Připravte s dětmi výpravu - zasaďte na podzim nové stromy

Díky grantu Sázíme budoucnost s KB Penzijní společností můžete získat až 250 tisíc korun na výsadby alejí v rámci celé České republiky. Jako součást projektu mohou být podpořeny také úpravy studánek a pramenů, lavičky, vzdělávací a interpretační panely, herní prvky či berličky pro dravce v sousedství alejí.

Neváhejte a přihlaste se!

Získejte podporu