Stezka (Biblická stezka) 2024

Aktuality

20. 6. Nové fotografie z finále závodu.

30. 5. Fotografie z finále Stezky (Biblické stezky) 2024 v Lidečku.

Termíny závodů 2025:

 • 9.–11. 5. Stezka v regionech*
 • 6.–8. 6. Stezka finále

*) Obvykle termín regionálního kola byl konec dubna. V roce 2025 by regionální kolo bylo týden po Velikonocích, což by bylo náročnější pro řadu sborů, které pomáhají organizovat závody.

20. 5. Nejsi sám. Tak zní čtecí plán v YouVersion na téma Elijáš. K rozjímání. Není součástí závodu.

01. 03. V roce 2024 dochází ke změně názvu akce na „Stezka“. V roce 2024 budeme používat oba názvy vedle sebe Stezka (Biblická stezka) 2024. Po skončení ročníku budeme používat název nový – Stezka. Důvody změny si můžete přečíst zde.

O Stezce (Biblické stezce) a závodu

Stezka je nástroj k všestrannému rozvoji dětí a inspirace pro vedoucí k přípravě tematických schůzek. Celoroční práce s dětmi v klubech/oddílech vrcholí závodem. Stezka obsahuje 7 základních oblastí, které vychází ze tří principy (1. Láska k Bohu, 2. Láska k sobě, 3. Láska k druhým).

Seznam 7 oblastí s příklady

Název oblasti – příklad stanoviště a tématu schůzky

 1. Můj život s Bohem – příběhy z Bible, verše zpaměti, orientace v Bibli
 2. Co umím a znám – práce s mapou, vaření, rozdělávání ohně, práce s mobilem
 3. Kdo jsem – silné a slabé stránky, hospodaření s časem, sebevědomí, vzdělávání
 4. Moje kamarádství – kamarádství a odpuštění, vztahy, emoce, rodina
 5. Můj domov – komunikace v rodině, družina jako parta kamarádů
 6. Svět kolem nás – demokracie v ČR, zahraniční události
 7. Příroda kolem nás – přespání v přírodě, počasí, jak se chovat v přírodě, poznávačka

Příklady práce se Stezkou: Děti ve skautských oddílech pracují s junáckou Stezkou samostatně po celý rok. Někteří vedoucí využívají materiály k závodu na pravidelných schůzkách a podporují děti v přípravách doma a v menších skupinkách. Skautská stezka a materiály na závod se doplňují, takže používání obou materiálů je přínosem pro děti.

O závodu

Stezka (Biblická stezka) je všestranný orientační závod hlídek pro děti od 4 do 16 let s beneficí ve prospěch vybrané neziskové organizace. V terénu se orientují podle mapy. Na stanovištích plní různé otázky a úkoly ze 7 klíčových oblastí popsaných výše.

Závod je vhodný pro děti z dorostových klubů a skautských oddílů.

27

let (2024)

469

účastníků v regionech (2023)

7

regionů
Popis závodu a jeho průběh pro nováčky

Nováčci jsou vítáni. Po přečtení budete vědět, jak závod probíhá. Těšíme se na vás v regionech.

[doc ke čtení]
Pravidla závodu 2024PDF ke stažení

Změny oproti roku 2023 jsou vyznačeny v PDF ke stažení.

Závod je benefiční.

Z účastnického poplatku posíláme 10 Kč jedné vybrané neziskové organizaci, která pomáhá druhým lidem. Ve finálovém kole bude kategorie pro děti se speciálními potřebami s bohatým doprovodným programem.

Pro rok 2024 jsme vybrali organizaci Hope4kids, z.s. Lektoři primární prevence ukazují dobrý směr dětem skrze certifikované programy Etické dílny®. Provozují poradenskou aplikaci Zeptej.se. Dvě lektorky připravily pracovní list Kamarádství a odpuštění. Děkujeme za spolupráci.

