Členství a pojištění

Program Sněmu 2022

By 17. 10. 2022 16 listopadu, 2022 No Comments

Harmonogram

 1. Prezence (Zastupujete hlavního vedoucího? Pošlete Tereze plnou moc na e-mail: tereza.richterova@dorostovaunie.cz, a to nejpozději do pondělí 14. 11. 2022. Budeme díky tomu mít víc času a energie na podstatné věci a nezasekáme se tolik na formalitách.)
 2. Pohled do Bible.
 3. Volba orgánů sněmu (předseda sněmu, sčitatelé, zapisovatel)
 4. Výroční zpráva za rok 2021 (včetně hospodářské a revizní zprávy)
 5. Hlasování o zprávách za rok 2021
 6. Prezentace změny stanov zaměřené na vyjasnění vzájemného vztahu Dorostové unie a Církve bratrské. Přesné znění navrhovaných změn obdržíte před sněmem e-mailem s dostatečným předstihem tak, abychom k nim mohli mít 08. 11. 2022 od 19:00 hod. online diskuzi na ZOOMu.
 7. Hlasování o změně stanov
 8. Výhled činnosti a výdajů na rok 2023 a diskuze o nich.
 9. Různé – prostor pro vaše návrhy, podněty, témata, tipy nebo cokoliv jiného co máte na srdci.
 10. Modlitby

Za dorostovou skupinu hlasuje nově pouze hlavní vedoucí (má počet hlasů odpovídající počtu dospělých členů – bod 12.5. Stanov). Díky tomu už nepotřebujete od všech shánět plné moci. Pokud by se z nějakého důvodu stalo, že hlavní vedoucí nemůže dorazit, může udělit plnou moc svému zástupci, který bude hlasovat za něj – jen si, prosím, dejte POZOR na to, že zástupce opravdu potřebuje písemnou plnou moc od hlavního vedoucího, aby za něj mohl řádně hlasovat.

Ostatní dospělí členové Dorostové unie (starší 18let) se mohou sněmu samozřejmě také účastnit. Budeme za to rádi. Jen nebudou hlasovat. Nic však nebrání tomu, aby se zapojovali do diskuze a aktivně vnímali to, jak Dorostová unie funguje a kam směřuje. Může jim to dát širší kontext pro jejich službu. Proto je k účasti neváhejte povzbudit.

Do kalendářů si tedy, prosím, zapište již dříve oznámený  sněm 15. 11., a že v úterý 08. 11. 2022 od 19:00 hod proběhne na ZOOMu online diskuze ke stanovám. Těšíme se na vaše postřehy.

Pro jednodušší a rychlejší průběh Sněmu, proběhne o týden dříve Předsněmovní diskuse, které se mohou zúčastnit nejen hlavní vedoucí, ale také všichni členové Dorostové unie. Účast na předsněmovní diskusi je dobrovolná. projednávat se budou tyto body:

 • Celocírkevní pracovník pro dorost by automaticky měl být i Předsedou DU. (Dříve to tak ve stanovách bylo). Na sněmu se o tom bude hlasovat.
 • Vztah CB a DU: Na sněmu a předsněmovní diskusi je třeba probrat návrh, že Rada CB by v budoucnu jmenovala dva členy ze tří revizní komise.
 • Nahraditelnost předsedy – při zdravotních či jiných problémech: Na sněmu a předsněmovní diskusi je třeba probrat návrh, že Rada DU by měla pouze Předsedu a dva místopředsedy – převzali by chod DU v případě neschopnosti Předsedy Rady DU vykonávat funkci. Místopředsedy by navrhoval Předseda a schvaloval by je Sněm DU. 
 • Další směřování DU: Vzhledem k nárůstu počtu spolupracovníků DU je třeba probrat další směřování DU. Diskuse proběhne na Sněmu a předsněmovní diskusi.

Přístupy na Zoom | Sněm DU

úterý 15. 11. 2022 od 19:00 hod (na zoom tudy)
Meeting ID:  811 2005 2737 (Passcode: snem)

Návod na Zoom