ČRDMTábory

Na tábor bez potravinářského průkazu

By 26. 6. 2023 No Comments

Novinka: Na tábor bez potravinářského průkazu

Byla schválena novela Zákona o ochraně veřejného zdraví, která ruší povinnost potravinářských průkazů na táborech.

Letos tak již není třeba, aby osoby starší 15 let, které se podílejí na přípravě jídla, potravinářský průkaz měly. Novela zákona o ochraně veřejného zdraví nabývá účinnosti nabývá od 1. 7. 2023.

Byla schválena novela Zákona o ochraně veřejného zdraví, která ruší povinnost potravinářských průkazů na táborech!
Letos tak již není třeba, aby osoby starší 15 let, které se podílejí na přípravě jídla, potravinářský průkaz měly.
Novela zákona o ochraně veřejného zdraví byla a nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení (zveřejnění ve Sbírce zákonů). Zveřejněná byla 16. 6. 2023, takže účinnosti nabývá od 1. 7. 2023.
Táborový kuchař od 1. 7. 2023 nemusí mít zdravotní průkaz, ale stále musí mít znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví. Přijde-li na tábor kontrola, může znalosti prověřit.
Je proto dobré si nastudovat vyhlášku Ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.
Požadavky na provoz polní kuchyně nebudou, samozřejmě shodné s velkou vývařovnou. Z praxe se krom zjevné čistoty kontroluje uskladnění potravin, teplota chlazení, popřípadě mražení, hygiena personálu kuchyně, zamezení přístupu nekompetentních osob, tzv. křížení provozů, potravin a pokrmů.

➡️“Domníváme se, že průkaz byl skutečně zbytečný. Při jeho vystavování nedocházelo k prověřování znalostí o provozu zařízení a jednalo se v podstatě o formalitu,” dodává předseda Česká rada dětí a mládeže Aleš Sedláček

Zdroj: ČRDM Facebook

Příspěvky na tábory