Biblická stezka 2024

Aktuality

Materiály:

 • Dorošťák – průvodce po stanovištích vydáváme postupně jako pracovní listy (pro děti)
 • 20 témat na schůzku po stanovištích (pro vedoucí).

Tip: Vedoucí si může připravit tematickou schůzku společně s pracovním listem. Dětem ho může předat na schůzce nebo poslat předem. Děti si mohou postupně vytvořit vlastní Dorošťák ve vlastních deskách. Kreativitě se meze nekladou.

Vše v sekci Materiály k přípravě

Seznam stanovišť je připraven zde.

Biblické téma 2024 – postava proroka Eliáše ze Starého zákona.

Dobové pozadí Eliáše (čte pouze Stezka)
1. Královská 11. kapitola
1 Král. 12
1 Král. 16

Eliášův příběh (čte Pěšinka a Stezka)
1 Král. 17
1 Král. 18
1 Král. 19
2 Král. 1
2 Král. 2
Jak dopadl Achab (čte pouze Stezka)
1 Král. 20
1 Král. 21
1 Král. 22
Biblické programy o Eliášovi (evangnet.katecheze.cz)

O závodu

Všestranný orientační závod hlídek pro děti od 5 do 16 let s beneficí. V terénu se orientují podle mapy. Na stanovištích plní různé otázky a úkoly z různých oblastí (biblické, tábornické, první pomoc, fyzické, logické, všeobecný přehled).

27

let (2024)

469

účastníků v regionech (2023)

8

regionů
Termíny:

 • Regiony: 26. – 28. dubna 2024
 • Finále: 24. – 26. května 2024
Závod je benefiční. 10 Kč ze startovného pošleme některé vybrané neziskové organizaci, která pomáhá druhým lidem.
Popis Biblické stezky a její průběh [doc ke čtení]
Pravidla BS 2023 [PDF ke stažení]

Kategorie a stanoviště 2024

Co čeká závodníky na stanovištích

Šerpa s dětmi do 8 let

Popis kategorie Šerpa s dětmi

 • alespoň jeden dospělý (rodič, vedoucí besídky) jako doprovod dětí (neradí, povzbuzuje)
 • 3 děti v hlídce (v rámci rodiny může závodit více dětí)
 • pouze 10 stanovišť + 1 se skrytým pokladem
 • obtížnost odpovídá věku
 • závodí POUZE v regionálním kole, nepostupuje do finále

Stanoviště Šerpa s dětmi

 1. Příběh Eliáše z Bible
 2. Verše zpaměti
 3. Orientace
 4. Oheň
 5. Workout
 6. První pomoc
 7. Šití
 8. Kamarádství
 9. Komunikace v rodině
 10. Poznávačka přírody
 11. Skrytý poklad

Pěšinka do 12 let

Popis kategorie Pěšinka

 • trojčlenná hlídka (preferovaná velikost hlídky)
 • nejstarším dětem může být 12 let, ročník 2011
 • pouze 15 stanovišť
 • obtížnost odpovídá věku
 • závodí v regionálním kole i finále (nově)

Stanoviště pro  Pěšinku

 1. Příběh Eliáše z Bible
 2. Bůh v příběhu Eliáše
 3. Orientace v Bibli
 4. Verše zpaměti
 5. Zpaměti žalmy a jiné
 6. Orientace v terénu
 7. Oheň
 8. Workout
 9. První pomoc
 10. Šití
 11. Kamarádství
 12. Komunikace v rodině
 13. Přespání v přírodě
 14. Jak se chovat v přírodě
 15. Jídlo a plýtvání

Stezka do 16 let

Popis kategorie Stezka

 • trojčlenná hlídka je preferovaná
 • nejstarším dětem může být 16 let, ročník 2007
 • u trojčlenné hlídky celkový součet věků dětí nesmí přesáhnout číslo 42 let
 • závodí v regionálním kole i finále

Stanoviště pro Stezku

 1. Příběh Eliáše z Bible
 2. Bůh a lidé v příběhu Eliáše
 3. Eliáš v Novém Zákoně
 4. Zajímavosti v příběhu Eliáše
 5. Orientace v Bibli
 6. Verše zpaměti
 7. Orientace v terénu
 8. Oheň
 9. Workout
 10. První pomoc
 11. Šití
 12. Zaměstnání a poslání
 13. Kamarádství a odpuštění
 14. Demokracie ČR
 15. Přespání venku
 16. Jak se chovat v přírodě
 17. Jídlo a plýtvání