Přehled stanovišť 2024 [PDF a *.png ke stažení]
Kategorie a stanoviště závodu

Šerpa s dětmi do 9 let

Popis kategorie Šerpa s dětmi

 • Šerpa může být dospělý nebo mladistvého. Věk dospělého není omezen. V případě mladistvé osoby právní odpovědnost nese rodič nebo doprovázející dospělý.
 • Šerpa soutěží s dětmi. Na stanovišti dostane soutěžní otázku nebo úkol podobně jako děti.
 • 3 děti v hlídce, nejstaršímu může být 9 let.
 • Pouze 10 stanovišť + 1 se skrytým pokladem.
 • Obtížnost odpovídá věku.
 • Závodí POUZE v regionálním kole, nepostupuje do finále.

Stanoviště Šerpa s dětmi

 1. Příběh Eliáše z Bible
 2. Verše zpaměti
 3. Orientace
 4. Oheň
 5. Workout
 6. První pomoc
 7. Šití
 8. Kamarádství
 9. Komunikace v rodině
 10. Poznávačka přírody
 11. Skrytý poklad

Pěšinka do 12 let

Popis kategorie Pěšinka

 • trojčlenná hlídka (preferovaná velikost hlídky)
 • nejstarším dětem může být 12 let, ročník 2011
 • pouze 15 stanovišť
 • obtížnost odpovídá věku
 • závodí v regionálním kole i finále (nově)

Stanoviště pro  Pěšinku

 1. Příběh Eliáše z Bible
 2. Bůh v příběhu Eliáše
 3. Orientace v Bibli
 4. Verše zpaměti
 5. Zpaměti žalmy a jiné
 6. Orientace v terénu
 7. Oheň
 8. Workout
 9. První pomoc
 10. Šití
 11. Kamarádství
 12. Komunikace v rodině
 13. Přespání v přírodě
 14. Jak se chovat v přírodě
 15. Jídlo a plýtvání

Stezka do 16 let

Popis kategorie Stezka

 • trojčlenná hlídka je preferovaná
 • nejstarším dětem může být 16 let, ročník 2007
 • u trojčlenné hlídky celkový součet věků dětí nesmí přesáhnout číslo 42 let
 • závodí v regionálním kole i finále

Stanoviště pro Stezku

 1. Příběh Eliáše z Bible
 2. Bůh a lidé v příběhu Eliáše
 3. Eliáš v Novém Zákoně
 4. Zajímavosti v příběhu Eliáše
 5. Orientace v Bibli
 6. Verše zpaměti
 7. Zpaměti
 8. Orientace v terénu
 9. Oheň
 10. Workout
 11. První pomoc
 12. Šití
 13. Zaměstnání a poslání
 14. Kamarádství a odpuštění
 15. Naslouchání
 16. Komunikace v rodině
 17. Demokracie ČR
 18. Přespání v přírodě
 19. Jak se chovat v přírodě
 20. Jídlo a plýtvání

Pocestní (novinka 2024)

Nesoutěžní kategorie, jen pro ty hlídky, které si chtějí závod zkusit.

 • trojčlenné (preferovaná) nebo dvojčlenné
 • na věku nezáleží
 • v roce 2024 se tyto hlídky přihlašují do závodu emailem řediteli příslušného regionu
 • o účasti v závodu rozhoduje ředitel závodu s ohledem na kapacitu závodu
 • hlídky dávají přednost všem ostatním soutěžním hlídkám na stanovištích a mohou plnit úkoly jen v případě, že je stanoviště volné
  • v případě, že nesoutěžní hlídka plní úkoly na stanovišti, přeruší plnění úkolů, aby hlídka dala přednost soutěžní hlídce
  • k plnění úkolů se může vrátit hlídka, pokud na stanoviště nečeká jiná soutěžní hlídka

