Učební plán

Učební plán je koncipován jako základy křesťanské věrouky. Lekce jsou napsány tak, aby se daly snadno přizpůsobit skupině dětí ve věku od 6 do 12 let. Lze je použít pro potřebu sborů (nedělních škol apod.) i biblických klubů.