Inspirace k programům

Témata, příběhy, skauting - inspirace k přípravě schůzky

Materiály vznikají s cílem podpořit a inspirovat vedoucí a rádce, kteří připravují náplň schůzky s dětmi.