Fotky a video

Regionální kolo

9.–11. 5. 2025, závod 10. 5.
Program, místo, kapacita, cena, přihlášky jsou v režii ředitelů regionu. Podmínky se mohou lišit region od regionu.
Přihlašování do závodu od 1. 3. do 31. 3. 2025. Další informace u ředitele závodu.
Potvrzení o platbě získáte po zaslání emailu na adresu helena.smudlova@dorostovaunie.cz. Do emailu uveďte fakturační údaje (např. název, adresa, IČ), číslo účtu DU (každý region má svůj účet) a účet plátce, zaplacenou částku, zvolený VS. Všechny uvedené údaje nám pomohou zkontrolovat platbu a vystavit potvrzení. Potvrzení za platbu dostanete na svůj email nejpozději 30. června.
Souhlas se zpracováním osobních údajů Nečleny Dorostové unie žádáme o vyplnění souhlasu. Souhlas pak odevzdejte při registraci závodu.
Souhlas v PDF k tisku

Regionální kolo proběhne na 7 místech v ČR.

Vyberte si nejbližší místo závodu.

Severní Čechy: Ústí nad Labem (jezero Milada)

Místo: jezero Milada u Ústí nad Labem (Mapy.cz)
Ředitel závodu: Josef Kostelecký, 723 662 291, pepa.kostelecky@dorostovaunie.cz
Organizátorka akce: Bety Špičáková, alzbetaspicakova@gmail.com

Místo závodu a afterparty: hlavní pláž jezera Milada
Místo ubytování pro účastníky víkendovky: Sbor CB v Ústí nad Labem

Plakát akce a plakát afterparty

Přihlašování do závodu je otevřené od 13. 3. do 13. 4. 2024.
K přihlášení využijte on-line formulář.

Účast na afterparty je možná i bez registrace.

Cena akce je dotovaná:

 • 200 Kč / účastník sobotního celodenního programu
 • 400 Kč / účastník víkendovky

Platbu zašlete na účet regionu DU s číslem 2001968864/2010. VS uveďte telefonní číslo dospělého doprovodu skupiny dětí. Do poznámky napište Stezka 2024 jméno dospělého doprovodu.

Storno poplatky: do 13. 4. vracíme 100%, do 21. 4. vracíme 50%

Přihláška do závodu v regionu Severní Čechy

Harmonogram akce:

pátek (víkendovka)

 • 18:00 příjezd, večeře vlastní
 • 19:00 zahájení
 • 22:00 večerka

Sobota 27. 4. (závod+doprovodný program)

 • 9:30 registrace na trmické části Milady
 • 10:00 start závodu
 • 13:00 konec závodu
 • 13-14 společný oběd (vítáme, když upečete vlastní buchtu, můžete si přinést jídlo na grill)
 • 14-16 workshopy, sporty
 • 16-18 vyhlášení a koncert kapely Slices of Hope
 • 18:00 a dále volný program

Neděle

 • společná bohoslužba a oběd
 • 13:00 odjezd

Co s sebou na závod:

 • batůžek a láhev na pití
 • 2 propisky a prázdný papír (sešítek) do hlídky
 • oblečení a boty do závodu v lese, pláštěnka
 • pokrývka hlavy
 • věci na převlečení po závodu

Co s sebou na víkendovku v batohu:

 • spacák, karimatka, osobní hygiena a další potřebné věci na víkendovku

 

Akci podpořili (seřazeno abecedně):

Copy studio
Globus
Kristus pro každého
Město Trmice
Sbor Církve bratrské v Ústí nad Labem
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Děkujeme za podporu!

Praha a okolí: Klánovický les

Místo: Praha
Ředitel: Ondra Malý, 733 619 396, ondra.maly@dorostovaunie.cz

Začátek: sobota 27.4. v 9:30
Konec: sobota 27.4. v cca 16:45, možnost přespat do dalšího dne -> konec neděle 28.4. v 12:00
Sraz: vlakové nádraží Praha-Klánovice (9:30)
Cena: 
 • členové DU: 250/hlídku
 • nečlenové DU: 300/hlídku
 • za každého jednotlivce, který přespává – 60,- navíc (pro přespávající je večeře a snídaně)
Platbu zašlete na číslo účtu: 2401968871 / 2010. Napište do poznámky “BS 2024”
S sebou: 
 • oblečení a obuv na orientační závod v lese
 • pití, svačinu/oběd
 • propiska, buzola je povolena
 • přespávající navíc věci na přespání v lese, stanování není možné (pouze plachta)

