.

Do kalendářů si tedy, prosím, zapište, nový termín pro sněm 14. 12. od 19h.

Těšíme se na vás

Sněm DU