Sharewood

Výzva pro trio vedoucích

By 24. 5. 2021 No Comments

Výzva pro trio vedoucích dorostu-mládeže-kazatele

1. Uspořádejte ještě před prázdninami schůzku vedoucích dorostu a mládeže s kazatelem či s někým z vedení sboru a společně se zamyslete nad výsledky ankety. (viz níže)

2. Položte si u toho následující otázky:

 • Jak v našem sboru řešíme přechod mezi dorostem a mládeží?
 • Jak konkrétním dorostencům (vyjmenujte si je) můžeme pomoci v posunu do mládeže?
 • Co můžeme už během prázdnin udělat pro to, abychom tomuto posunu napomohli?
 • Co by pomohlo vztahu a součinnosti mezi dorostem a mládeží v příštím školním roce?

Za výzvou stojí

Roman Toušek + Petr Kučera + Dan Jokl + Ondra Svatoš

Souhrnné výsledky ankety

Přechodu z dorostu do mládeže pomohlo:

 • Spolupráce vedoucího dorostu a mládeže
 • Upřímný zájem mládežníku o dorostence – když přijdou do mládeže i ve sboru
 • Skupinka fungující v rámci dorostu, která společně přejde do mládeže
 • Přechodový rituál – rozlučka v dorostě a uvítací party v mládeži
 • Chození na návštěvu do mládeže během posledního roku v dorostě
 • Společné akce před vstupem do mládeže
 • Přechod v generační skupině s kamarády
 • Lákavý program mládeže
 • Mládežníci jsou zapojení ve vedení dorostu
 • Služba mládeže dorostencům např. na táboře
 • Rozdělení mládeže na mladší a starší

Přechodu z dorostu do mládeže neprospělo:

 • Dorost a mládež fungují jako dva nezávislé kluby
 • Nekomunikace vedoucího dorostu a mládeže
 • Nedostatečný pastorační (osobní) doprovod dorosťáků do mládeže
 • Akce a setkání dorostu a mládeže ve stejném čase
 • Když jsou děti už v dorosteneckém věku na okraji komunity
 • Málo aktivit a hodně nudného vyučování v mládeži (malá interakce a dynamika na setkání mládeže)
 • Nejsou dobré společné akce dorostu a mládeže
 • Malé zapojení dorostenců (nových mládežníků) do služeb v mládeži (a ve sboru)
 • Velká časová vytíženost dorostenců
 • Věkový rozdíl v mládeži (mladí z dorostu x přestárlí mládežníci)
 • Málo outdoorových akcí mládeže
 • Málo kamarádů v mládeži (nepodařilo se dorostence vtáhnout do party)
 • Snaha držet děti příliš dlouho v dorostu
 • Snaha uchovat si dorostence jako vedoucí