Západní Čechy: Plzeň

Místo: Plzeň
Ředitelka: Ester Šrámková, 736705234, ester.sramkova@skautdu.cz

Místo ubytování: Sbor Církve bratrské, Doudlevecká 31, Plzeň
Místo konání: u Boleveckých rybníků

Cena:

 • s ubytováním 350,- Kč / za osobu
 • bez ubytování 150,-Kč / za osobu

Přihláška do regionu Západní Čechy

Co s sebou:

 • Oblečení a obuv na závod (i do deště)
 • Lahev na pití
 • Ešus a příbor
 • Batůžek do každé hlídky
 • Karimatka + spacák

Harmonogram:

pátek

 • 16:30 registrace
 • 18:30 zahájení

sobota

 • 7:00 budíček
 • 9:00 registrace hlídek
 • 10:00 -13:00 závod
 • 13:00 – 14:00 společný oběd
 • 14:00 -15:30 odpolední program
 • 15:45   vyhlášení výsledků
 • 16:30   konec

Jižní Čechy: České Budějovice

Místo: České Budějovice
Ředitel: Šimon Zavadil, 731 939 266, zavadilsimon67@gmail.com

Čas: Pátek 18:00 – Neděle 12:00
Místo konání: budova Církve bratrské
Cena: 450 Kč (350 Kč jen sobota)
Co s sebou:
 • Karimatka + spacák
 • Oblečení na závod
 • Oblečení dovnitř i ven
 • Lahev na pití
 • Batůžek do každé hlídky
 • Přezůvky a sálová obuv pro případ deště
Harmonogram:
pátek
 • 17:00 – příjezd
 • 18:00 – společná večeře
 • 19:00 – zahájení
sobota
 • 7:00 – budíček
 • 9:00-12:00 – ZÁVOD
 • 14:30 – odpolední aktivity
 • 18:00 – večeře
 • 18:45 – večerní program
 • 19:00 – vyhlášení výsledků
 • 20:00 – volný čas; možnost zúčastnit se společných aktivit
neděle
 • 7:15 – budíček
 • 9:30 – shromáždění
 • 12:00 – oficiální konec (možnost skončit dřív)

Východní Čechy: Náchod

Místo: Náchod
Ředitel závodu: Vlastik Chráska, 603 470 598, vlastimil.chraska@seznam.cz
Organizátor akce: Aleš Buchar, 739 935 451, ales.buchar@gmail.com

Místo konání: sbor Církve bratrské Náchod

Začátek akce: pátek 26.4. v 17:00
Konec akce: neděle 28.4. v 12:00

Cena: 400 Kč/os.

Přihlášení nejpozději do: 19. 4. 2024

Přihláška do regionu Východní Čechy

Přihláška je platná až po zaplacení účastnického poplatku na bankovní účet.
č.u.: 2901298077/2010 nejpozději druhý den po odeslání přihlášky.
Co s sebou:
 • spacák a karimatka
 • oblečení na závod
 • oblečení dovnitř i ven
 • přezůvky
 • láhev na pití
 • batůžek

Severní Morava: Chlebovice

Místo: Areál Fojtství, Chlebovice
Ředitel: Petr Vítek, 603 703 632, petr.vitek@dorostovaunie.cz

Čas: Sobota 7:30-17:00 (možnost přespání od pátku večer ve sboru CB FM)
Místo konání: Areál Fojtství, Chlebovice
Cena:
cena je dotována dary sponzorů ve výši 100 Kč na osobu

 • 230 Kč pro členy DU
 • 280 Kč pro nečleny DU
 • 200 Kč pro vedoucí

Přihlašování do regionu bylo zastaveno. Děkujeme za zájem.