Regionální kolo

26.-28. 4. 2024, závod je 27. dubna dopoledne
Program, místo, kapacita, cena, přihlášky jsou v režii ředitelů regionu. Podmínky se mohou lišit region od regionu.
Registrace do závodu. Účastníci se registruji do závodu řediteli regionu.
Potvrzení o platbě získáte po zaslání emailu na adresu helena.smudlova@dorostovaunie.cz. Do emailu uveďte fakturační údaje (např. název, adresa, IČ), číslo účtu DU (každý region má svůj účet) a účet plátce, zaplacenou částku, zvolený VS. Všechny uvedené údaje nám pomohou zkontrolovat platbu a vystavit potvrzení. Potvrzení za platbu dostanete na svůj email nejpozději 30. června.

Regionální kolo proběhne na 8 místech v ČR

připravujeme

připravujeme

připravujeme

připravujeme

připravujeme

připravujeme

připravujeme

připravujeme

Finále

24. – 26. května 2024

Finálové kolo připravujeme

Materiály k přípravě

Témata schůzek

Inspirace k přípravě schůzek. Témata propojená se stanovišti.
20 témat na schůzky (2024)

Dorošťák - pracovní listy

Interaktivní studijní průvodce závodem

Dorošťák bude vycházet postupně jako pracovní listy (dále jen PL) do konce února. Jeden PL bude věnován jednomu stanovišti závodu. Každý čtvrtek vyjde jeden PL. Harmonogram vydání je uveden výše (Témata schůzek) a ve složce s PL. Vedoucí můžou využít PL k přípravě schůzek.

Na konci února budou všechny PL vydány pohromadě jako jeden Dorošťák pro Pěšinku a Stezku. Šerpa s dětmi bude mít vlastní Dorošťák, který vyjde až v únoru.

Jak vytisknout PL

 1. Varianta do desek ve velikosti A5: Stránky jsou přeházené tak, aby fungovaly po sobě po rozřezání, návodně jsem tam i nakreslila přerušovanou linku, kde rozstřihnout.
 2. Varianta na A4 pro ty, kdo by si to nezakládali a nestříhali do desek. Prostě jen vytisknout oboustranně. Mohou si pak celou A4 založit třeba do košilky a do desek na A4. Lze tisknout 2 strany na jednu A4 jednostranně.
Pracovní listy na schůzky v PDF

Kreativní čtecí plán

Inspirujeme ke čtení a kritickému myšlení

Připravujeme na únor 2024

Archiv materiálů

Dorošťák

Průvodce po stanovištích

Programy na schůzky

Inspirace pro vedoucí

Kreativní čtecí plán

Piš, kresli, doplňuj, spojuj, hádej při čtení

Čtecí plány v mobilu

YouVersion plány podle knih a témat

Zajímavé odkazy

Bible na internetu

Čtení Bible v YouVersion

Skutky v aplikaci Bible Project

Audio Bible 21 ke stažení zde nebo zde

Výklad Bible Český rozhlas zde

Kreativní čtení a kritické myšlení

Změřte si svou rychlost čtení a porozumění textu s Rozečti.se

Kritické myšlení se dá naučit na kritickemysleni.cz

Tipy pro rozvoj  kreativity a čtenářské gramotnosti zde

Nejčastější otázky

Máme zájem o BS, ale nevíme, do čeho jdeme

Úplně vám rozumíme. Pokusíme se vám vše jednoduše popsat.

Biblická stezka je cesta, jak hravou formou motivovat děti ke čtení Bible, ke spolupráci nebo k pohybu v přírodě. Stezka je důvod k setkání pro děti a vedoucí v regionu.

Biblická stezka má dvě kola. Všichni se účastní regionálního kola. Do finále pak postupují ty nejlepší hlídky podle jednoduchého klíče (viz Pravidla) z kategorie Pěšina a Stezka. Šerpa s dětmi nepostupují.

Když se vedoucí a děti rozhodnout závodit, tak se hodí udělat následující:

 1. Dát vědět regionálnímu řediteli váš zájem
 2. Rozdělit se do trojčlenných hlídek (viz Pravidla)
 3. Připravovat se / nepřipravovat se a nechat tomu volný průběh
 4. Pokud se připravujete, rozdělte si stanoviště / úkoly (nikdo se nemusí učit všechno)
 5. Vyplňte přihlášku do regionu
 6. Užijte si společný čas na akci
 7. Připravit se, že můžeme postoupit do finále (rezervovat si termín finále včas!)
 8. Přihlásit se do finále v případě postupu z regionu

Jak probíhá regionální kolo?

