25 let Biblické stezky: poběžte s námi

25. ročník připravujeme

Aktuality

Co je Biblická stezka?

Orientační závod trojčlenných (dvoučlenných) hlídek. Děti do 16 let věku prověřují své znalosti a dovednosti. V terénu se orientují podle mapy. Na stanovištích plní různé otázky a úkoly.

25

let

250

účastníků (2021)

8

regionů

O 25. ročníku (2022)

Hlavní rysy:

 • zveme do závodu jiné organizace a církve
 • přidali jsme kategorie Rodiče s dětmi, Mládež a Ostatní
 • finále ve festivalovém stylu

Termíny:

 • regionální závod 7. 5. 2022
 • finále 4. 6. 2022 (hledáme místo, datum se může ještě drobně změnit)

Téma: Králův zákon a milost

Čtení Bible (27 kapitol)

pro vedoucí dorostu, kteří se chtějí inspirovat k přípravě duchovních programů

Vyhnání ze svatého místa: Genesis 3
Desatero a příkazy kolem něj: Exodus 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 34
Opakování desatera a vyznání: Deuteronomium
 5 + 6
Žalmy a jejich víra v odpuštění: Žalm 32 + 50 + 51
Potřeba pokání: Lukáš 3 u Jana Křtitele
Zákon Kristův:
Matouš 5 + 6 +7
Malé Římanům: Galatským 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6
Zápas o milost v církvi: Skutky 15
Zápas o nový život v srdci: Římanům 7 + 8
Návrat do svatého místa: Zjevení 21

Kategorie a pravidla

Pěšinka

 • dvojčlenná nebo trojčlenná hlídka,
 • nejstarším dětem může být 12 let, ročník 2010

Stezka

 • trojčlenná hlídka je preferovaná
 • nejstarším dětem může být 16 let, ročník 2006
 • celkový součet věků dětí nesmí přesáhnout číslo 42 let
 • dvoučlenná hlídka (pokud nesložíte trojčlennou hlídku)
 • celkový součet věků dětí nesmí přesáhnout číslo 25 let

Rodiče s dětmi

 • alespoň jeden rodiči doprovází,
 • nejstaršímu dítěti může být 11 let, ročník 2011

Mládež (označena jako Rokle)

 • dvojčlenná nebo trojčlenná hlídka,
 • každý závodník je starší 16 let, ročník 2006, 2007 atd.

Ostatní (kategorie označena jako Mudrci)

 • dvoučlenná nebo trojčlenná hlídka
 • každý závodník je starší 26 let

Více podrobností v pravidlech závodu.

Pravidla závodu

Pravidla závodu připravujeme na konec října. Stará pravidla pro představu jsou zde.

Regionální kolo

Termín: 7. 5. 2022
Místo: podle regionů
Kapacita: podle regionů
Cena podle regionů
Přihlášení
v druhém pololetí šk. roku 2021/2022 podle regionů

Ředitelé regionů
Severní Čechy: Josef Kostelecký, pepa.kostelecky@dorostovaunie.cz
Praha:
Západní Čechy: Zbyněk Stružka, zbynek.struzka@gmail.com
Jižní Čechy:
Vysočina:
Východní Čechy:
Severní Morava:
Jižní Morava:

Regiony

Finále

Termín: 4. 6. 2022 (může se změnit)
Místo: hledáme, kdybyste měli tip na místo pro 300 lidí, budeme rádi, když se nám ozvete
Kapacita: bude upřesněno
Cena bude upřesněno
Přihlášení
po skončení regionálního kola
Kontaktní osoba
Česťa Tichý

Materiály k přípravě

Dorošťák 1 a 2 vás připraví na každé stanoviště. Budete vědět, co vás čeká, co se učit.

Čtecí plány na papíře nebo v aplikaci YouVersion vás zvlášť připraví na biblická stanoviště.

Dostupné do konce roku 2021.

Nejčastější otázky

Připravujeme

Pár fotek

Starší ročníky

archiv

Kontakt

Koordinátor závodu: Josef Kostelecký, 723 662 291, pepa.kostelecky@dorostovaunie.cz

Tým konstruktérů:
Česťa Tichý (koordinátor finále)
Bety Litvanová
Petr Kučera
Klára Hurtová
Ondra Let
Iva Slováčková
Jitka Svobodová
Klára Vochová
Marta Bukáčková
Jirka Pospíchal
Jáchym Pospíchal
ředitelé regionu
a další dobrovolníci