Co s sebou:

 • Oblečení a boty na závod
 • Láhev na pití
 • Batůžek do každé hlídky

Harmonogram sobotního závodu:

 • 7:30 – 8:30 registrace na místě
 • 9:00 odchod rozhodčích na stanoviště
 • 9:30 svačina a odchod účastníků na start
 • 10:00 – 13:00 závod
 • 13:00 – 14:00 oběd
 • 13:30 – 15:00 sporty na hřišti a hry
 • 15:00 – 16:00 svačina a exkurze ve včelařském muzeu
 • 16:00 – 17:00 chvály a vyhlášení výsledků
 • 17:00 konec akce

Jižní Morava: Letovice

Místo: Církev bratrská Letovice (Okružní 815/13)
Ředitelka:
Dagmar Asszonyi, 774 889 973, dagmar.asszonyi@gmail.com
Koordinátor regionu: Petr Asszonyi, 774889972, passzonyi@gmail.com

Cena na účastníka: 450 Kč/os. (jednotná cena pro všechny účastníky)
Platbu proveďte po odeslání přihlášky nejpozději do 19. 4. 2024 na účet č:  2502115544/2010
Příjezd: pátek 26. 4 od 16:00
Odjezd: neděle 28. 4  12:00
Přihlášení nejpozději do: 19. 4. 2024
S sebou
 • spacák, karimatka, na spaní
 • přezůvky do místnosti
 • psací potřeby
 • 1x hodinky do hlídky (ne mobil)

Finále

Termín: 6.–8. 6. 2025

Místo: připravujeme

PROGRAM 2024

ZÁVOD 

Sobotní odpolední program pro všechny děti

 • sporty – fotbal, basketbal, volejbal frisbee
 • semináře – Etické dílny o kamarádství, kreativní čtení Bible, příroda Valašska
 • workshopy – tanec, malba na sklo, výroba buttonů (placky), výroba náhrdelníků a náramků, dřevořezba, chytání a kroužkování ptáků, první pomoc s Českým červeným křížem
 • program organizací Za sklem (https://www.zasklem.cz/) a Auxilium (https://www.auxilium.cz/)
 • chvály hudební skupina z Církve bratrské Maják ze vsetína
 • večer chval a koncert – skupina Way to go www.waytogoband.cz

Cena pro soutěžící a nesoutěžící:

 • 750,- pro členy DU
 • 950,- pro nečleny DU
 • Cena je dotovaná.

Cena pro handicapované děti a jejich doprovod účastnící se sobotního programu:

 • 100 Kč startovné – platí pouze soutěžící dítě, dospělý a dětský doprovod (doprovázející sourozenci…) startovné neplatí
 • 100 Kč/osoba – stravování (oběd, svačina, večeře) – nepovinné, je možno se donést vlastní jídlo nebo kdykoliv po závodu odjet domů

Potvrzení o platbě vydává Helena Šmudlová. Více o získání potvrzení najdete v sekci Regionální kolo.

S sebou: 

 • příbor, hrnek, uzavíratelná těsnící plastová miska, NE ešus, NE talíř!!!!!
 • spacák
 • karimatka
 • oblečení (na závod, náhradní, na spaní …)
 • hygienické potřeby
 • přezůvky
 • čelovka/baterka s nabitými bateriemi (nepovinné)

Přihláška do finále

 • napište pouze email na iva.slováčková@dorostovaunie.cz (žádný formulář atd.)

Nesoutěžící účastníci finále

Ano, mohou přijet. Vedoucí nahlásí při přihlašování počet nesoutěžících zájemců o účast, přičemž po uzávěrce přihlašování bude rozhodnuto, kolik nesoutěžících účastníků se bude moci z jednotlivých dorostů akce zúčastnit a budou jim zaslány dodatečné informace a pokyny k účasti a platbě (nesoutěžící tedy budou platit akci později). Kapacita účasti nesoutěžících je v jednání kvůli omezené kapacitě prostor, ale budeme se snažit, aby mohli přijet všichni, kteří budou chtít.

