Akce a výpravyCeloživotní vzděláváníPříručkaRádcovskáSkaut

Výchovný systém DU v přehledu

By 3. 4. 2023 5 dubna, 2023 No Comments

Cílevědomá výchova má smysl a pozitivní vliv na generace

Vedeme každé dítě k zodpovědnému životu v lásce vůči Bohu, lidem i sobě. Vycházíme z vlastní osvědčené praxe a převzatých zkušeností jiných organizací (např. Junák – český skaut).

Ilustrace vykresluje výchovný proces, ve kterém si dítě osvojuje nové znalosti a dovednosti spolu se zodpovědností za vlastní život. Mezi základní “vychovatele” patří vedoucí a vztahy v klubu/oddílu, program schůzek a výprav, celorepublikové zážitkové kurzy a akce a mentoring. Na konci výchovného systému stojí dospělý člověk, který se může stát rádcem nebo vedoucím v klubu/oddílu a v církvi.

Nároky na vedoucí, průběh schůzek nebo výprav a mnohé další praktické zkušenosti jsme popsali v příručce, Kompas, určený pro vedoucí a rádce křesťanských klubů a oddílů Dorostové unie. Práce s dětmi je ukotvena na biblických principech, které se velmi dobře propojují se základními prvky skautské výchovné metody. Například skautský důraz na osobní růst a učení se zkušeností přináší velmi dobré impulzy do práce s dětmi i vedoucími.

Práce s dětmi v konkrétním místě vznikne tak, že člen místní církve, např. Církve bratrské, dá dohromady tým vedoucích. Mezi s sebou určí hlavního vedoucího, který požádá Dorostovou unii o členství. K přihlášce patří i plná moc, ve které se hlavní vedoucí zavazuje k duchovnímu, finančnímu, právnímu i zdravotnímu vedení dětského klubu/oddílu. Součástí přihlášky je doporučení vedení církve. Do výchovného systému vstupují členové dobrovolně. Vedoucí a rádci se nemusí řídit příručkou, jezdit na akce apod. Mohou se inspirovat a využívat některý servis z portfolia organizace. Jinak je tomu u skautských oddílů Dorostové unie.

Od roku 2021 vznikají skautské oddíly Dorostové unie, které se na začátku zavazují k dalším povinnostem. Hlavní skautský vedoucí musí absolvovat, Vedoucák, zážitkový kurz pro vedoucí. Doporučován je všem členům týmu 18+. Vedoucák je ukončen obhajobou závěrečné práce. Do roka od dokončení kurzu musí splnit akreditovaný zdravotnický kurz. Skautští rádci musí projít Rádcovskou. Další vzdělávání nabízíme dobrovolně. Stejně tak doporučujeme vzdělávačky jiných organizací.

 

Webová stránka o kurzech a akcích
https://dorostovaunie.cz/akce-a-kurzy/

 

Příručka Kompas on-line (pracovní verze)
https://dorostovaunie.cz/prirucka/