Akce a výpravyCeloživotní vzděláváníŠHVT

POSLEDNÍ Škola Hlavních Vedoucích Táborů

By 27. 9. 2021 26 října, 2021 No Comments

Neodkládejte ŠHVT

Letošní Škola Hlavních Vedoucích Táborů může být poslední šancí získat certifikaci k vedení táborů pod Dorostovou unií. MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky) totiž plánuje tato školení organizovat samo. To by znamenalo zrušit jednotlivým organizacím, tedy i Dorostové unii, možnost certifikovat hlavní táborové vedoucí.

Certifikace získaná na ŠHVT platí dosud neomezeně. Vedoucí, kteří certifikaci získali nebo získají pod Dorostovou unií, se nemusí obávat, že by jim platnost certifikátu byla zrušena.

Pokud MŠMT školení v budoucnu zruší, bude možné certifikaci získávat přímo na kurzech MŠMT. Nevýhodou oproti současnosti ale bude, že školení už nebude tak přesně zaměřeno na potřeby dorostového vedoucího a bude muset zahrnout potřeby táborových vedoucích napříč organizacemi. Proto doporučujeme přihlásit se na letošní listopadové ŠHVT.