Termín pro přihlášení

Nejzazší termín pro přihlašování je 6. 5. 2024 (včetně). Po tomto datu se již nebude možné přihlašovat

Nejzazší termín pro přihlašování handicapovaných dětí a jejich doprovodu je do 10. května 2024. 

 

Kontakt

Přihlašování, dotazy pro kluby/oddíly DU
Iva Slováčková, ředitelka finále
iva.slovackova@dorostovaunie.cz

Přihlašování, dotazy pro handicapované děti a jejich doprovod:
Petra Kovaldová, vedoucí týmu přípravy pro handicapované děti
petra.kovaldova@dorostovaunie.cz

Dobrovolníci

Všechny informace najdete v dokumentu zde.

Témata na schůzky pro vedoucí

Inspirace k přípravě 2 tematických schůzek pro vedoucí. Témata je vhodné propojit s pracovním listem pro děti.

Obsah:

 • téma a název stanoviště,
 • biblický verš s hlavní myšlenkou,
 • aktivity a hry,
 • skautské prvky.

Využijte to, co považujete za vhodné pro váš klub/oddíl.

Příklad použití: V jednom klubu spojili dvě témata dohromady – učení veršů zpaměti a šití s aktivitou vyšívání dvou knoflíků na místo očí sovy jako symbol moudrosti.

20 témat na schůzky (2024)

Další inspiraci na programy z Bible najdete na katecheze.evangnet.cz, které sdílíme se svolením.

Průvodce po stanovištích

Interaktivní studijní průvodce závodem pro závodníky

Průvodce po stanovištích (Dorošťák) vycházel po jednotlivých stanovištích jako pracovní listy (dále jen PL). Celkem jich je 17. Všechny PL jsme zkompletovali do jednoho souboru PDF ve třech variantách pro tisk.

17 pracovních listů po stanovištích
Kompletní Průvodce (Dorošťák) pro všechny kategorie

Kreativní čtení

Inspirujeme ke čtení a kritickému myšlení

SEZNAM ČTENÍ BIBLE

Můžete používat ke čtení překlad Bible, který používáte doma.

 • Dobové pozadí Elijáše (čte pouze Stezka): 1. Královská 11. kapitola, 1. Král. 12, 1. Král. 15,33-16,34
 • Elijášův příběh (čte Pěšinka a Stezka): 1. Král. 17, 1. Král. 18,1-46, 1. Král. 19, 1. Král. 21, 2. Král. 1, 2. Král. 2,1-18
 • Elijáš v Novém zákoně (čte pouze Stezka): Lukáš 1,1-56, Jan 1,1-34, Matouš 11, Matouš 16, Matouš 17

ON-LINE KVÍZY A HRY ke kreativnímu čtení 

Ověřte si, co jste četli a získejte symbolickou odměnu na regionu. Odkazy a QR kódy ke kvízům kreativního čtení. Stáhněte si je v PDF.

Kvízy ze čtení příběhu Elijáše [PDF]

Kreativní čtení vychází na pokračování

V materiálu jsme použili biblický text s překladem 21. století.

Kreativní čtení pro Pěšinku a Stezku [PDF]

YouVersion plány

Inspirujeme ke čtení a kritickému myšlení

Zajímavé odkazy

Bible na internetu

Čtení Bible v YouVersion

Skutky v aplikaci Bible Project

Audio Bible 21 ke stažení zde nebo zde

Výklad Bible Český rozhlas zde

Čtení a kritické myšlení

Změřte si svou rychlost čtení a porozumění textu s Rozečti.se.

Kritické myšlení se dá naučit na kritickemysleni.cz.

Tipy pro rozvoj  kreativity a čtenářské gramotnosti zde.

Nejčastější otázky

Máme zájem o závod, ale nevíme, do čeho jdeme

Úplně vám rozumíme. Pokusíme se vám vše jednoduše popsat.

