Připravte si večeři u vás

Sederová večeře (noc řádu) neboli zkráceně Seder (pořádek, řád) je židovský svátek, rituální večeře sloužící jako připomínka vyvedení Izraele z egyptského otroctví. Kromě pojídání symbolických pokrmů se předčítají texty z Pesachové Hagady (je kniha zaznamenávající řád domácích bohoslužeb při sederu). Základem sederu je biblické nařízení učit děti o významu vysvobození židovského národa z egyptského otroctví. Zdroj: Wiki