Záleží region od regionu. Nejčastěji se jedná o víkendovou akci od pátku do neděle.
Pátek

 • úvod, zahájení, večerní program
 • organizační pokyny

Sobota

 • dopolední závod
 • odpolední doprovodný program
 • vyhlášení výsledků
 • večerní program

Neděle

 • bohoslužba

Jak se přihlásit na regionální kolo?

Každý regionální ředitel ocení, když mu předběžný zájem napíše vedoucí klubu kdykoliv emailem.
Závaznou přihlášku je třeba učinit podle pokynů ředitele regionu.

Jak se přihlásit na finále?

Postupující hlídky z kat. Pěšinka a Stezka se přihlásí bezprostředně po skončení regionálního kola, nejpozději 5 dnů po vyhlášení výsledků, tj. do 5. května. K přihlášení bude sloužit Google formulář, který bude včas k dispozici na webu BS.

Jak a kdy je čas připravovat se na závod?

Na závod je doporučeno se připravovat průběžně od začátku února. Najednou je toho moc pro každého 😉

Pro všechny členy hlídek je typické, že si stanoviště (úkoly) rozdělí podle oblíbenosti, jak jim to sedne. Nikdo se neučí všechno.
Některé hlídky se schází nezávisle na vedoucích, připravují se sami. Schůzky probíhají co 14 dní (fyzicky, on-line).
Jiné hlídky se připravují v rámci pravidelných schůzek klubu pod vedením vedoucího. S domácí přípravou se počítá a cení se.

Nemůžu najít potřebné informace

Opravdu to nikde není? Pokud jste nenašli, co hledáte, můžete se obrátit na:

 • v případě organizace regionálního kola -> ředitele
 • v případě materiálů k přípravě -> Pepu Kosteleckého
 • v případě organizace finále -> Česťu Tichého

Nebudu soutěžit, ale chci být součástí

Můžeš se stát dobrovolníkem a pomáhat připravit regionální kolo nebo finále. Každá ruka se bude hodit. V případě regionů, dej vědět regionálnímu řediteli. Pokud si chceš užít finále, napiš Česťovi. Kontakt najde dole na webu. Bude moc fajn, když dorazíš.

Jak to probíhá na stanovišti?

Hlídka přiběhne na stanoviště. Předloží rozhodčímu startovní průkaz. Rozhodčí zadá hlídce příslušné úkoly / otázky a hlídka se řídí pokyny rozhodčího. Po dokončení úkolu / zodpovězení poslední otázky, rozhodčí zapíše počet získaných bodů do startovního průkazu. Hlídka okamžitě opouští stanoviště. Hlídka si hlídá čas na stanovišti a čas závodu sama.

Spolupracujeme

Darujte

Velmi oceníme modlitby za…

 • za spolupráci lidí z různých míst ČR
 • přípravy materiálu týmů s dobrovolníky
  • studijní texty Dorošťák, čtecí plány, materiály pro vedoucí na schůzky
 • zapojení vedoucích do příprav s dětmi
 • chuť dětí učit se, poznávat, hýbat se

Budeme vděčni za finanční podporu.

Váš dar využijeme ve prospěch…

 • tvorby materiálů pro děti a vedoucí (Dorošťák, kreativní čtecí plán, čtecí plán YouVersion, lekce pro vedoucí)
 • přípravu finálového kola

Váš dar můžete zaslat bankovním převodem na účet Dorostové unie s číslem 33 00 22 99/2010 nebo naskenování QR kódu. Když do poznámky uvedete emailovou adresu, zašleme vám potvrzení o daru.

Děkujeme!

Kontakty

Iva Slováčková

Produkce (organizace)

iva.slovackova@dorostovaunie.cz

Česťa Tichý

Praktik (nájmy, jídlo)

775 218 208
cesta.tichy@dorostovaunie.cz

Pepa Kostelecký

Program (Dorošťák a další materiály), web, přihlášky

723 662 291
pepa.‌kostelecky‌@‌dorostova‌unie‌.cz

Ráchel Trojanová

Grafička (sazba, ilustrace)

rachel.trojanova@dorostovaunie.cz

Tým konstruktérů 2023:

Klára H., Anička K., Noemi S., Anna L., Ondra L., Jirka P., Jáchym P., Pavel F., Petr K., Pepa. K., Dan J., ředitelé regionů a mnoho dalších dobrovolníků