Stezka je cesta, jak se děti mohou všestranně rozvíjet (tělo, duše, duch). Nejlepší je, když vedoucí používají témata Stezky na schůzkách, děti motivují k čtení pracovních listů a plnění různých úkolů. Ve skautských oddílech bývá zvykem, že děti používají „Skautskou stezku“ během roku.

Práce vedoucích a dětí vrcholí závodem, který má dvě kola. Všichni se účastní regionálního kola, ze kterého pak postupují ty nejlepší hlídky z kategorie Pěšina a Stezka. Šerpa s dětmi nepostupují.

Když se vedoucí a děti rozhodnout závodit, tak se hodí udělat následující:

 1. Dát vědět regionálnímu řediteli váš zájem
 2. Rozdělit se do trojčlenných hlídek (viz Pravidla)
 3. Připravovat se / nepřipravovat se a nechat tomu volný průběh
 4. Pokud se připravujete, rozdělte si stanoviště (nikdo se nemusí učit všechno)
 5. Vyplňte přihlášku do regionu
 6. Užijte si společný čas na akci
 7. Připravit se, že můžeme postoupit do finále (rezervovat si termín finále včas!)
 8. Přihlásit se do finále v případě postupu z regionu

Jak probíhá regionální kolo?

Záleží region od regionu. Nejčastěji se jedná o víkendovou akci od pátku do neděle.
Pátek

 • úvod, zahájení, večerní program
 • organizační pokyny

Sobota

 • dopolední závod
 • odpolední doprovodný program
 • vyhlášení výsledků
 • večerní program

Neděle

 • bohoslužba

Jak se přihlásit na regionální kolo?

Každý regionální ředitel ocení, když mu předběžný zájem napíše vedoucí klubu/oddílu kdykoliv emailem. Závaznou přihlášku je třeba učinit podle pokynů ředitele regionu.

Jak se přihlásit na finále?

Postupující hlídky z kategorie Pěšinka a Stezka se přihlásí bezprostředně po skončení regionálního kola na email iva.slovackova@dorostovaunie.cz, do 6. května.

Jak a kdy je čas připravovat se na závod?

Na závod je doporučeno se připravovat průběžně od začátku února. Najednou je toho moc pro každého 😉

Pro všechny členy hlídek je typické, že si stanoviště (úkoly) rozdělí podle oblíbenosti, jak jim to sedne. Nikdo se neučí všechno.
Některé hlídky se schází nezávisle na vedoucích, připravují se sami. Schůzky probíhají co 14 dní (fyzicky, on-line).
Jiné hlídky se připravují v rámci pravidelných schůzek klubu/oddílu pod vedením vedoucího. S domácí přípravou se počítá a cení se.

Nemůžu najít potřebné informace

Opravdu to nikde není? Pokud jste nenašli, co hledáte, můžete se obrátit na:

 • v případě organizace regionálního závodu -> ředitele
 • v případě materiálů k přípravě -> Pepu Kosteleckého
 • v případě organizace finále -> Ivu Slováčkovou

Nebudu soutěžit, ale chci být součástí

Můžeš se stát dobrovolníkem a pomáhat připravit regionální závod nebo finále. Každá ruka se bude hodit. V případě regionů, dej vědět regionálnímu řediteli. Pokud si chceš užít finále, napiš Ivě. Kontakt najdeš dole na webu. Bude moc fajn, když dorazíš.

Jak to probíhá na stanovišti?

Hlídka přiběhne na stanoviště. Předloží rozhodčímu startovní průkaz. Rozhodčí zadá hlídce příslušné úkoly / otázky a hlídka se řídí pokyny rozhodčího. Po dokončení úkolu / zodpovězení poslední otázky, rozhodčí zapíše počet získaných bodů do startovního průkazu. Hlídka okamžitě opouští stanoviště. Hlídka si hlídá čas na stanovišti a čas závodu sama.

Proč je místo finále tak daleko?

