Členství a pojištění

Přihlaste se ke členství na rok 2024

By 10. 11. 2023 No Comments

Výroční členské setkání Dorostové unie

Rok se s rokem sešel a pro vás, kteří chcete být pod Dorostovou unií i v roce 2024 je potřeba prodloužit členství.
K tomu je nutno dodat 3 vyplněné formuláře:
– členský seznam, na kterém budou uvedeny nejen děti z vašeho dorostu/klubu/skautského oddílu, ale také všichni rádci, vedoucí, hlavní vedoucí – zkrátka všichni 🙂
– podepsanou plnou moc hl. vedoucího – tak je nutná proto, by hl. vedoucí mohl sám podepisovat smlouvy do určitě finanční hodnoty, dělat objednávky atd. ( to vše je zásadní např. při organizaci letního tábora)
– podepsané pověření staršovstvem. To je dokument, který je hodnotný na úrovni církve – vaše staršovstvo nám dá najevo, že souhlasí s vybraným vedoucím pro váš církevní dorost/klub/skautský oddíl… Legislativně není zásadní.
Všechny potřebné dokumenty najdete ke stažení na našem webu https://dorostovaunie.cz/clenstvi-a-pojisteni/#prodlouzeniclenstvi.
Prosím o zaslání kompletních podkladů DO KONCE LISTOPADU (do 30.11.2023)
Kontaktní osoba:

Tereza Richterová
vedoucí kanceláře
tereza.richterova@dorostovaunie.cz
+420 605 037 473

Členství