Biblická stezka

Co je Biblická stezka?

Orientační závod trojčlenných (dvoučlenných) hlídek. Děti do 16 let věku prověřují své znalosti a dovednosti. V terénu se orientují podle mapy. Na stanovištích plní zadané úkoly ze čtyř různých oblastí. Více na biblickastezka.cz (starý web)

25

let

250

účastníků (2021)

8

regionů

25. ročník BS připravujeme

bližší informace budeme doplňovat průběžně

Hlavní rysy 25. ročníku:

  • zapojení jiných organizací a církví
  • zapojení více věkových kategorií
  • finále ve festivalovém stylu

Téma: Králův zákon a milost

Čtení Bible pro vedoucí dorostu, kteří se chtějí inspirovat k přípravě duchovních programů
(27 kapitol)

Vyhnání ze svatého místa: Genesis 3
Desatero a příkazy kolem něj: Exodus 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 34
Opakování desatera a vyznání: Deuteronomium
 5 + 6
Žalmy a jejich víra v odpuštění: Žalm 32 + 50 + 51
Potřeba pokání: Lukáš 3 u Jana Křtitele
Zákon Kristův:
Matouš 5 + 6 +7
Malé Římanům: Galatským 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6
Zápas o milost v církvi: Skutky 15
Zápas o nový život v srdci: Římanům 7 + 8
Návrat do svatého místa: Zjevení 21

Kategorie

Rodiče s dětmi

věk: 0+

Pěšinka

věk: max. 12 let

Stezka

věk: max. 16 let, věk trojčlenné hlídky max. 42 let

Rokle

věk: 16+ (mládež)

Stezka mudrců

  • účastníci prvních ročníků BS
  • kazatelé, starší, vedoucí
  • ostatní

Materiály

Materiály jako Dorošťák a čtecí plány připravujeme na leden 2022

Organizace kol

Regionální kolo

Termín: 7. 5. 2022
Místo: podle regionů
Kapacita: podle regionů
Cena podle regionů
Přihlášení
v druhém pololetí šk. roku 2021/2022 podle regionů
Ředitelé regionů
Severní Čechy
Praha
Západní Čechy
Jižní Čechy
Vysočina
Východní Čechy
Severní Morava
Jižní Morava

Organizace finále

Termín: 4. 6. 2022
Místo: bude upřesněno
Kapacita: bude upřesněno
Cena bude upřesněno
Přihlášení
po skončení regionálního kola
Kontaktní osoba
Česťa Tichý

Nejčastější otázky / připravujeme

Pár fotek

Kontakt

Josef Kostelecký

koordinátor BS

723 662 291, pepa.kostelecky@dorostovaunie.cz

tým konstruktérů