Místo konání finále Stezky 2024: Lidečko

 

Dopravní dostupnost: velmi dobrá

 

příklad: Praha – Lidečko

autem: (cca 3,5 h)

z Prahy po dálnici D1 a D55 do Otrokovic, pak pokračovat po silnicích I. třídy 49 a 57 do Lidečka

 

vlakem: (4 h)

výstupní stanice – Horní Lideč, rychlíková stanice (cca 2 km od místa konání finále)

každé dvě hodiny Valašský expres – přímý vlak z Prahy do Horního Lidče

 

Příroda: krásné hory

 

Lidé: svérázní

 

Vitajte na Valašsku!

 

Ptáte se proč Lidečko?

Z mnoha míst se podařilo najít takové, kde bude:

 • dobrý závodní terén,
 • levné ubytování,
 • levný pronájem společných prostor,
 • organizační tým zná místní lidi a sám to nebude mít daleko na akci.

Jednou za dva roky pořádáme finále na Moravě, jednou za dva roky v Čechách. Rozhodující faktory jsou:

 • cena, aby to měly děti levné
 • dopravní dostupnost
 • organizační tým (akci připravuje desítka dobrovolníků)

Najít místo, které bude vždy vyhovovat všem není možné. Děláme co můžeme, abychom vždy vyšli vstříc účastníkům akce.

Děkujeme za pochopení.

Proč se změnil název závodu?

V roce 2024 dochází ke změně názvu akce na „Stezka“. V roce 2024 budeme používat oba názvy vedle sebe Stezka (Biblická stezka) 2024. Po skončení ročníku budeme používat název nový – Stezka.

Důvody změny si můžete přečíst zde.

Jak tisknout materiály?

Jak vytisknout PL

 1. Varianta do desek ve velikosti A5: Stránky jsou přeházené tak, aby fungovaly po sobě po rozřezání, návodně jsem tam i nakreslila přerušovanou linku, kde rozstřihnout.
 2. Varianta na A4 pro ty, kdo by si to nezakládali a nestříhali do desek. Prostě jen vytisknout oboustranně. Mohou si pak celou A4 založit třeba do košilky a do desek na A4. Lze tisknout 2 strany na jednu A4 jednostranně.

Podporují nás

Spolupracovníci, podporovatelé a partneři

Darujte

Modlitby mají moc.

Velmi oceníme modlitby za…

 • za spolupráci lidí z různých míst ČR
 • přípravy materiálu týmů s dobrovolníky
  • studijní texty Dorošťák, čtecí plány, materiály pro vedoucí na schůzky
 • zapojení vedoucích do příprav s dětmi
 • chuť dětí učit se, poznávat, hýbat se

Budeme vděčni za finanční podporu.

Váš dar využijeme ve prospěch…

 • tvorby materiálů pro děti a vedoucí (Dorošťák, kreativní čtecí plán, čtecí plán YouVersion, lekce pro vedoucí)
 • přípravu finálového kola

Váš dar můžete zaslat bankovním převodem na účet Dorostové unie s číslem 33 00 22 99/2010 nebo naskenování QR kódu. Když do poznámky uvedete emailovou adresu, zašleme vám potvrzení o daru.

Děkujeme!

Kontakty

Iva Slováčková

Produkce (organizace)

iva.slovackova@dorostovaunie.cz

Česťa Tichý

Praktik (nájmy, jídlo)

775 218 208
cesta.tichy@dorostovaunie.cz

Pepa Kostelecký

Program (Dorošťák a další materiály), web, přihlášky

723 662 291
pepa.‌kostelecky‌@‌dorostova‌unie‌.cz

Ráchel Trojanová

Grafička (sazba, ilustrace)

rachel.trojanova@dorostovaunie.cz

Tým konstruktérů 2024:

Více jak 15 dobrovolníků, kteří věnují přípravě materiálů více jak 400 hodin za rok. Další STOVKY dobrovolníků připravují samotný závod. Děkujeme!