Jak můžete Biblickou stezku propagovat ve svém sboru?

 • promítněte při nedělní bohoslužbě prezentaci o BS
 • pozvěte všechny věkové kategorie
 • povzbuďte svůj sbor k účasti
 • povzbuďte k účasti konkrétní lidi
 • nedostal se k vám fyzický letáček? vytiskněte si ho
 • dejte letáky na své sociální sítě, nástěnku, web,…
 • pošlete letáky s potřebnými informacemi rodičům dětí a dalším zájemcům

Letos máme opravdu kategorie pro všechny. Pozvěte na letošní Biblickou stezku:

 • besídkové děti
 • dorostence
 • mládežníky
 • všechny další

Všechny propagační materiály najdete na disku zde:

propagační materiály na Biblickou stezku