Série 12 setkání o základech křesťanské víry

Chcete se setkat s mladými lidmi, co přemýšlejí o životě podobně, a nebo možná úplně jinak než vy? Chcete se seznámit s křesťanskými pohledy na víru a Boha?

Alfa nabízí příležitost prozkoumat křesťanskou víru, trvá zpravidla jedenáct týdnů. Vítáni jsou všichni. Každé setkání se zabývá některým tématem spjatým s vírou a vytváří prostor k rozhovoru.

Alfa pro mládež je vhodná pro děti od 14 let. Doporučovaná je verze 2013. Alfu je možné dělat i on-line. Alfu můžete uspořádat jen pro svůj klub nebo veřejně a dovolit komukoliv přijít poznat Ježíše.

Kontaktní osoba pro mládežnickou verzi je Iva Jeníčková, iva.jenickova86@gmail.com.

“Kurz volíme v našem klubu pro starší dorostence, protože jim chceme dát příležitost udělat další krok ve víře.”

Pepa Kosteleckýkoordinátor výchovného systému